Sodininkų bendrijų įstatų keitimas

Sprendimą dėl sodininkų bendrijos įstatų pakeitimo gali priimti tik visuotinas narių susirinkimas. Pakeistų įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams taip pat turi patvirtinti notaras. Notarui pateikiama:
Prašymas registruoti juridinių asmenų registre bei reikalingos papildomos formos.
Įstatai – jo pakeitimai (ne mažiau kaip 3 egzemplioriai), steigimo dokumentų tekstas prieš pakeitimus (1 egzempliorius) ir visas steigimo dokumentų tekstas po pakeitimų (ne mažiau kaip 3 egzemplioriai).
Narių susirinkimo protokolas ir jo priedai.
Kiti dokumentai, patvirtinantys, kad įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės ir naują steigimo dokumentų redakciją įregistruoti galima:
4.1. Jeigu kartu keičiama buveinė, papildomai pateikiamas patalpų savininko sutikimas suteikti patalpas juridinio asmens buveinei ir juridinio asmens registravimo pažymėjimo originalas.
4.2. Jeigu kartu keičiamas sodininkų bendrijos pavadinimas, papildomai pateikiamas juridinio asmens registravimo pažymėjimo originalas ir dokumentas, patvirtinantis, kad apie pavadinimo pakeitimą buvo pranešta vieną kartą viešai arba visiems juridinio asmens kreditoriams raštu.
4.3. Jeigu pasibaigė reorganizavimas, papildomai pateikiamos reorganizavimo sąlygos, ekspertų vertinimai; dokumentas, patvirtinantis, kad juridinio asmens kreditoriai buvo tinkamai informuoti ir suteiktas papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimas.
4.4. Jeigu pasibaigė pertvarkymas, papildomai pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad juridinio asmens kreditoriai buvo tinkamai informuoti ir suteiktas papildomo prievolių įvykdymo užtikrinimas.
4.5. Kiti dokumentai.
Notarui mokamas atlyginimo dydis – 250-500 litų.
Be notaro patvirtintų dokumentų Juridinių asmenų registrui pateikiamas dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už pakeistų įstatų registravimą – 92 litai.
Sodininkų bendrijų duomenų keitimas ir teikimas Juridinių asmenų registrui:
kai keičiami valdymo organų nariai:
1.1.prašymas įregistruoti pakeistus duomenis Juridinių asmenų registre (JAR-1);
1.2.naujų narių išrinkimo teisinį pagrindą patvirtinantis dokumentas (susirinkimo protokolas ir kt.). Asmenų, galinčių veikti juridinio asmens vardu parašas , turi būti patvirtintas notaro.
1.3. dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą (10 litų už vieno duomens pakeitimą).
Paramos gavėjo statuso įregistravimas:
2.1.Prašymas suteikti paramos gavėjo statusą (JAR-1),
2.2.Dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už registravimą (10 Lt).
Teisingumo ministerijos Registrų departamento direktorius

Klaudas Navickas.

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.