Mokymai Šiauliuose

Mokymai apie buhalterinę apskaitą, pagrindinius sodininkų įstatymus

2010 m. balandžio mėn. 24 d., 10.00 val. Šiaulių savivaldybės salėje (Vasario 16-ios g. 62) įvyks mokymai, skirti sodininkų bendrijų pirmininkams, buhalteriams, valdybos nariams bei aktyviems sodininkams.

Renginio organizatorius – Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija.

Potvynis 2010-03-22

Nuo išsiliejusios Neries nukentėjo Domeikavos seniūnijos sodai, įsikūrę prie upės.

Sekmadienis nežadėjo nemalonių netikėtumų. Pirmadienio rytą staiga pakilo vanduo ties Jonava.

Vakar dėl susidariusios ledų sangrūdos Neries upėje vanduo pakilo 3 metrus. Buvo apsemtos Kauno rajono Radikių, Salių sodai, Kauno miesto Kleboniškio gyvenamosios sodybos.

Kauno hidrologijos stoties viršininkas Ričardas Bučinskas teigė: “Taip atsitiko, nes sutapo nepalankios aplinkybės: buvo šilta ir gausiai lijo. Tie gyventojai, kurie pasistatė namus šalia upės, turi prisiimti ir riziką, kad jų namai gali vieną dieną atsidurti po vandeniu.”

Naudota BNS pateikta informacija

Vykdomos veiklos patikrinimas

Paprojekčio Nr.2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-063 vykdomų veiklų patikrinimas

2010-03-23

Lietuvos Sodininkų Bendrijų Asociacijos patalpose, Merkio 1, Lapės, Kauno raj
įvyko Asociacijos veiklų, numatytų paprojektyje

Nr.2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-063 patikrinimas.

        

Patikrinimą vykdė PVC projektų vadovė Vaida Rimavičienė, Jolanta Avulienė.

Socialinių investicijų valdymo centro  darbuotojai Ignas Dzemyda, Kristina Gudaitytė.

Sodininkai tariasi

Šių metų vasario mėn. 20 dieną Klaipėdos rajono savivaldybėje (Gargžduose ) įvyko rajono sodininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo LR Seimo nariai E. Masiulis ir V. Grubliauskas, Klaipėdos r. savivaldybės administracijos direktorius Č. Banevičius, savivaldybės skyrių atsakingi darbuotojai, Sodininkų asociacijos pirmininkas E. Germanavičius.

Sodininkai kėlė aktualius klausimus ir prašymus Savivaldybei į kuriuos atsakė administracijos direktorius ir skyrių darbuotojai. Buvo kalbėta apie eilę problemų, kurias apibendrinti pavesta Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkui E. Germanavičiui ir pateikti Seimo nariams. Pasitarimo protokolas bus paskelbtas mūsų svetainėje

Iš kairės idešinę: Dovilų seniūnė N. Ilginienė, Klaipėdos r. administracijos direktorius Č. Banevičius, Seimo narys E. Masiulis, Seimo narys V. Grubliauskas, Sodininkų asociacijos pirmininkas E. Germanavičius.

Asociacija įgyvendina naudingą projektą

Saulius Tvirbutas
VL žurnalistas

Sodininkų asociacija įgyvendina naudingą projektą

Pagal subsidijų schemos „Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“ paruoštą projektą „Parama sodininkų bendrijoms, įgyvendinant tvarią regioninę plėtrą ir bioįvairovės apsaugą“ (Paprojektis nr. 2004-LT0008-NVO-1EEE/NOR-02-063) Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija gavo finansinę paramą.

Pasak Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininko Eidginto Germanavičiaus, šalyje yra 1198 sodininkų bendrijos, kur poilsiauja, dirba arba gyvena apie 0,5 mln. gyventojų. „Daugelis sodininkų bendrijų vadovai nežino galiojančių teisinių dokumentų, apskaitos vedimo, gamtosauginių, priešgaisrinių reikalavimų. Neišspręsta, kokia turi būti savivaldybių pagalba sodininkams. Daug problemų yra žemėtvarkos, elektros linijų pardavimo energetikos srityse. Seimas ir Vyriausybė turėtų pakeisti sodininkų bendrijų statusą, kad galima butų gauti ES lėšų.“, – sakė E. Germanavičius.

Vyriausybė ir savivaldybės jokios pagalbos sodininkams neteikia, nors sodo teritorijos pagal Sodininkų bendrijų įstatymą yra ne tik poilsio, bet ir gyvenamoji teritorija. Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija ėmėsi iniciatyvos ir parengė paraišką gauti paramą. Už jos lėšas jau surengti mokymai sodų bendrijų buhalteriams, pirmininkams. Seminarai vyko Klaipėdos ir Kauno regionuose. Asociacijos atstovai turėjo galimybę aplankyti Švedijos sodininkus Osterleno regione. „Penkias dienas jie važinėjo po Švedijos sodų bendrijas, sėmėsi patirties, kaip tvarkyti, saugoti aplinką“, – pasakojo E. Germanavičius.

Už projekto lėšas asociacija įsigijo baldų, kompiuterinės technikos, ryšių priemonių, filmavimo ir fotografavimo įrangos, išleido lankstinukus, pastatė reklaminį stendą ir rengiasi išleisti brošiūrą, kurioje bus pateikti su sodininkais susiję įstatymai ir nutarimai.. Asociacija taip pat pertvarkė ir išplėtė asociacijos interneto svetainę www.sbasociacija.lt. Joje skelbiamos sodininkų aktualijos, skleidžiama svarbi informacija, supažindinama su asociacijos veikla.

E.Germanavičius įsitikinęs, kad nenuleidžiant rankų, susitelkus galima daug pasiekti tiek kalbant su valdžios atstovais, tiek teikiant paraiškas paramai. „Gaila, kad ne visi tai supranta: niekaip nerandame bendros kalbos su Lietuvos sodininkų draugija ir jos susivienijimais, kuriems, atrodytų, irgi turėtų rūpėti sodininkų reikalai. O juk asmeninės ambicijos neturėtų gožti svarbių problemų“, – apgailestavo E. Germanavičius.

Įgyvendinus projektą asociacija galės efektyviau rūpintis sodininkų reikalais.