Darbo grupės 2017-10-12 posėdžio protokolas

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

2017 M. SPALIO 12 D. ĮVYKUSIO DARBO GRUPĖS SODININKŲ BENDRIJŲ AKTUALIEMS KLAUSIMAMS SPRĘSTI POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2017 m. spalio 12 d. Nr. D4-
Vilnius

Posėdis įvyko 2017 m. spalio 12 d. 13.30 val. Aplinkos ministerijos patalpose A. Juozapavičiaus g. 9.

Posėdžio pirmininkas – Vidmantas Bezaras, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas;
Posėdžio sekretorius – Tomas Tukačiauskas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Dalyvavo:
Darbo grupės narai: Aušra Kalantaitė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotoja; Vida Ablingienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja; Juozas Ravinis, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas; Tautvydas Tamošiūnas, Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas; Jurga Žilikienė, Finansų ministerijos Biudžeto departamento Savivaldybių biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė; Violeta Stumbrienė, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė; Aloyzas Burba, Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas; Romasis Vaitiekūnas, Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkas; Gediminas Vaitkevičius, Susisiekimo ministro patarėjas; Tomas Pilukas, Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento vyresnysis patarėjas;
Kiti dalyviai: Janina Gadliauskienė, Lietuvos Respublikos Seimo nario Kęstučio Bacvinkos patarėja.

Darbotvarkė:
1. Sodininkų bendrijų kelių priežiūra panaudojant Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas.
2. Darbo grupės nario keitimas.
3. Aktualiausių spręstinų sodininkų bendrijų klausimų pristatymas (R. Vaitiekūnas).
4. Seimo nario Kęstučio Bacvinkos siūlymas dėl sodininkų bendrijos „Baltasis gandras“ problemų.
5. Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pasiūlymas.

SVARSTYTA.
1. Informacija apie apie savivaldybėms skiriamas lėšas keliams tvarkyti:
G. Vaitkevičius pristatė informaciją apie savivaldybių finasavimo keliams/gatvėms tvarkyti principus: 1600 Eur/km skiriama didžiųjų miestų ir 450 Eur/km skiriama mažųjų miestų savivaldybių keliams tvarkyti.
Aptartas klausimas, ar tokios sumos motyvuoja savivaldybes perimti kelius ir gatves? Informavo, kad 30 % Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų yra skiriama vietinės reikšmės keliams tvarkyti. T. Tamošiūnas atkreipė dėmesį, kad savivaldybės gali, bet neprivalo prižiūrėti sodininkų bendrijų kelių (gatvių).
Atkreiptas dėmesys, kad kelią suformuoti kaip inžinerinį statinį (atlikti tiksliuosius matavimus ir registruoti nekilnojamo turto registre) yra pigiau nei atlikti žemės sklypo reikalingo statiniui eksploatuoti suformavimo procedūras. Gediminas Vaitkevičius informavo, kad Vilniaus mieste apie 20 % gatvių sudaro sodininkų bendrijų keliai (gatvės).
V. Stumbrienė klausė kokiu pagrindu Vilniaus miesto savivaldybė valdo kelius (gatves) kurių nėra įregistravusi Nekilnojamo turto registre. V. Ablingienė informavo, kad minėti keliai (gatvės) buvo perduoti pagal sąrašą prieš daugiau nei dešimt metų. Svarstė, kad priėmus Sodininkų bendrijų įstatymo 6 str. pakeitimo projektą tokį, koks yra pateiktas gali tekti prašyti padidinti vietinės reikšmės keliams skiriamą lėšų procentą daugiau nei 30 %.
T. Tukačiauskas informavo, kad iš Valstybės kontrolės pateiktų skaičiavimų neįmanoma identifikuoti kokią sumą žemės mokesčių sumokėjo sodininkai mėgėjai. Informavo, kad Aplinkos ministerija kreipsis į Valstybinę mokesčių inspekcija dėl tokios informacijos gavimo.
A. Kalantaitė informavo, kad ydinga laikytis principo, jog lyginami sumokėti žemės mokesčiai ir iš savivaldos gautos viešosios paslaugos. Pasisakė, kad miestų teritorijose neturėtų būti žemės ūkio paskirties žemės sklypų.
T. Tamošiūnas siūlė remtis Aplinkos ministerijos ankščiau parengtu Sodininkų bendrijų kelių perdavimo savivaldybėms programos projektu ir numatyti perduoti savivaldybėms tranzitinius ir magistralinius kelius. V. Bezaras prašė Kauno r. sav. atstovo pateikti pasiūlymą raštu.
Išreikštas pasiūlymas į kitą posėdį kviestis Vilniaus miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės atstovus, kad būtų tiesiogiai pristatyta taikoma skirtinga praktika tvarkant sodininkų bendrijų kelius.
2. Gautas Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos siūlymas, kad asociacijos deleguotas atstovas Žilvinas Klimka, būtų pakeistas Robertu Ščerbavičiumi, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos nariu. Pasiūlymui pritarta daugumos sutarimu (Aplinkos ministro įsakymas nebus keičiamas – galios posėdžio protokolinė nutartis).
3. R. Vaitiekūnas pristatė septynis sodininkų bendrijoms aktualius klausimus. Bendru sutarimu nutarta juos svarstyti toliau. V. Bezaras prašė Vilniaus susivienijimo „Sodai“ ir kitų darbo grupės narių siųsti pasiūlymus su konkrečių teisės aktų pakeitimų projektais.
4. J. Gadliauskienė pristatė sodininkų bendrijos „Baltasis gandras“ problemas ir siūlė jas svarstyti darbo grupėje. Dauguma komisijos narių, motyvuodami tuo, kad šiuo klausimu jau yra pasisakęs Aukščiausiasis teismas, prieštaravo šio klausimo svarstymui darbo grupėje.
5. J. Ravinis pristatė pasiūlymą paskirstyti sodininkų bendrijų aktualius klausimus pagal temas tarp atsakingų institucijų. Dauguma komisijos narių, pastebėjo, kad toks paskirstymas egzistuoja ir papildomai deleguoti funkcijų nėra poreikio. V.Bezaras pasiūlė, kad toks išaiškinimas dėl kompetencijų būtų tikslingas ir pateiktas sodininkų bendrijoms po šio darbo užbaigimo.

NUTARTA.
1. Į sekantį posėdį spalio 26 d. pakviesti Vilniaus miesto savivaldybės ir Kauno rajono savivaldybės atstovus, kad būtų tiesiogiai pristatyta taikoma skirtinga praktika tvarkant sodininkų bendrijų kelius. Prašyti T. Tamošiūno raštu pateikti pasiūlymą kaip perduoti savivaldybėms sodininkų kelius.
2. Prašyti R. Vaitiekūno, apibendrinus sodininkų bendrijų pateiktus pasiūlymus, pateikti pasiūlymus Sodininkų bendrijų įstatymo ir kitų teisės aktų pakeitimams (raštu lyginamąjį variantą).
3. Prašyti Seimo aplinkos komiteto (per SB įstatymą kuruojantų Seimo narį K.Bacvinką) kreiptis į LR Vyriausybę dėl informacijos apie savivaldybių finansavimo galimybių numatymą 2018 m. Valstybės biudžeto projekte.
4. Iki kito darbo grupės posėdžio surengti pasitarimą dalyvaujant aplinkos ministerijos specialistams ir Lietuvos sodininkų draugijos ir Vilniaus susivienijimo „Sodai“ atstovams (A.Burba ir R. Vaitiekūnas) konkrečių problemų aptarimui ir medžiagos paruošimui.
5. Prašyti A.Kalantaitės pateikti Žemės ūkio ministerijos siųstus išaiškinimus dėl sodų išplanavimo projektų vietos teritorijų planavimo sistemoje.
6. Pritarta, kad darbo grupėje Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos atstovas Žilvinas Klimka, būtų pakeistas Robertu Ščerbavičiumi, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos nariu.
7. Nesvarstyti sodininkų bendrijos „Baltasis gandras“ klausimo darbo grupės posėdžiuose, nes tai nepriskirtina prie darbo grupei iškeltų uždavinių.
8. Kitą darbo grupės posėdį organizuoti 26 d. (ketvirtadienį) 13.30 AM patalpose (bus informuota papildomai).

PRIDEDAMA. Dalyvių sąrašas, 1 lapas.

 

Pasitarimo pirmininkas Vidmantas Bezaras

Pasitarimo sekretorius Tomas Tukačiauskas

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.