Darbo grupės 2017-10-26 posėdžio protokolas

Darbo grupės posėdis įvyko 2017 m. spalio 26 d. 13.30 val. LR aplinkos ministerijos patalpose (A. Juozapavičiaus g. 9). Pateikiamas protokolas.


LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

2017 M. SPALIO 26 D. ĮVYKUSIO DARBO GRUPĖS SODININKŲ BENDRIJŲ AKTUALIEMS KLAUSIMAMS SPRĘSTI POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2017 m. spalio d. Nr. D4-
Vilnius

Posėdis įvyko 2017 m. spalio 26 d. 13.30 val. Aplinkos ministerijos patalpose A. Juozapavičiaus g. 9.

Posėdžio pirmininkas – Vidmantas Bezaras, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas;

Posėdžio sekretorius – Tomas Tukačiauskas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Dalyvavo:

Darbo grupės narai: Romasis Vaitekūnas, Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkas; Robertas Šrebavičius, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija; Jurgita Milieškaitė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro geodezijos ir kartografijos skyriaus patarėja; Alina Šileikienė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro geodezijos ir kartografijos skyriaus vyriausioji specialistė; Violeta Stumbrienė, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė; Tautvydas Tamošiūnas, Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas; Jonas Damidavičius, Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Kelių transporto skyriaus vyriausiasis specialistas.
Kiti dalyviai: Janina Gadliauskienė, Lietuvos Respublikos Seimo nario Kęstučio Bacvinkos patarėja; Ilona Rastenytė, Vilniaus susivienijamas „Sodai“; Gintautas Niaura, Vilniaus savivaldybė; Irena Mikalauskienė, Lietuvos automobilių kelių direkcijos patarėja.

Darbotvarkė:
1. Vilniaus miesto savivaldybės patirtis tvarkant sodininkų bendrijų (toliau – SB) kelius;
2. Kauno rajono savivaldybės patirtis tvarkant SB kelius;
3. Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Navicko 2017-10-19 rašto Nr. SN-S-005 aptarimas;
4. SB įstatymo kai kurių straipsnių projekto pristatymas.

SVARSTYTA.

1. Vilniaus miesto savivaldybės patirtis tvarkant SB kelius:
G. Niaura informavo, kad Vilniaus miesto savivaldybė SB reikšmingesnius kelius įtraukė į vietinių kelių sąrašą. Vilniaus miesto savivaldybė SB kelius skirsto į sekančias grupes:

1. tranzitines gatves (žada prilyginti vietinės reikšmės keliams ir jas tvarkyti);
2. kitas pagrindines gatves,
3. akligatvius, smulkias gatvės ir kita.

Vilniaus miesto savivaldybė planuoja SB tranzitines gatves prilyginti vietinės reikšmės keliams ir pilnai perimti jų administravimą. Prie likusiųjų gatvių administravimo (kitų pagrindinių ir akligatvių) Vilniaus miesto savivaldybė planuoja dalinai prisidėti. J. Gadliauskienė prašė paskaičiuoti kiek lėšų reikėtų tokių kelių priežiūrai.

2. Kauno rajono savivaldybės patirtis tvarkant SB kelius:
T. Tamošiūnas informavo, kad Kauno rajono savivaldybė praktiškai išbandė kelis būdus kaip spręsti SB kelių perdavimo klausimus:
1. suformuojamas ir Nekilnojamo turto registre (toliau – NTR) registruojamas žemės sklypas keliui eksploatuoti (sklypo valdytojai viena arba kelios SB) ;

2. suformuojamas ir NTR registruojamas inžinerinis statinys kelias – (neformuojant žemės sklypo inžineriniam statiniui eksploatuoti).
T. Tamošiūnas abejojo Vilniaus miesto savivaldybės taikoma SB kelių tvarkymo praktika, nes pranešėjo nuomone nėra tinkama, kuomet savivaldybė leidžia lėšas jai nepriklausiančiam daiktui (keliui) tvarkyti.
R. Šrebavičius pasiūlė ieškoti bendro sprendimo kuris apjungtų Vilniaus miesto ir Kauno rajono taikomą praktiką. V. Bezaras pasiūlė sudaryti pristatytų miestų SB tvarkymo schemas. R. Vaitiekūnas siūlė kaip galimybę savivaldybių biudžetuose numatyti lėšas sodų bendrijų kelių perdavimui. Darbo grupės nariai gyvai susipažino su atliktų sklypų ir inžinerinių statinių (kelių ir gatvių) matavimo bylomis.

3. V. Bezaras pristatė Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Navicko 2017-10-19 rašto Nr. SN-S-005 išdėstytą problematiką. Paminėjo, kad Aplinkos ministerija nekeičia savo ankstesnės pozicijos ir nesutinka, kad prieš keliasdešimt metų parengtos SB išplanavimo schemos galėtų būti prilyginamos teritorijų planavimo dokumentams ir registruojamos teritorijų planavimo dokumentų registre.

4. R. Vaitiekūnas pristatė SB įstatymo pakeitimo pasiūlymus.

NUTARTA.

1. Aplinkos ministerijai parengti SB 6 str. variantą kuris apjungtų Vilniaus miesto ir Kauno rajono taikomą praktiką;

2. prašyti G. Niauros pateikti preliminarų lėšų poreikį reikalingą pagrindinių SB kelių priežiūrai;

3. į kitą darbo grupės posėdį pakviesti SB ir savivaldos atstovus iš kitų (ne Vilniaus ir Kauno miestų) regionų, kurie yra atlikę SB inžinerinių kelių (gatvių) perdavimo veiksmus;

4. į kitą darbo grupės posėdį pakviesti Nacionalinės žemės tarnybos atstovus dėl galimybės atlikti reikalingus teisės aktų pakeitimus sudarant galimybę lengvatinėmis sąlygomis išsipirkti mėgėjiškai sodininkystei naudojamą žemę;

5. darbo grupės posėdžių protokolus siųsti Lietuvos Respublikos Seimo nario Andriaus Navicko rašte nurodytiems asmenims;

6. apie kito posėdžio laiką ir vietą informuoti atskiru elektroninio laišku.

PRIDEDAMA. Dalyvių sąrašas, 1 lapas.

Pasitarimo pirmininkas Vidmantas Bezaras

Pasitarimo sekretorius Tomas Tukačiauskas


 

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.