LSBA valdybos veikla perduodant sodų kelius savivaldybėms

Įgyvendinant sodininkų kelių perdavimą savivaldybėms, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdyba dalyvavo:

• dviejuose LR Seimo pavedimu 2021-06-04 sudarytos darbo grupės nuotoliniuose posėdžiuose, kuriuose nagrinėtos kelių perdavimo procedūrinės problemos (atstovavo Valdimaras Guzaitis) (posėdžio protokolas);

• pasitarime dėl sodų bendrijose esančių kelių perdavimo savivaldybėms, kuriame nagrinėtos protokolų rezoliucinės dalys ir diskutuota dėl įgyvendinamų sprendimų (2021-07-21, LR susisiekimo ministerija) (pasitarimo protokolas);

Skaityti toliau

Kreipimasis dėl partijos programos įgyvendinimo

Ruošiant politinių partijų programas Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija kreipėsi į partijų lyderius, kad sodininkų problemų sprendimas būtų įtrauktas į partijų rinkimines programas. Praėjo nemažai laiko ir Lietuvos žmonės, turintys sklypus ar namelius sodininkų bendrijose, norėtų sulaukti sprendimų. Todėl LSBA kreipiasi į Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio (LRLS) pirmininkę Viktoriją Čmilytę-Nielsen, LRLS Aplinkos komiteto pirmininką Vytą Lužių ir Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos pirmininką Eugenijų Gentvilą. Kreipimasis pateikiamas žemiau.


Dėl įsipareigojimų sodininkų bendrijoms

Lietuvos Respublikoa liberalų sąjūdis savo priešrinkiminės programos VIII skirsnyje, skirtame aplinkosaugai, ekologijai ir darniai plėtrai, išskyrė sodininkų bendrijų problemas, sodininkų bendrijas įvardindamas kaip modernios šalies dalį. Buvo žadama: sodininkų bendrijas aprūpinti geriamu vandeniu ir spręsti nuotėkų šalinimą; sodininkų bendrijų teritorijoje esančius kelius perduoti savivaldybių žiniai; spręsti konfliktines atliekų tvarkymo, rūšiavimo ir išvežimo problemas; užtikrinti, kad sodininkų bendrijų narių ir jose gyvenančių teisės būtų vienodos su miesto ar kaimo gyventojais; taipogi numatoma, kad duomenis apie sodininkų bendrijas, jose esančius sklypus, gyvenančius (deklaruotus ir nedeklaruotus) žmones turėtų kaupti valstybinė organizacija.

Su viltimi laukėme, kad šių jau tris dešimtmečius sodininkus kamuojančių problemų sprendimas bus ne tik priešrinkiminiuose pažaduose, bet ir valdančiojoje daugumoje esančios partijos realiuose darbuose. Deja, jokio rezultato nematome. Todėl kreipiamės į gerbiamą Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio pirmininkę ir gerbiamą Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Aplinkos komiteto pirmininką siekdami išsiaiškinti, kaip yra sprendžiamos sodininkų problemos, ar yra paskirtas atsakingas asmuo, su kuriuo galėtume vykdyti tolimesnį bendradarbiavimą, taip pat – kokie konkretūs sprendimai yra numatyti įgyvendinant numatytus priešrinkiminėje programoje uždavinius.

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas
Juozas Ravinis