Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto posėdžio 2008-07-04 protokolas


LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS KOORDINAVIMO KOMITETO, SUDARYTO ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 19 D. ĮSAKYMU NR. 3D-350, POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2008-07-04   Nr. 8D-239- (5.50)
Vilnius

Posėdis įvyko 2008 m. birželio 30 d., 15 val., Žemės ūkio ministerijoje.
Posėdžio pirmininkė – Žemės ūkio ministrė Kazimira Danutė Prunskienė, komiteto pirmininkė.
Posėdžio sekretorius – Vaclovas Dziena, Bendrosios rinkos organizavimo departamento Augalininkystės skyriaus vyriausiasis specialistas.

Dalyvavo komiteto nariai: Nacionalinės mokėjimų agentūros direktoriaus pavaduotojas Zenonas Buivydas, Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas Vladislovas Butkevičius, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Kraštovaizdžio skyriaus vedėjas Gintautas Gruodis, Ūkio ministerijos Energetikos departamento Energetikos vystymo skyriaus vyriausiasis specialistas Antanas Kartunavičius, Lietuvos Žemės ūkio universiteto Ekonomikos katedros docentas Juozas Kirstukas, Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktorius Rimantas Krasuckis, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinis direktorius Kazys Maksvytis, Lietuvos Respublikos Seimo narė Laima Mogenienė, Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė, Vilniaus susivienijimo „Sodai“ juristė Laimutė Šapokienė, Lietuvos sodininkų draugijos Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas Romualdas Šeštakauskas.

Kviestieji asmenys: Žemės ūkio ministerijos Bendrosios rinkos organizavimo departamento Augalininkystės skyriaus vedėjas Adolfas Damanskis, Žemės ūkio ministerijos Infrastruktūros, melioracijos ir kooperacijos departamento Infrastruktūros skyriaus vedėjas Jonas Petrašiūnas.

DARBOTVARKĖ. Dėl Lietuvos sodininkų draugijos bei draugijos susivienijimų kreipimosi dėl mėgėjų sodininkystės problemų.

SVARSTYTA. Lietuvos sodininkų draugijos bei draugijos susivienijimų kreipimasis dėl mėgėjų sodininkystės problemų.

K. D. Prunskienė pristatė komiteto sudėtį bei trumpai komiteto darbo reglamentą, apibūdino Lietuvos sodininkų draugijos ir draugijos susivienijimų kreipimesi iškeltas mėgėjų sodininkų problemas.

V. Butkevičius pabrėžė, jog buvo kreiptasi į Ministrę su prašymu, kad susikaupusių mėgėjų sodininkų problemų sprendimą sutiktų kuruoti ministerija. Įgyvendinant Seimo priimtą Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymą yra parengti su juo susijusių įstatymų pakeitimo bei papildymo įstatymų projektai. Tačiau dar iki šiolei nėra išspręsti žemės nuomos bei pardavimo klausimai. Didelė problema pakol kas išlieka su žemės detaliųjų planų rengimu, jie brangiai atsieina. Mūsų supratimu jų sodininkų bendrijų nariams nereikėtų, o apsiriboti tiktai žemėtvarkos projektais. Taip pat geodeziniai matavimai sodininkams mėgėjams yra nežmoniškai brangūs. Egzistuoja centralizuoto pasijungimo prie vandentiekio ir nuotekų problema.

K. Maksvytis informavo posėdžio dalyvius apie žemės sklypų suteikimo teisę mėgėjiškos sodininkystės reikmėms, šiuo metu egzistuojančią detaliųjų planų rengimo tvarką bei kokiais atvejais būtini atlikti sodininkams geodeziniai matavimai ir pabrėžė, kad daugiausia problemų su žemės tvarkymo reikalais yra Vilniaus apskrityje bei Kauno mieste ir rajone.

J. Petrašiūnas pasiūlė kad Lietuvos sodininkų draugija bei Sodininkų bendrijų asociacija įvertintų ir pateiktų savo išvadas dėl šiuo metu derinamų institucijose Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo bei su juo susijusių įstatymų – tai Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo, Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo 8 punkto pakeitimo projektus.

K. D. Prunskienė konstatavo, kad būtina prie įstatymų projektų pridėti aiškinamuosius raštus ir visą dokumentų paketą pateikti socialiniams partneriams įdentifikavimui.

R. Šeštakauskas atkreipė posėdžio dalyvių dėmesį į tai, kad nepatenkinamai vyksta bendrijų elektros tinklų išpirkimas, tai išdėstęs Kauno susivienijimo ,,Sodai“ valdybos vardu raštu, kurį įteikė Komiteto pirmininkui. Tame pačiame rašte išreikštas sodininkų mėgėjų noras savarankiškai disponuoti sodų bendrijų teritorijoje esančia laisva bendros paskirties žeme, taip pat ieškoti galimybių Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo sodininkų mėgėjų reikmėms bei kadastrinių matavimų būtinumo reglamentavimą.

L. Mogenienė išreiškė nuomonę, kad reikėtų išsiaiškinti aplamai visos šalies mastu dabartinę padėtį esančią sodų bendrijose, nes dalis jų transformuojasi į gyvenvietes, kitose naudojama žemė neįforminta nuosavybės teise ir panašiai. Tik tai išsiaiškinę mes galėsime suvokti nuo ko pradėti ir kokia kryptimi pasuks mėgėjiška sodininkystė.

K. D. Prunskienė išsakė nuomonę kad jeigu bendrijos tampa gyvenamųjų namų kvartalais ir žemė transformuojama į namų valdą, bei vyksta sodininkų bendrijose kiti pokyčiai, ir kadangi Lietuvos sodininkų draugija su Sodininkų bendrijų asociacija neaprėpia visų šalies sodininkų bendrijų, tai būtų vienintelis kelias informacijos apie padėtį mėgėjiškos sodininkystės bendrijose surinkimui, eiti per rajonų bei miestų savivaldybes. Tuo atveju reikėtų komiteto sudėtį papildyti Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovu, nes be savivaldybių pagalbos komiteto veikla neišsivers. Tuo pačiu reikėtų apsispręsti dėl Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininko įtraukimo į komiteto sudėtį, nes yra gautas raštiškas Sodininkų bendrijų asociacijos valdybos narių prašymas. Dalyvavę posėdyje komiteto nariai, išskyrus L. Šapokienę (susilaikė), pritarė, kad Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas būtų įtrauktas į komiteto narių sudėtį.

A. Kartunavičius trumpai informavo posėdžio dalyvius apie Ūkio ministro 2008 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 4-253 nuostatas, reglamentuojančias sodininkų bendrijų nuosavybėje esančių elektros perdavimo tinklų išpirkimą.

L. Mogenienė, J. Petrašiūnas, R. Šeštakauskas išsakė nuomonę, kad esama tvarka, kuri reglamentuoja sodininkų bendrijų nuosavybėje esančių elektros perdavimo tinklų išpirkimą, sodininkų netenkina ir turi būti koreguojama.

K. D. Prunskienė akcentavo, kad šioje situacijoje būtina sekančiame komiteto posėdyje išklausyti ir antrą pusę, t.y. pakviesti dalyvauti Rytų skirstomųjų tinklų atstovą.

NUTARTA.
1. Žemės ūkio ministerijai:
1.1. Pateikti Lietuvos sodininkų draugijai bei Sodininkų bendrijų asociacijai įvertinti ir išvadoms pateikti šiuo metu derinamų institucijose Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo bei su juo susijusių Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo, Lietuvos Respublikos Žemės įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo 8 punkto pakeitimo įstatymų projektus bei jų aiškinamuosius raštus.
1.2. Parengti informacijos pateikimo formą dėl esamos situacijos sodininkų bendrijose ir ją suderinus su Lietuvos sodininkų draugija, Sodininkų bendrijų asociacija bei Lietuvos savivaldybių asociaciją išsiųsti miestų bei rajonų savivaldybėms.
1.3. Parengti Žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. 3D-350 „Dėl mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto sudarymo“ pakeitimo projektą įtraukiant į komiteto sudėtį Sodininkų bendrijų bei Lietuvos savivaldybių asociacijų pasiūlytas kandidatūras.
1.4. Pakviesti kitame posėdyje dalyvauti Rytų skirstomųjų tinklų atstovą.

2. Kito komiteto posėdžio data ir darbotvarkė bus pranešta komiteto nariams Mėgėjų sodininkystės koordinavimo komiteto darbo reglamente nustatyta tvarka.

Posėdžio pirmininkė Kazimira Danutė Prunskienė

Posėdžio sekretorius Vaclovas Dziena


 

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.