Šiauliuose įvykusio pasitarimo rezoliucija

Šiaulių m., Šiaulių r. ir Radviliškio r. sodininkų bendrijų
pirmininkų pasitarimas

,,Sodininkų bendrijoms aktualiausi klausimai, jų sprendimo būdai”.

REZOLIUCIJA 

2010 m. rugpjūčio mėn. 12 d.
Šiauliai

2010 m. rugpjūčio 12 d. Šiaulių miesto savivaldybės salėje vyko Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos organizuotas pasitarimas aktualiais sodininkų bendrijoms klausimais.

Posėdyje dalyvavo Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas, Seimo narys Kęstutis Daukšys, Šiaulių miesto meras Genadijus Mikšys, Šiaulių miesto vicemerė Daiva Matonienė, Šiaulių rajono vicemerė Ingrida Venciuvienė, Radviliškio rajono vicemeras Jonas Povilaitis, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Eidigintas Germanavičius, Šiaulių miesto, rajono ir Radviliškio rajono sodininkų bendrijų pirmininkai, Klaipėdos rajono sodininkų bendrijų atstovai, Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto biuro darbuotojai, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro atstovai, Šiaulių miesto ir rajono savivaldybių Aplinkos apsaugos ir kitų skyrių darbuotojai, kiti suinteresuoti asmenys.

Pasitarimo metu nagrinėti elektros tiekimo, sodininkų bendrijų teritorijų planavimo, sodininkų bendrijų infrastruktūros ir atliekų tvarkymo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo, sodininkų bendrijų priskyrimo seniūnijoms, sodininkų gyvenamosios vietos deklaravimo, sodininkų bendrijų galimybių pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimu ir kiti aktualūs sodininkams klausimai.

1. Elektros tiekimas. Prieš metus Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija inicijavo diskusiją su Lietuvos skirstomaisiais tinklais dėl sodininkų bendrijoms priklausančių elektros tinklų eksploatavimo. Šiandien galima drąsiai teigti, kad šis klausimas yra išspęstas visoje Lietuvoje.
2. Sodininkų įstatymo tobulinimas. Būtina keisti 6 straipsnį, kuris buvo LR Seimo priimtas 2010 m. liepos mėn., papildyti 16 straipsnį, numatyti netvarkantiems savo sklypus ir pažeidinėjantiems Sodininkų bendrijų įstatymo reikalavimus ir vidaus tvarkos taisykles poveikio priemones, suteikti didesnes teises sodininkų bendrijų pirmininkams arba valdyboms, Pakeisti Sodininkų įstatymo 28 str. 1 punktą.

3. Atliekos ir jų tvarkymas. Regioninių atliekų tvarkymo centrų (toliau – RATC) įsteigimas ir suteikimas jiems vykdyti tiek atliekų tvarkymo, tiek administravimo funkcijas iš esmės nepasiteisino. Tenka konstatuoti, kad administravimo kaštai tapo didesni už atliekų tvarkymo kaštus. Todėl atliekų surinkimo, utilizavimo funkcijos turėtų būti paliekamos Regioniniams atliekų tvarkymo centrams, o atliekų tvarkymo administravimo funkcijas turi perimti savivaldybės. Šiuo metu RATC reikalauja, kad mokestį už šiukšles iš atskirų sodininkų rinktų sodininkų bendrijos administracija, nors tai ne jų pareiga ir už papildomas paslaugas (susitarus ) turėtų mokėti RATC.

4. Geriamas vanduo ir nuotekų šalinimas. Pastaruoju metu iškilo didelės problemos susijusios su sodininkų bendrijų teritorijų teršimu buitinėmis nuotekomis, kurios užteršia sodininkų geriamojo vandens šulinius. Iki 5 kubinių metrų nuotekų surinkimo įrenginių jau nebekontroliuoja Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų pareigūnai. Ateityje šią problemą turi spręsti savivaldybės ir vandens tiekimo įmonės, kurios įpareigotos LR Vyriausybės aprūpinti iki 2014 metų 95% Respublikos gyventojus nuotekų šalinimu ir geriamu vandeniu, panaudojant Europos Sąjungos gaunamas lėšas. Iki šiol savivaldybės į sodininkų bendrijas nekreipė jokio dėmesio ir nieko nepadarė.

5. Bendrijų priskyrimas seniūnijoms. Šiuo metu vykdant Lietuvoje administracinę reformą susijusią su apskričių naikinimu ir regionų kūrimu, reikėtų nustatyti ir sodininkų bendrijų priskyrimo seniūnijoms tvarką. Tokiu būdu sumažėtų sodininkų gyvenamosios vietos deklaravimo ir kitos su administraciniais dalykais susijusios problemų.

6. Prievolė mokėti už bendro naudojimo kelius ir mokestis už bendro naudojimo nuomojamą žemę. Savivaldybės reikalauja sodininkų bendrijų mokėti mokesčius už bendro naudojimo kelius. Toks mokestis yra nekorektiškas. Mokestis už bendro naudojimo nuomojamą žemę yra labai didelis, nes ši žemė prilyginama to regiono komercinei žemės kainai. Neįvertinama, kad kai sodų bendrijoms buvo skiriama žemė, tai buvo nederlingi, apaugę krūmais, netinkami žemės darbams plotai.

7. Netvarkingų ir nedrausmingų sodininkų problemos. Sodininkų bendrijose daugėja neprižiūrimų sklypų, kurių savininkai savo sklypuose augina piktžoles, nešienauja savo teritorijų. Problemą galima būtų spręsti tobulinant ATPK ir suteikiant galimybę įteisinti sodininkų bendrijų pirmininkams teisę nedrausmingiems sodininkų bendrijos nariams surašyti ATP protokolus ir nagrinėti ATP bylas. Problemą taip pat galima būtų spręsti įteisinant teisės aktais galimybę sodininkų bendrijai pasamdyti sodo sklypus prižiūrinčią įmonę, kuri sutvarkytų sodo sklypą, o sąskaitą apmokėtų sklypo savininkas.

Atsižvelgiant į išdėstytas problemas siūlome:

1. Buitinių atliekų surinkimo, utilizavimo funkcijas turi vykdyti Regioniniai atliekų tvarkymo centrai, o atliekų tvarkymo administravimo funkcijas turi vykdyti savivaldybės.

2. Kreiptis į Aplinkos ministeriją, kad būtų sugriežtinta sodininkų bendrijose esančių individualių nuotekų surinkimo įrenginių kontrolė ir priežiūra ir peržiūrėti statybos reikalavimai ( atstumai nuo įrenginių iki sklypo ribos atstumai ).

3. Paruošti Sodininkų įstatymo pataisas.

4. Tobulinti gyvenamosios vietos deklaravimo sodininkų bendrijoje tvarką.

5. Įteisinti sodininkų bendrijų pirmininkams teisę nedrausmingiems sodininkų bendrijos nariams surašyti ATP protokolus.

6. Prašyti savivaldybių tvarkyti sodininkų bendrijose esančias gatves, prisidėti prie gatvių apšvietimo įrengimo ir kitos infrastruktūros sutvarkymo.

7. Siūlyti LR vyriausybei paruošti Sodininkų bendrijų tipinius įstatus ir Vidaus tvarkos taisykles (tokie įstatai ir taisyklės buvo iki 2004 metų ).

8.Pavesti Nacionalinei žemės ūkio tarnybai išsiaiškinti kiek Respublikoje yra sodininkų bendrijų, kiek yra sklypų atskirose bendrijose ir kiek yra visumoje, nustatyti nuomojamos žemės sodininkų bendrijose plotus ir atlikti Valstybės nuomojamos žemės kadastrinius matavimus.

Pasitarimo įgaliotas asmuo
Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas
Eidigintas Germanavičius

Kontaktai: tel. 862066253, el. paštas info@sbasociacija

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.