Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto sudėtis

2008 metų birželio 19 dieną patvirtintas Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto narių sąrašas.


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO SUDARYMO

2008 m. birželio 19 d. Nr. 3D-350
Vilnius

Siekdama užtikrinti efektyvų mėgėjų sodininkystės vystymąsi ir su sodininkyste susijusių institucijų ir organizacijų partnerystę:
1. S u d a r a u mėgėjų sodininkystės koordinavimo komitetą:
Kazimira Danutė Prunskienė – žemės ūkio ministrė, komiteto pirmininkė;
Česlovas Bobinas – Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius;
Zenonas Buivydas – Nacionalinės mokėjimų agentūros direktoriaus pavaduotojas;
Andrius Burlėga – Žemės ūkio ministerijos Teisės departamento direktorius;
Vladislovas Butkevičius – Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas;
Gintautas Gruodis – Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vedėjas;
Antanas Kartunavičius – Ūkio ministerijos Energetikos departamento Energetikos vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Juozas Kirstukas – Lietuvos Žemės ūkio universiteto Ekonomikos katedros docentas;
Rimantas Krasuckis – Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktorius;
Kazys Maksvytis – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius;
Laima Mogenienė – Lietuvos Respublikos Seimo narė;
Kazys Sivickis – Žemės ūkio ministerijos sekretorius;
Jurgita Stakėnienė – Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė;
Laimutė Šapokienė – Vilniaus susivienijimo „Sodai“ juristė;
Romualdas Šeštakauskas – Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas;
2. T v i r t i n u Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto darbo reglamentą (pridedama).

Žemės ūkio ministrė
Kazimira Danutė PrunskienėLIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 3D-350 „DĖL MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO

2008 m. liepos 22 d. Nr. 3D-403
Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 19 d. įsakymą Nr. 3D-350 („Dėl Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto sudarymo“ (Žin., 2008, Nr. 71-2751) ir įrašau į nurodytuoju įsakymu sudarytą komitetą Eidigintą Germanavičių, Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininką, ir Gediminą Vaičionį, Lietuvos savivaldybių asociacijos konsultantą.

Žemės ūkio ministrė
Kazimira Danutė Prunskienė


 

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.