Laiškas Premjerui. Gautas atsakymas.

2015 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos SB asociacijos garbės pirmininkas E. Germanavičius kreipėsi į Lietuvos premjerą.


Laiškas Lietuvos Ministrui Pirmininkui

2015-08 -27 Nr. 15 – 07

Dėl sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programos ruošimo.

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI, LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS PIRMININKUI ALGIRDUI BUTKEVIČIUI

Gerbiamas Premjere, kreipiuosi į Jus, nes priešrinkiminiame periode buvote atvykęs susitikti su rinkėjais į Kauno mokyklą, kurioje išklausėte mane apie sodininkų bendrijose iškilusias problemas, leidote ateityje kreiptis į Jus. Tuo metu buvo patvirtinta Lietuvos socialdemokratų partijos programa, kurią įvykdžius sodininkams išsispręstų daugybė klausimų. Programos dalis liečianti sodininkus: “Peržiūrėti ir tobulinti LR sodininkų bendrijų įstatymą, aiškiau reglamentuojantį sodininkų bendrijų įstatų, vidaus tvarkos taisyklių rengimo tvarką, sukurti sodininkų sklypų ir ten gyvenančių asmenų duomenų vieningos registracijos principus. Parengti sodininkų bendrijų aprūpinimo geriamu vandeniu, elektros energija ir nuotekų šalinimu programą, spręsti sodininkų bendrijų teritorijose esančių kelių perdavimo savivaldybių žinion klausimą.”

2014 m .gruodžio 11 d. paskelbtas Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX1934 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1425, kur 12 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2015 m. liepos 31 d. patvirtina Sodininkų bendrijų bendro naudojimo žeme esančių bendro naudojimo žemėje vidaus kelių perdavimo programą ir nustato bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių, kaip nekilnojamo turto objektų, formavimo ir jų kadastrinių matavimų tvarką.

2015 m. liepos 1 d .paskelbtas LR Vyriausybės nutarimas Nr. 725, kuriuo įgaliojama LR aplinkos ministerija patvirtinti Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą (keista, kad nuo 2014 m. gruodžio 11 d .kelių perdavimo klausimais nieko nebuvo daroma).

2015 m. liepos 29 d. LR aplinkos ministerija paruošė nutarimo projektą ir išsiuntė LR Teisingumo, LR Žemės ūkio, LR Finansų ministerijoms suderinti skubos tvarka, tačiau suderinimai pateikti labai pavėluotai ir neigiami, nepateikiant sprendimo būdų.

Vyriausybės kancleris 2015 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. S-10 – 2919 teigia, kad programa yra negalima (negi vyriausybės kancleris gali paneigti LR Vyriausybės nutarimą?).
Susidaro įspūdis, kad Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XII-1425 2 straipsnio 1 dalis yra sąmoningai žlugdoma, nesiūlant alternatyvinių variantų.
Siūlau atsisakyti brangių kadastrinių matavimų, o skirti lėšas savivaldybėms sodininkų bendrijų smulkiam kelių (gatvių) remontui ir priežiūrai. Tam reikėtų nustatyti tvarką, pagal kurią savivaldybės numatytų lėšų poreikį, terminus joms gauti ir atlikti numatytus darbus.
Atkreipiu gerbiamo Premjero dėmesį, kad Socialdemokratų programoje numatyti punktai, liečiantys sodininkų bendrijas yra nevykdomi.

Gerbiamas Premjere, padėkite sodininkams, pakeiskite pažiūrą į mus, juk mes esame tokie patys, kaip ir kiti Lietuvos Respublikos piliečiai.

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos garbės pirmininkas
Eidigintas GermanavičiusAplinkos ministerijai
Žemės ūkio ministerijai

Ministro pirmininko pavedimu prašyčiau pagal kompetenciją išnagrinėti Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos 2015 m. rugpjūčio 28 d. rašte Nr. 15-07 išdėstytus argumentus dėl sodininkų bendrijų ir bendro naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo ir apie nagrinėjimo rezultatus informuoti gerb. E. Germanavičių (kopiją siųsti Vyriausybės kanceliarijai).

Alminas Mačiulis


 

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.