Raštas LR Seimo pirmininkui ir savivaldybių merams

2013 m. kovo 1 d. kreipėmės į LR seimo pirmininką ir didžiausių miestų savivaldybių merus, prašydami spręsti sodininkams aktualius klausimus. Toliau pateikiamas rašto tekstas, išsiųsto LR Seimo pirmininkui ir Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus rajonų savivaldybių merams.

RAŠTAS

Kaunas, 2013-03-01 Nr. 02 – 86

Šiuo metu Lietuvoje sodininkų bendrijų, o tuo pačiu ir sodininkų bendrijų narių – sodininkų, padėtis bloga.… Skaityti toliau →

Raštas Aplinkos apsaugos komitetui 2013-01-05

Raštas 2013-01-05 išsiųstas LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui (Tesėkite pažadus – spręskite sodininkų problemas)

LR SEIMO APLINKOS APSAUGOS KOMITETUI
SODININKŲ BENDRIJOMS AKTUALŪS KLAUSIMAI

Ištrauka iš Lietuvos socialdemokratų partijos priešrinkiminės programos:
“Peržiūrėti ir tobulinti LR sodininkų bendrijų įstatymą, aiškiau reglamentuojantį sodininkų bendrijų įstatų, vidaus tvarkos taisyklių rengimo tvarką, sukurti sodininkų sklypų ir ten gyvenančių asmenų duomenų vieningos registracijos principus. Parengti sodininkų bendrijų aprūpinimo geriamu vandeniu, elektros energija ir nuotekų šalinimu programą, spręsti sodininkų bendrijų teritorijose esančių kelių perdavimo savivaldybių žinion klausimą.”… Skaityti toliau →

Pasiūlymas dėl Žemės mokesčio įstatymo

LR žemės mokesčio įstatymas Nr. XI – 1829 numato žemės mokesčio dydžius visiems žemės savininkams. Paruošėme pasiūlymą, kuriame minima, kaip reikėtų pakeisti įstatymo dalį, kurioje kalbama apie asmeninės žemės mokestį sodininkų bendrijose. Šiuo metu pagal veikiantį įstatymą, savivaldybės nuosavos žemės mokestį sodininkų bendrijoje gali (savo nuožiūra) nustatyti net iki kelių dešimčių ar net šimtų litųuž vieną arą. Minėtas pasiūlymas 2012-11-22 pateiktas LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui.… Skaityti toliau →

LR Seimo valdybai

Dėl LR sodininkų bendrijų įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo

Lietuvos Respublikos Sodininkų bendrijų įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymą XIP – 3764 pateikė Seimo narys Jonas Šimėnas. Parengto projekto tikslas – aiškiai reglamentuoti pakartotinio susirinkimo sušaukimo tvarką, kad sodininkų bendrijos galėtų teisėtai priimti sprendimus.

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos ir atskirų sodininkų bendrijų vardu prašome minėtą įstatymo pakeitimo projektą XIP – 3764 apsvarstyti pavasario sesijoje skubos tvarka, nes daugumoje sodininkų bendrijų ataskaitiniai susirinkimai šaukiami kovo – balandžio mėnesiais.… Skaityti toliau →

Apie sodininkų problemas

2009 metų balandžio 7 dieną LR aplinkos apsaugos komiteto pirmininkui J. Šimėnui ir LR aplinkos ministerijos sekretorei J. Juozaitienei rašytas laiškas dėl sodininkų problemų.

Nr. 01-23
2009.04.07

LR SEIMO APLINKOS APSAUGOS KOMITETO PIRMININKUI J. ŠIMĖNUI
LR APLINKOS MINISTERIJOS SEKRETOREI J. JUOZAITIENEI

APIE SODININKŲ PROBLEMAS

Siūlome sodininkų bendrijų reorganizaciją – likviduoti sodininkų bendrijas miestų teritorijose ir perduoti jas savivaldybių žinion kartu su turimomis komunikacijomis, pakeisti žemės paskirtį.… Skaityti toliau →