Bendras kreipimasis į Premjerą

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija ir Lietuvos sodininkų draugija suvienijo jėgas ir drauge kreipėsi į Premjerą dėl kelių perdavimos programos.


LIETUVOS SODININKŲ DRAUGIJA IR LIETUVOS SODININKŲ BENDRIJŲ ASOCIACIJA

LR Ministrui Pirmininkui 2015-10-26 Nr. LSDLSBA 15 – 2
Algirdui Butkevičiui

DĖL SODININKŲ BENDRIJŲ BENDROJO NAUDOJIMO ŽEMĖJE ESANČIŲ VIDAUS KELIŲ PERDAVIMO PROGRAMOS

Lietuvos sodininkų draugija ir Lietuvos sodų bendrijų asociacija reiškia gilų susirūpinimą dėl 2014 m .gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 2,6, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1425 12 straipsnio 4 dalies, kurioje numatyta, kad LR Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2015 m. liepos 31 d. patvirtina Sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą ir nustato bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių, kaip nekilnojamo turto objektų, formavimo ir jų kadastrinių matavimų tvarką, nevykdymo.
LR Vyriausybė 2015 m. liepos 1 d .nutarimu Nr. 725 įgaliojo LR Aplinkos ministerija patvirtinti Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą. 2015 m. liepos 29 d. LR Aplinkos ministerija paruoštą nutarimo projektą išsiuntė LR Teisingumo, LR Žemės ūkio ir LR Finansų ministerijoms suderinti skubos tvarka. Suderinimai vėlavo, atsiliepimai buvo neigiami. Vyriausybės kancleris 2015 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. S-10 – 2919 teigia, kad Programa yra negalima.

Esanti situacija rodo, kad klausimas dėl Sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programos pateko į savotišką aklagatvį, Vyriausybės institucijos nesutaria o sodininkai negauna informacijos, kaip šis klausimas bus sprendžiamas.
Siūlome, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė Sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programai numatomų skirti lėšų paskirtų šių kelių remontui ir priežiūrai, kam neprieštarauja ir LR Sodininkų bendrijų įstatymo 28 straipsnio (Valstybės institucijų ir savivaldybių santykiai su bendrijomis ir sodininkais) antros dalies nuostatos „Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valstybė ir savivaldybės gali remti bendrijas visiškai ar iš dalies apmokėdamos išlaidas mėgėjiško sodo bendrojo naudojimo objektams (elektros tinklų, kelių, gatvių, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo bei valymo ir kitų) statyti, prižiūrėti ir atnaujinti“. Tam reikėtų nustatyti tvarką, pagal kurią savivaldybės numatytų lėšų poreikį, terminus joms gauti ir numatytiems darbams atlikti.

Aloyzas Burba
Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas

Juozas Ravinis
Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas


 

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.