Seime – sodininkų bendrijų susirinkimų tvarkos pakeitimai

Diena.lt tinklalapyje buvo publikuotas straipsnis „Seime – sodininkų bendrijų susirinkimų tvarkos pakeitimai“ (žemiau pateikiama jo ištrauka).


Ekonomikos komiteto pirmininkas konservatoriaus Kazio Starkevičiaus parengta Sodininkų bendrijų įstatymo pataisa siūloma nuo kitų metų sausio leisti bendrijos vadovybei narius informuoti jos interneto svetainėje arba spaudoje, taip pat elektroninių ryšių priemonėmis bei skelbimų lentose arba kitose gerai matomose vietose bendrijos teritorijoje.

Taip pat siūloma atsisakyti pranešimų kiekvienam bendrijos nariui raštu arba pasirašytinai, nes jie per brangūs: vienu atveju kainuoja registruotų laiškų siuntimas, kitu – sodininkų paieška.

Žemės mokestis – pagal žolės aukštį

Žolę auginti susirengusiems sklypų savininkams ramiai vasaroti neleidusi Panevėžio savivaldybė šįmet už neprižiūrėtą turtą baudomis apdalijo daugiau nei porą dešimčių apsileidėlių.

Kai kuriems jų žemės mokestis ūgtels ir keliais šimtais eurų.

Matavo liniuotėmis

Apleistų, nešienaujamų sklypų savininkams dalijamos baudos ir keliamas žemės mokestis Panevėžio nepadarė tvarkingesnio. Šį sezoną į preliminarų juodąjį sąrašą buvo įtraukta maždaug pusšimčiu daugiau apsileidėlių nei 2022-aisiais. Panevėžio viešosios tvarkos inspektoriai į reidus tikrinti, kaip atrodo mieste privatūs sklypai, važiavo pasičiupę liniuočių. Nešienautus sklypus jie ne tik fotografavo, bet ir matavo žolės aukštį. Apleistos statusą teritoriją gaudavo, jei žolės siekdavo daugiau nei 20 cm su 5 cm paklaida. Į juodąjį sąrašą pakliuvo ir sklypai, užgriozdoti statybinėmis, aplinką teršiančiomis medžiagomis, netvarkingais automobiliais ir pan. Tokių sklypų savininkams buvo duota laiko susitvarkyti iki rugpjūčio 1-osios.

Skaityti toliau

Namus išsaugos siaurukas

Žemiau pateikiamas Sekunde.lt tinklalapyje  publikuotas straipsnis „Namus išsaugos siaurukas“.


Daliai Panevėžio rajono gyventojų, kuriems dėl europinės „Rail Balticos“ geležinkelio vėžės kilo grėsmė išsikraustyti iš namų, nušvito viltis.

Projekto rengėjai mato būdą, kaip iš 53 numatytų griauti statinių, patenkančių į vėžės teritoriją, išsaugoti maždaug pusę.

Pasiūlyti dar vieno varianto į Panevėžio rajono savivaldybę trečiadienį suvažiavo susisiekimo viceministrė Loreta Maskaliovienė, ministerijos Infrastruktūros plėtros grupės vadovas Vytautas Palevičius, bendrovės „LTG Infra“ „Rail Balticos“ valdymo projektų parengimo vadovas Mantas Kaušylas.

„Pagrindinis vizito tikslas buvo išgirsti rajono Savivaldybės atstovų nuomonę bei pristatyti tam tikrus pasiūlymus, kaip pasirinkus pirmąją alternatyvą ją būtų galima tobulinti“, – „Sekundei“ teigė M. Kaušylas.

„Rail Balticos“ projekto rengėjai Panevėžyje mato tris geležinkelio vėžės alternatyvas. Pagal antrąją ir trečiąją siūloma tarptautinę keleivių stotį statyti Gustonyse, pagal pirmąją – Panevėžio mieste, greta aplinkkelio.

Ekspertų prioritetine įvardijamą pirmąją alternatyvą grupė rajono gyventojų sutiko prieštaraudami. Mat tuomet rajone tektų griauti į vėžės trasą patenkančius 53 statinius, tarp jų – ir gyvenamuosius namus. Nors jų savininkams garantuojama sumokėti kompensacijas, rajono Savivaldybę ir Susisiekimo ministeriją pasiekė kategoriški reikalavimai atsisakyti tokio žingsnio.

„Rail Balticos“ projekto rengėjai mato išeitį, kaip išsaugoti bent pusę į vėžės teritoriją Panevėžio rajone patenkančių namų ir tarptautinę keleivių stotį pastatyti prie miesto aplinkkelio. G. Kartano nuotr.

„Rail Balticos“ projekto rengėjai mato išeitį, kaip išsaugoti bent pusę į vėžės teritoriją Panevėžio rajone patenkančių namų ir tarptautinę keleivių stotį pastatyti prie miesto aplinkkelio. G. Kartano nuotr.

Artyn siauruko

Visgi ministerija ir projekto rengėjai mato dar vieną galimybę – „Rail Balticos“ vėžę patraukti arčiau kultūros paveldo objekto statusą turinčio siaurojo geležinkelio.

Pasak M. Kaušylo, šitaip europinė geležinkelio vėžė nutoltų nuo sodininkų bendrijos „Šilas“ ir būtų išsaugoti 23 namai.

Jis neabejoja, kad nors siaurukas yra valstybės saugomas paveldo objektas, statusas neturėtų tapti kliūtimi.

„Šiuo klausimu jau turime gerosios praktikos. „Rail Baltica“ kitoje vietoje yra kirtusi siaurąjį geležinkelį ir su Kultūros paveldo departamentu buvo rasti sprendimai“, – sako M. Kaušylas.

Ši siaurojo geležinkelio atkarpa, vedanti nuo Panevėžio iki Biržų, seniai nė iš tolo nepanaši į valstybės saugomą – bėgiai apaugę krūmokšniais, per Sanžilę vedantis geležinkelio tiltas avarinės būklės. O neseniai kultūros paveldo vertybė atsidūrė varžytynėse. Istorinius bėgius valdžiusiai viešajai įstaigai patyrus bankrotą, jos turtui ieškoma pirkėjų. Už 14-iolika siauruko objektų – geležinkelį, tiltą per Sanžilę, seną stotį ir kt. varžytynėse prašoma ne mažiau nei 4,4 mln. eurų.

Keleivių stotis šalia miesto aplinkkelio, pasak M. Kaušylo, atvertų galimybę turėti vieną transporto mazgą: iš tos pačios stoties būtų galima dabartine vėže traukiniais keliauti Klaipėdos, Šiaulių, Kupiškio, Rokiškio, Daugpilio kryptimis, o naujuoju „Rail Balticos“ geležinkeliu pasiekti Taliną, Rygą, Vilnių, Kauną, Varšuvą. P. Židonio nuotr.

Pramonės oazė

Į siauruką dėmesį atkreipę „Rail Balticos“ rengėjai mato galimybę taip realizuoti gyventojų prieštaravimo sulaukusią pirmąją alternatyvą – tarptautinę keleivių stotį statyti Panevėžyje, šalia aplinkkelio.

O maždaug už 13 kilometrų nuo Panevėžio esantys Gustonys regimi kaip pramonės zona. Juose planuojama krovinių ir „Rail Balticos“ visos infrastruktūros priežiūros teritorija. Čia iškiltų prekinių traukinių stotis, Panevėžio krovinių terminalas, kelių šimtų vietų karinės technikos logistikos aikštelė. Taip pat numatytas geležinkelio infrastruktūros priežiūros depas, kuriame dirbtų apie 50 geležinkelio darbuotojų, būtų sandėliuojami kalnai skaldos ar riedmenų.

„Tarp Gustonių ir Berčiūnų numatome krovinių ir infrastruktūros priežiūros objektus ir jų vystymo teritorijas. Ten bus sandėliuojamos medžiagos geležinkelio statybai bei priežiūrai, papildomai ties Gustonimis mūsų kariuomenės sąjungininkams būtina karinio mobilumo infrastruktūra. Jei dar Panevėžio miesto ir rajono savivaldybės sutartų dėl laisvosios ekonominės zonos Gustonyse, matytume tą vadovėlinę sinergiją, kuri būtų Panevėžio augimo generatorius ir plėtros užtikrinimo veiksnys“, – sako M. Kaušylas.

Nors A. Pocius pabrėžia, kad rajono Savivaldybės pozicija – tarptautinė keleivių stotis Gustonyse, visgi meras pripažįsta, kad toks objektas šalia karinės infrastruktūros vargu ar galėtų egzistuoti. P. Židonio nuotr.

Traukiniu po Lietuvą ir Europą

Keleivių stotis šalia miesto aplinkkelio, pasak „Rail Balticos“ valdymo projektų parengimo vadovo, atvertų galimybę turėti vieną transporto mazgą: iš tos pačios stoties būtų galima traukiniais dabartine vėže keliauti Klaipėdos, Šiaulių, Kupiškio, Rokiškio, Daugpilio kryptimis, o naujuoju „Rail Balticos“ geležinkeliu pasiekti Taliną, Rygą, Vilnių, Kauną, Varšuvą.

„Geležinkelis turi sudaryti geresnes sąlygas panevėžiečiui susisiekti su Vilniumi, Kaunu nei važiuojant automobiliu. Trumpesnį kelionės laiką siūlanti pirmoji alternatyva, kai stotis arčiau miesto, užtikrintų Panevėžio gyventojų ir svečių pasirinkimą keliauti geležinkeliu, ne automobiliu“, – pabrėžė M. Kaušylas.

Anot jo, Susisiekimo ministerija, įvertinusi pasiūlymus, išvadas ir nuomones, rugsėjį turėtų priimti galutinį sprendimą dėl keleivių stoties vietos.

„Labai džiaugiamės galimybe tęsti diskusiją su rajono Savivaldybe. Matome, kad kuo daugiau susitinkame, tuo daugiau randame sąlyčio taškų ir tuo visiems aiškesnis projektas, jo tikslai ir naudos. Belieka džiaugtis ir dėkoti, kad taip konstruktyviai pavyksta ieškoti sprendimo būdų tiek su Savivaldybe, tiek su jos Taryba, tiek su gyventojų iniciatyvinėmis grupėmis. Lieka sulaukti sprendimo dėl geriausios alternatyvos“, – sako M. Kaušylas.

Didelis žingsnis

Susisiekimo ministerijai ir „Rail Balticos“ projekto rengėjų atstovams radus galimybę, kaip išsaugoti bent dalį pastatų, pripažįsta lengviau atsikvėpę ir „Šilo“ sodininkų bendrijos žmonės.

Jie patys dar rugpjūčio pradžioje karštame susitikime su projektą pristačiusiais rengėjais siūlė išsaugoti namus europinei vėžei atiduodant apžėlusį, nenaudojamą istorinį siauruką.

„Dabartinį siūlymą vertiname labai teigiamai. Padarytas didelis žingsnis – ir mūsų, sodininkų, kad kreipėmės, ir Susisiekimo ministerijos. Jei bus leista panaudoti senąją siauruko geležinkelį, gyventojai bus išgelbėti nuo turto praradimo. Čia yra pažadai, mes jais tikime, bet ne aklai – laukiame rezultatų. Bet mūsų nuotaika yra geresnė, nei buvo prieš tai“, – komentavo sodininkų bendrijos pirmininkas Kazimieras Mikėnas.

Su vėjo malūnais

Panevėžio rajono meras Antanas Pocius teigia, jog Savivaldybės tikslas – kiek įmanoma padėti rajono gyventojams, kurie dėl „Rail Balticos“ vėžės gali patirti nepatogumų.

Nors meras pabrėžia, kad rajono Savivaldybės pozicija – tarptautinė keleivių stotis Gustonyse, visgi pripažįsta, kad tokia kova veikiausiai yra beprasmė.

„Mes iš principo nesutinkame, kad reikalinga ta papildoma atšaka iki miesto. Mūsų pozicija – keleivių stotis Gustonyse. Bet dabar padariau išvadą, kad galbūt mes kariaujame su vėjo malūnais. Vis dėlto yra tam tikri argumentai, kodėl jos Gustonyse negali būti. Gal ir ne visus tuos argumentus gali išsakyti, nes ten numatytas ir karinis terminalas. Tarp eilučių supratau, kad būtų problemų dėl keleivių stoties Gustonyse. Matosi, kad viceministrė irgi tam atiduoda dūšią, bando įvairius variantus, bet turbūt yra kitos srovės, labai aukšti reikalavimai ir, ko gero, tikimybė, kad kitaip jau nebebus“, – teigė A. Pocius.

„Pats galvoju, kalbėsimės ir Taryboje, kad bandysime kiek įmanoma apginti žmonių interesus toje linijoje, kurią baigia projektuoti. Ko gero, tai sunkiai pakeičiama. Turbūt tai būtų geriausias variantas ir kito kelio turbūt nebėra“, – svarstė meras.

Anot jo, dabar rajono Savivaldybė lauks galutinio, su įvairiomis institucijomis suderinto vėžės projekto.

Rajono vadovas sako nematantis priežasčių, kodėl dėl „Rail Balticos“ negalėtų būti paaukoti ne vieną dešimtmetį nebenaudojama siaurojo geležinkelio atkarpa.

„Bėgių nelikę, tilto nelikę, koks gi ten paveldas“, – mano A. Pocius.
 

Geležinkelio stotį siūloma projektuoti ant sodininkų sklypų

Europinė geležinkelio vėžė „Rail Baltica“ ir sodininkų likimas 2023-08-17 Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) radijo žinių laidoje „60 minučių“.

Projektuojamos „Rail Baltica” Panevėžio geležinkelio stoties vieta miesto ribose būtų ne tik apie 10 kartų brangesnė, bet ir nugriautų apie 30 Panevėžio rajono Sodininkų bendrijos „Šilas“ gyventojų namų bei neigiamai įtakotų kitų bendrijos sodiečių ateitį.

Alternatyvūs, pigesni ir tausojantys gamtą bei gyventojų turtą, variantai egzistuoja, tačiau jais Panevėžio miesto valdžia nesuinteresuota.

Apie tai radijo laidoje pasisakė SB „Šilas“ valdybos pimininkas Kazimieras Mikėnas ir LR Seimo narė Guoda Burokienė.

Visą pokalbį galite išgirsti LRT Mediatekoje (nuo 44 min. 37 sek.).