Sodų bendrijų kelių klausimas M-1 radijo žinių laidoje

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 ir 20 str. pakeitimo įstatymo projektas buvo užsimintas 2023-02-03 Radijo stoties M-1 žinių laidoje. Žemiau publikuojama laidos įrašo ištrauka (pateikta M-1 informacijos tarnybos redaktorės Vaidilutės Dovydaitytės) ir jos citata.


 
„Sodų bendrijų kelių klausimas pagaliau iš Vyriausybės keliauja į Seimą. [Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo – LSBA red.] įstatymo projektu siūloma numatyti galimybes savivaldybėms, esant sodininkų bendrių iniciatyvai, įsiregistruoti kelius savo nuosavybėn, neformuojant jiems valstybinės žemės sklypo. Skaičiuojama, kad Įstatymui įgyvendinti 2024–2025 metais reikės apie 400 tūkstančių eurų papildomų valstybės, savivaldybių biudžeto ir kitų valstybės fondų lėšų, kurios reikalingos būtinoms registracijos procedūroms atlikti. Planuojama, kad per šį laikotarpį savivaldybėms bus perduota apie 200 tūkstančiai kilometrų sodininkų bendrijų kelių.

Šilalės rajono savivaldybės Administracijos direktorius Gediminas Sungaila sako, kad savivaldybė jau yra perėmusi pagrindinę soduose esančią gatvę, o dėl kitų perėmimo nesutinka ir patys gyventojai. „Kol kas, mes neturime kitos pozicijos gyventojams. Jie nelabai nori. Savivaldybei jeigu perduos, automatiškai pradės reikalauti <...>. Kad gatvei įrengti, keliai mažiausiai turi būti tinkami pagal normas, <...> bet soduose viskas užtverta iki pat kelio…“

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos atstovas Eidigintas Germanavičius pripažįsta, kad yra dalis sodininkų, kurie gatvių sąskaita pasididinę savo sklypus, todėl jų perdavimu nesuinteresuoti. Anot jo, priėmus šiuos Įstatymo pakeitimus, taip pat labai svarbu būtų skirti ir tikslines lėšas sodų bendrijų gatvėms tvarkyti. „Jei Įstatymas bus, tikrai, manau, keliai „pajudės“. Priešingu atveju, savivaldybėse, tarybose <...> kadangi jose sodininkų atstovų labai nedaug <...> tarybų nariai skaito – kam čia kokiems sodininkams, geriau savo gatvėms…“

Skaičiuojama, kad šiuo metu Lietuvoje yra daugiau kaip 2 tūkstančiai sodininkų bendrijų, kuriose yra apie 15 tūkstančių kilometrų kelių.“

Komentarai nepriimami.