El. objektų būklės nustatymas (priedai)

Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų elektros energetikos objektų, skirtų elektros energijai perduoti ir (ar) skirstyti, techninės būklės nustatymo tvarkos (patvirtinta VEI viršininko 2009-12-30 įsakymu Nr. 1V-139)

1 priedas

___________________________________-_____________________________________
(Elektros energetikos objekto pavadinimas)

PATIKRINIMO DĖL TINKAMUMO TOLESNEI EKSPLOATACIJAI AKTAS

Eil. Nr. Elektros tinklo trūkumai Elemento Nr.,
įrengimo vieta Pastaba
Oro ir kabelių linijos:
1 Daugiau kaip 30 procentų elektros linijų atramų yra pažeistos (ištrupėjęs betonas, matosi armatūra, neleistinai pakrypusi ir pan.)… Skaityti toliau →

Sodininkų susirinkimas Šiauliuose 2010-08-12

Rugpjūčio 12 d. Šiaulių miesto savivaldybėje įvyko sodininkų susirinkimas. E. Germanavičius į pasitarimą pakvietė Seimo narius Kęstutį Daukšį ir Aplinkos komiteto pirmininką Joną Šimėną. Buvo aptartos aktualios problemos.

Rita Žadeikytė

Šiaulių miesto savivaldybėje susirinkę sodininkų bendrijų pirmininkai vienu balsu prašė atvykusių Seimo narių pertvarkyti atliekų administravimo tvarką. Nežino sodininkai, kaip apsiginti ir nuo apsileidusių kaimynų, kurių sodus siūlė net konfiskuoti.

Prašė valdžios sprendimų

Į pasitarimą Šiaulių miesto ir rajono bei Radviliškio rajono sodininkus sukvietė Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija.… Skaityti toliau →

Šiauliuose įvykusio pasitarimo rezoliucija

Šiaulių m., Šiaulių r. ir Radviliškio r. sodininkų bendrijų
pirmininkų pasitarimas

,,Sodininkų bendrijoms aktualiausi klausimai, jų sprendimo būdai”.

REZOLIUCIJA 

2010 m. rugpjūčio mėn. 12 d.
Šiauliai

2010 m. rugpjūčio 12 d. Šiaulių miesto savivaldybės salėje vyko Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos organizuotas pasitarimas aktualiais sodininkų bendrijoms klausimais.

Posėdyje dalyvavo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas, Seimo narys Kęstutis Daukšys, Šiaulių miesto meras Genadijus Mikšys, Šiaulių miesto vicemerė Daiva Matonienė, Šiaulių rajono vicemerė Ingrida Venciuvienė, Radviliškio rajono vicemeras Jonas Povilaitis, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Eidigintas Germanavičius, Šiaulių miesto, rajono ir Radviliškio rajono sodininkų bendrijų pirmininkai, Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų atstovai, Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto biuro darbuotojai, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atstovai, Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių Aplinkos apsaugos ir kitų skyrių darbuotojai, kiti suinteresuoti asmenys.… Skaityti toliau →

Susitikimas su Seimo nariu 2010-06-23

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdybos nariai susitiko su LR Seimo nariu.

Šiandien (2010-06-23) įvyko Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdybos narių susitikimas su LR Seimo nariu Kęstučiu Daukšiu. Buvo aptariamos sodininkų problemos ir jų sprendimo būdai.

Susitikime dalyvavo Seimo narys Kęstutis Daukšys, padėjėjas Mantas Krasauskas, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Eidigintas Germanavičius ir valdybos narys Juozas Ravinis.… Skaityti toliau →

Atidžiai tikrinkite el. tinklo pirkėją

Sodininkai raginami atidžiai tikrinti potencialų bendrijos elektros tinklo pirkėją.

Pasirodžius informacijai apie sodininkų bendrijų elektros tinklų išpirkimą, kurį ketina vykdyti privačios ne energetikos bendrovės, AB Rytų skirstomieji tinklai ir AB „VST“ rekomenduoja sodininkams dėmesingai patikrinti potencialų pirkėją.

Pagal Energetikos ministerijos patvirtintą grafiką iki šių metų pabaigos skirstomųjų tinklų bendrovės Rytų skirstomieji tinklai ir „VST“ įpareigojo išpirkti 552 sodininkų bendrijų elektros tinklus.… Skaityti toliau →