Įkainiai už notarų paslaugas keičiant įstatus

2008 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo dėl teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 57 “Dėl notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo” pakeitimo Nr. 1R-69 (toliau – Įsakymas) 4.2. papunkčio 3. papunktyje numatyta, kad mokestis notarui už viešosios įstaigos, gyvenamųjų namų statybos bendrijos, kitų bendrijų ir kitų juridinių asmenų steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat patvirtinimą, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje yra nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės, yra nuo 100 iki 250 Lt.

Vadovaujantis Įsakymo 4.5.2. papunkčiu tais atvejais, kuomet keičiami jau įsteigtos sodininkų bendrijos įstatai, t.y. už juridinio asmens pakeisto steigimo dokumento naujos redakcijos atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą yra nustatytas 250-500 Lt užmokesčio dydis.
Įsakymo 4.4. papunktis reglamentuoja klientų užmokestį notarui už Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamame prašyme nurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą. JAR-1 formoje pildomi tokie juridinio asmens duomenys kaip pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinė, finansiniai metai, veiklos laikotarpis, organų narių skaičius (už visus duomenis kartu ar keičiant bent vieną iš šių duomenų). JAR-T formoje pildoma taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu. Už kiekvieną iš šių formų (jose esančių duomenų patvirtinimą) nustatytas 15 Lt dydžio atlygis notarui. Tuo tarpu, duomenų patvirtinimas apie valdymo organų narius, asmenis, turinčius teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius (kiekvieno asmens visų duomenų bei parašo tikrumo paliudijimas) atitinkamai pildomos Juridinių asmenų registrui pateikiamose formose JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2 bei JAR-PP. Už kiekvieną iš šių formų (jose esančių duomenų patvirtinimą) nustatytas 25 Lt dydžio atlygis notarui.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas Įsakymo nuostatas, notarui, remiantis atskiru atveju suteikta galimybė diferencijuoti kainą atsižvelgiant į konkretų atvejį, t.y. kainą gali įtakoti tokie veiksniai kaip steigimo dokumentų nuostatų neatitikimas teisės aktų reikalavimams, pasiūlymų ir projektų parengimas koreguojant trūkumus, esamų klaidų dokumentuose taisymas ir kt. Pabrėžtina, kad nemenkas kainų svyravimas gali priklausyti ir nuo sodininkų bendrijos steigimo dokumentuose numatytų valdymo organų bei jų narių skaičiaus, todėl ji kiekvienu konkrečiu atveju yra apskaičiuojama atskirai. Pavyzdžiui, jei sodininkų bendrijoje yra numatytas tik vienasmenis valdymo organas, tai Juridinių asmenų registrui pateikiamų formų kaina bus 80 Lt. Tačiau, jei sodininkų bendrijos steigimo dokumentuose bus numatytas tiek vienasmenis, tiek kolegialus valdymo organas susidedantis iš 7 narių, Juridinių asmenų registrui pateikiamų formų kaina šoktels iki 255 Lt.

Tiek steigiant sodininkų bendriją, tiek keičiant jos steigimo dokumentus, notaro atlygis yra skaičiuojamas kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į konkrečią situaciją.

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.