LR sodininkų bendrijų įstatymo pokyčiai nuo 2020-01-01

2019 m. gruodžio 10 d. Seime buvo priimtas Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 straipsnių ir penktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 22-1 straipsniu įstatymas (Nr. XIII-2647), įsigaliojęs 2020-01-01 (atsisiųsti).

Nauji Įstatymo pakeitimai ir papildymai geriau matomi bei patogiau skaitomi šio teisės akto projekto, priimto Seime, lyginamajame variante, kuriame naujas tekstas paryškintas, o senas – perbrauktas (atsisiųsti).… Skaityti toliau →