LR aplinkos ministerijos informacija

LR APLINKOS MINISTERIJA

2011-02-23

DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

Išnagrinėję Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos kreipimąsi ir keliamas problemas, pagal kompetenciją teikiame informaciją.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimas.
Pagrindiniai Lietuvos Respublikos teises aktai, reglamentuojantys geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų, kaip bendrojo intereso paslaugų, teikimą yra Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (Žin.,2006, Nr. 82-3260) ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin.,1994,… Skaityti toliau →

LR žemės ūkio ministerijos atsakymas

LR žemės ūkio ministerijos atsakymas
LR Seimo kaimo reikalų komitetui
LR aplinkos ministerijai

2011-02-22

DĖL LIETUVOS SODININKŲ BENDRIJŲ ASOCIACIJOS RAŠTO

Pagal kompetenciją teikiame informaciją apie Lietuvos sodininkų asociacijos 2010-12-19 iškeltas problemas.

Nuostatos dėl sodininkų bendrijoje esančių kelių kadastrinių matavimų apmokėjimo bei kelių perdavimo savivaldybėms įtvirtintos Sodininkų bendrijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 4-40) pakeitimu, kuris įsigaliojo 2010-10-01.

Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str.… Skaityti toliau →

Trečiarūšiai Lietuvos gyventojai

2010 m, gruodžio 19 dieną kreipėmės į LR Seime dirbančių partijų vadovus ir frakcijų seniūnus ( kreipimosi tekstas yra Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos svetainės naujienų skyrelyje ) ir nurodėme problemas su kuriomis susiduria sodininkų bendrijų nariai. Prašėme su jomis susipažinti ir pateikti savo pasiūlymus bei nuomonę, kaip jas išspręsti.

Mums parašė Konservatorių partijos frakcijos seniūnas Jurgis Razma, nurodė, kad keliami klausimai perduoti LR Seimo Kaimo reikalų komitetui.… Skaityti toliau →

Dėl nuotekų tvarkymo

2011 m vasario 2 dieną Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas E. Germanavičius kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, Aplinkos ministeriją ir LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetą, informuodamas apie būtinybę nedelsiant imtis priemonių, sprendžiant geriamojo vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo paslaugų organizavimą sodininkų bendrijų gyventojams.

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai
LR aplinkos ministerijai
LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui

DĖL NESĄŽININGŲ VARTOJIMO SUTARČIŲ SĄLYGŲ, ĮTVIRTINTŲ LRV 2007 M.Skaityti toliau →

Sodininkų pasitarimas Domeikavoje 2010-10-29

2010 m. spalio 29 d. Kauno rajono Domeikavos seniūnijos salėje vyko Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos organizuotas pasitarimas aktualiais sodininkų bendrijoms klausimais.

Posėdyje dalyvavo Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius V. Bancevičius, Domeikavos seniūnas R. Stankus, Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento Kauno rajono agentūros vyriausiasis specialistas G. Valiukevičius, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas E. Germanavičius.

Pasitarimą pradėjo E. Germanavičius. Dalyvius supažindino su aktualiausių problemų – atliekų tvarkymo, nuotekų valymo, kelių nuosavybės ir priežiūros numatomais sprendimais.… Skaityti toliau →