Taisyklės ir sąlygos

 

I. Bendrosios nuostatos

1. Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija​​ (toliau – asociacija) svetainės sbasociacija.lt (toliau – svetainės) naudojimosi taisyklės (toliau – taisyklės) nustato naudojimosi svetaine sąlygas ir tvarką, kuria privalo vadovautis kiekvienas svetainės lankytojas (toliau – vartotojas).

2. Vartotojas, registruodamasis svetainėje, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis, asociacijos privatumo politika ir įsipareigoja jų laikytis.

3. Svetainėje teikiamos paslaugos – tai su vartotojo ir asociacijos tarpusavio santykiais bei su asociacijos teikiamų paslaugų administravimu svetainėje susijusios paslaugos (toliau – svetainės paslaugos), kurios apima:
3.1. informaciją skirtą svetainės tinklaraščio skaitytojams (naujienos, skelbimai, patarimai sodininkams, kt.);
3.2. informaciją skirtą asociacijos nariams (narių susirinkimų protokolai, asociacijos valdybos nutarimai, kt.);
3.3. naujienlaiškio prenumeratą (naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę);
3.4. pagalbą sodininkų bendrijų valdybų nariams ir pirmininkams (patarimai, konsultacijos, dokumentų pavyzdžiai, kt.);
3.5. galimybę pateikti prašymus, užklausas;
3.6. galimybę el. paštu gauti sąskaitas, kad sumokėti asociacijos nario ir kitus susirinkimo nustatytus mokesčius bei įmokas per banką;
3.7. galimybę per mokėjimo sistemą „PayPal“ sumokėti sąskaitas.

4. Asociacija turi teisę vienašališkai pakeisti taisykles apie tai paskelbdama svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje dienos. Jei po taisyklių pakeitimo ar papildymo vartotojas nepatvirtina, kad sutinka su nauja taisyklių redakcija, vartotojas nebegali naudotis svetainės paslaugomis.

5. Svetainės savininkas – Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija (įmonės kodas:​​ 160453369; adresas:​​ A. Merkio g. 1, Lapės,​​ LT-54078 Kauno r. sav.)

6. Su šiomis taisyklėmis galite susipažinti adresu: https://sbasociacija.lt/taisykles-ir-salygos/.

II. Vartotojo registracija ir identifikavimas

7. Asmuo, norėdamas naudotis svetainės paslaugomis, privalo prisiregistruoti (užpildyti pateikiamą formą), nurodydamas savo vartotojo vardą, el. pašto adresą, slaptažodį, bendrijos pavadinimą ir rajoną, kuriame randasi bendrija. Asmeniui jo nurodytu el. paštu išsiunčiama nuoroda, kurią asmeniui paspaudus registracija svetainėje yra patvirtinama, o jo sukurta paskyra aktyvuojama.

8. Sėkmingai prijungęs prie savo paskyros vartotojas, įgauna svetainės „Skaitytojo“ rolę ir dar negali pasiekti visos asociacijos nariui skirtos informacijos, nes iš vartotojo registracijos metu pateiktos informacijos nėra aišku ar vartotojas yra asociacijos narys.

9. Asmuo, norėdamas naudotis asociacijos nario privilegijomis, privalo užpildyti formą puslapyje „Nario registracija“. Svetainės administratorius, įvertinęs pateiktą formoje informaciją, gali pakeisti „Skaitytojo“ rolę į vartotojo pareigas asociacijoje atitinkančią, aukštesnes privilegijas svetainėje turinčią rolę – „Nario“, „Apskaitininko“, „Revizoriaus“, „Valdybos nario“ ar „Pirmininko“. Tai gali užtrukti iki 24–48 valandų.

III. Vartotojo duomenų teisingumas

10. Registruodamasis svetainėje, vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl registracijos ir naudojimosi svetaine metu pateiktų duomenų teisingumo ir tikslumo. Vartotojas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas (savo ar kitų subjektų) duomenis svetainėje, užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti asociacijai ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolius.

11. Pasikeitus vartotojo registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, vartotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo pasikeitimo pakeisti (papildyti) savo registracijos metu nurodytus duomenis svetainėje.

IV. Vartotojo pareigos

12. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo vardą bei slaptažodį. Vartotojas įsipareigoja tretiesiems asmenims neatskleisti šių duomenų. Jeigu vartotojui naudojantis svetaine dėl įvykusio duomenų saugumo pažeidimo tapo žinomi trečiųjų asmenų duomenys, vartotojas turi ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti asociaciją.

13. Asociacija neatsako, jeigu vartotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, vartotojo tapatybė pavagiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant vartotojo pateiktais asmens duomenimis, kai tai įvyko dėl paties vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip šių taisyklių ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė.

14. Jeigu asociacija abejoja vartotojo pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji gali sustabdyti šio vartotojų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Asociacija, patikslinusi vartotojo duomenis, apie tai informuoja vartotoją pranešimu svetainėje.

V. Svetainės veikimas

15. Asociacija turi teisę keisti, pildyti svetainės funkcionalumą ir siųsti vartotojui informacinius pranešimus apie pasikeitusias svetainės paslaugų sąlygas bei kitą su svetaine ar asociacijos veikla susijusią vartotojui būtiną žinoti informaciją.

16. Asociacija neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo svetainės veikimo, kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo asociacijos valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį svetainės veikimą. Asociacija visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų svetainės veiklos sutrikimų.

VI. Slapukai

17. Asociacija, siekdama padaryti vartotojo naudojimąsi svetaine greitesnį ir patogesnį, gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją asociacija naudoja vartotojui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.

18. Vartotojas gali atšaukti slapukų sutikimą, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros svetainės funkcijos gali neveikti. Plačiau susipažinti su svetainėje naudojamais slapukais galite čia: https://sbasociacija.lt/slapukai-ir-skriptai/.

19. Slapukai gali būti dviejų rūšių: ilgalaikiai ir vieno seanso. Ilgalaikiai slapukai vartotojo kompiuterio slapukų rinkmenoje išlieka net ir pasibaigus naršymo seansui. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui, norint atpažinti vartotoją kaip svetainės lankytoją, pritaikant svetainės turinį pagal vartotojo poreikius ar renkant statistinius duomenis. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vartotojui išėjus iš svetainės ar užvėrus naršyklę. Seanso slapukai gali būti naudojami norint aktyvinti tam tikras svetainės funkcijas, pavyzdžiui, užsisakant paslaugas, atliekant įvairias operacijas ir kt. Svetainės slapukai gali būti kuriami naudojantis kitų interneto svetainių analitikos paslaugų teikėjų paslaugomis, pvz. bendrovės „Google Inc.“ paslauga „Google Analytics“.

VII. Baigiamosios nuostatos

20. Visos teisės į svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminami, padaromi viešai prieinamais arba platinami be išankstinio raštiško asociacijos sutikimo.