Ar reikalingas statybos leidimas norint įsirengti individualų nuotekų valymo įrenginį?

Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausiasis specialistas Andrius Garuckas pasidalino informacija, skirta ne tik sodininkų bendrijoms, bet ir atskiriems sodų bendrijų nariams. Žemiau pateikiami jo surinkti informacijos šaltiniai apie individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo reikalavimus:

• StatybųNaujienos.lt straipsnis Kokių dokumentų reikia, norint įsirengti individualų nuotekų valymo įrenginį? (PDF kopija)

• Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos straipsnis Ar reikalingas statybos leidimas norint įsirengti individualų nuotekų valymo įrenginį? (PDF kopija)

• StatybųNaujienos.lt straipsnis Vietinės nuotekų valyklos statybai privalomas statybą leidžiantis dokumentas. (PDF kopija)

• LR aplinkos ministro įsakymas Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo. (PDF kopija)

• StatybųNaujienos.lt rubrika Statybos inspekcija informuoja ir atsako į bendrovių bei gyventojų klausimus. (PDF kopija)

• ASA.lt straipsnis Kokiu atstumu nuo gretimo sklypo galima statyti nuotekų valymo įrenginį? (PDF kopija)

• Lrytas.lt straipsnis Statantiems namus sau: aplinkybė, kuri svarbiausia įsirengiant nuotekų valymo įrenginius. (PDF kopija)

 

Gatves sodininkų bendrijose siūloma priskirti prie viešųjų kelių

Lietuvos rytas tinklalapyje buvo publikuotas straipsnis „Gatves sodininkų bendrijose siūloma priskirti prie viešųjų kelių“ (žemiau pateikiama jo ištrauka).


Siūloma Kelių įstatyme papildyti viešųjų kelių apibrėžimą išskiriant, kad viešieji keliai yra gatvės gyvenamosiose vietovėse ir sodininkų bendrijose. Tai numatantį Kelių įstatymo pakeitimo projektą įregistravo Seimo narė Laima Nagienė.