Apie asociaciją

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos logotipas

Sveiki atvykę į Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos svetainę!

Asociacija yra sodininkų bendrijų ir pavienių sodininkų susivienijimas, visapusiškai veikiantis puoselėjant ir plėtojant mėgėjišką sodininkystę ir jos tradicijas. Asociacijos tikslas – visuose lygiuose atstovauti sodininkų bendrijų interesus.

Asociacija įsteigta buvo 2003 metų gale. Jos pavadinimas tuomet buvo „Kauno rajono sodininkų bendrijų asociacija“. Asociacijoje susibūrė Kauno rajono sodininkų bendrijos, nepatenkintos Kauno susivienijimo „Sodai“ veikla. Per savo veiklos metus asociacija pateikė eilę pasiūlymų Kauno rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos Seimui, dalyvavo įvairiose Seimo darbo grupėse nagrinėjančiose aktualius sodininkams klausimus. Vėliau, į asociaciją jungiantis sodininkų bendrijoms iš Birštono, Jonavos, Elektrėnų, Kaišiadorių, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, jos pavadinimas tapo „Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija“.

Mūsų vizija – kryptingas, atviras ir konstruktyvus veiklių sodininkų, sodininkų bendrijų, įvairių institucijų bei organizacijų bendradarbiavimas plėtojant ir puoselėjant mėgėjišką sodininkystę Lietuvoje.

Mūsų misija – vadovaujantis mėgėjiškos sodininkystės plėtros bei puoselėjimo tradicijomis, remiantis humanizmo ir partnerystės principais, skatinti sodininkų bei sodininkų bendrijų aktyvumą, siekti efektyvaus sodininkų, sodininkų bendrijų bei su jomis susijusių problemų sprendimo.

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos tikslai:
– atstovauti ir ginti savo narių interesus valstybės ir savivaldos institucijose;
– informuoti sodininkus apie teisės aktus, priimtus valdžios institucijose ir susijusius su sodininkų bendrijų veikla;
– kurti ir įgyvendinti programas, padedančias sutvarkyti sodininkų bendrijų teritorijas ir sudaryti palankias sąlygas būsto plėtrai;
– ginti asociacijos narių viešuosius interesus.

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos veikla:
– inicijuoja tyrimus mėgėjiškos sodininkystės ir aplinkosaugos srityje, bendradarbiauja juos atliekant, diegia jų rezultatus;
– organizuoja ir teikia konsultacijas sodininkams dėl sodų sklypų tvarkymo, žemės kultūrų auginimo bei kitos mėgėjiškos sodininkystės veiklos;
– organizuoja konferencijas, šviečiamuosius seminarus, diskusijas ir paskaitas;
– atstovauja savo nariams ir gina jų interesus valstybės bei savivaldybių institucijose.

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdyba (išrinkta 2023-02-18):
1. Juozas Ravinis – valdybos pirmininkas, SB „Lantainiai“, Kauno r. sav., tel. 860117234;
2. Eidigintas Germanavičius – SB „Smiltynė“, Kauno r. sav., tel. 862066253;
3. Valdimaras Guzaitis – SB „Šilojai“, Šiaulių r. sav., tel. 869838574;
4. Algirdas Jakštas – SB „Svajonė“, Šiaulių m. sav., tel. 861245845;
5. Giedrius Markūnas – SB „Sveikata“, Kauno r. sav., tel. 869602158;
6. Arvydas Puzinas – SB „Stiklas“, Panevėžio r. sav., tel. 869999127;
7. Linas Vaicekavičius – SB „Kanklės“, Kauno r. sav., tel. 861533055.

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos rekvizitai
Įmonės kodas: 160453369
Adresas: A. Merkio g. 1, Lapės, LT-54078 Kauno r. sav.
Sąskaita: LT887300010083752152 (AB Swedbank)
Kuo mūsų daugiau – tuo svaresnis mūsų žodis!

Gerbiami sodininkai, kviečiame prisijungti prie mūsų – stoti į Lietuvos sodininkų bendrijų asociaciją. Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos iniciatyvos dėka sodininkų bendrijų reikalų sprendimas pastaruoju metu pasidarė neįprastai aktualus Lietuvos Respublikos Vyriausybei. Netrukus bus priimti labai svarbūs poįstatyminiai aktai dėl sodų bendrijų kelių sutvarkymo ir perdavimo savivaldybėms bei lengvatinio žemės išsipirkimo mėgėjų sodų teritorijose. Mūsų vieningumas priimant mums visiems svarbius įstatymus ir nutarimus dėl bendrijų kelių priežiūros, žemės valdymo, atliekų tvarkymo ir kitų mėgėjiškos sodininkystės reikmių yra gyvybiškai būtinas. Todėl kviečiame Jus visus, kurie dar nesate mūsų asociacijos nariais, prisijungti prie mūsų ir tiesiogiai dalyvauti Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos veikloje, diskutuoti mums visiems rūpimais klausimais bei siūlyti jų sprendimus. Tam prašome užpildyti prašymą, kurio formą galite atsisiųsti čia.

Metinis asociacijos nario mokesčio dydis priklauso nuo Jūsų bendrijos dydžio – 1,00 € sklypui.
Priėmimo į asociaciją salygos: rašomas prašymas ir sumokamas vienkartinis įstojimo mokestis. Mokesčio dydis: SB iki 100 sklypų – 25 €; SB nuo 100 iki 200 sklypų – 40 €; 200 ir daugiau sklypų – 60 €. Išsamesnę informaciją galite gauti susisiekę su mumis info@sbasociacija.lt.