Sudaroma darbo grupė sodininkų reikalams spręsti

Įsakymas dėl darbo grupės sodininkų reikalams spręsti sudarymo

2013 m. birželio 20 d. Nr. D-1 -453
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2010, Nr. 125-6395), 10.3 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 2013 m. gegužės 15 d. posėdžio protokolo Nr. 107-P-19 4 punktą:

1. S u d a r a u tarpžinybinę darbo grupę sodininkų bendrijoms aktualiems klausimams išnagrinėti ir spręsti (toliau – darbo grupė):

Linas Jonauskas – aplinkos viceministras, darbo grupės vadovas;
Vidmantas Bezaras – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius, darbo grupės vadovo pavaduotojas (jei jo nėra, – Gintautas Gruodis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Kraštovaizdžio skyriaus vedėjas).

Nariai:
Vida Ablingienė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja (jei jos nėra, – Antanas Makarevičius, Kauno rajono savivaldybės mero pavaduotojas);
Vladislovas Butkevičius – Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas (jei jo nėra, – Valerijus Legatas, Vilniaus susivienijimo „Sodai“ valdybos narys, arba Romualdas Šeštakauskas, Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas);
Jolanta Česnauskienė – Lietuvos matininkų asociacijos tarybos narė;
Juozas Gedvilas – l. e. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus pavaduotojo pareigas;
Eidigintas Germanavičius – Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas (jei jo nėra, – Robertas Ščerbavičius, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdybos narys, arba Tomas Vaitkus, sodininkų bendrijos „Dituva“ pirmininkas);
Darius Karvelis – Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto biuro patarėjas;
Daiva Levinskaitė – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Geodezijos ir kartografijos departamento Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vyriausioji specialistė (jei jos nėra, – Vilma Sudonienė, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Žemės tvarkymo departamento Žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė);
Kazys Maksvytis – VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro departamento viršininkas;
Gintautas Mečinskas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas;
Marius Narmontas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento direktorius (jei jo nėra, – Violeta Stumbrienė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamento Urbanistikos, architektūros ir planavimo normų skyriaus vyriausioji specialistė);
Sigita Panovienė – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Registrų departamento Registrų teisinio reguliavimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Audrius Petkevičius – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius (jei jo nėra, – Vytautas Paršeliūnas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos skyriaus vedėjas);
Gintarė Zorskaitė – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento Kelių transporto skyriaus vyriausioji specialistė;
Dangyras Žukauskas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento Projektavimo, statybos produktų ir proceso normavimo skyriaus vedėjas.

2. P a v e d u darbo grupei išnagrinėti sodininkų bendrijų teisinį reguliavimą ir jo taikymo praktiką, prireikus parengti Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą ir (ar) teikti kompetentingoms institucijoms pasiūlymus dėl kitų teisės aktų projektų parengimo iki 2013 m. spalio 31 d.

3. N u s t a t a u, kad:
3.1. prireikus darbo grupės vadovo kvietimu darbo grupės darbe gali dalyvauti kiti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbuotojai, kitų valstybės bei savivaldybių institucijų atstovai, suinteresuotų asmenų atstovai;
3.2. darbo grupę techniškai aptarnauja ir darbo grupės sekretorių skiria Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis

Parengė Gintautas Mečinskas
2013-06-17

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.