Pasitarimas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje

Vyriausybės kancleris Algirdas Stončaitis organizavo pasitarimą sodininkų problemoms spręsti. Nuo Lietuvos Sodininkų bendrijų asociacijos pasitarime dalyvavo Juozas Ravinis. Buvo nagrinėjami keli klausimai:
1. Valstybinės žemės, esančios sodininkų bendrijose, privatizavimo galimybė sodininkų bendrijoms.
2. Sodininkų bendrijų kelių perdavimo savivaldybėms eiga ir trukdžiai.

Vilniaus sodininkų susivienijimo pirmininkas Romasis Vaitiekūnas paminėjo, kad Lietuvoje yra apie 200 000 sodininkų, todėl kartu su šeimos nariais viso būtų apie pusė milijono rinkėjų. Daugumoje sodininkų bendrijų yra neišpirktos žemės plotai, kuriuos bendrijos norėtų išsipirkti, kad galėtų tvarkyti ir naudoti savo poreikiams. Kancleris paminėjo, kad tokia tvarka buvo numatyta ir dabar yra nustojusi galioti. ŽŪM atstovas paminėjo, kad galimybė privatizuoti valstybinę žemę nominalia verte buvo pratęsta keletą kartų ir šiuo metu negalioja, o tai galimybei pratęsti reikia politinio sprendimo.

Pasitarime buvo aptarta neprivatizuotų sodo sklypų problema, kada nėra žinomas sąvininkas, arba sklypo sąvininkas nesusitvarko privatizavimo dokumentų ir neužregistruoja sklypo registrų centre savo vardu. Yra pasiūlyta su savivaldybių pagalba ieškoti sklypo sąvininko, kuriam buvo priskirtas sklypas, o sklypus kurių sąvininkų neįmanoma nustatyti, pripažinti bešeimininkiais ir leisti išsipirkti.

Seimo narė Asta Kubilienė seimui yra pateikusi Sodininkų bendrijų įstatymo pataisą, kuri leistų greičiau organizuoti sodininkų bendrijų kelių perdavimą, tačiau dėl formalių priežasčių Aplinkos komitetas (pirmininkas Kęstutis Mažeika) pataisą grąžino tobulinti. ŽŪM atstovas priminė, kad jau dabar savivaldybės gali perimti bendrijų kelius. Savivaldybių asociacija pageidauja, kad tam būtų pakeistas sodininkų bendrijų įstatymas ir būtų nustatyta prievolė perimti kelius, tada atsirastų prievolė finansuoti šį kelių perėmimą.

Sodininkų bendrijose esantys keliai yra valstybinė žemė, kurią valdo nacionalinė žemės tarnyba, todėl valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms procese sodinikų bendrijos negali prisidėti nei finansiškai, nei formaliai, kadangi valstybinės žemės perdavimo savivaldybėms tvarka jau yra nustatyta, išskyrus tai, kad turi būti sodininkų bendrijų prašymas kelio perdavimui. Vyriausybės kancleris pasiūlė padaryti sodinikų bendrijų kelių perdavimo tvarkos aprašą, kad būtų pagreitintas perdavimo procesas. Iškilus diskusijoms dėl kelių atitikimo kelių standartui, vyriausybės kancleris pažymėjo, kad ir ne bendrijose yra per siaurų kelių, tokia yra realybė ir niekur nuo jos nepabėgsim, reikės tvarkytis su tokiais keliais, kokie jie yra šiandieną. Gal būt reikia įvesti naują kelių sąvoką. Taip pat kelius reikia perduoti ne kaip statinius, kuriems yra keliami atskiri reikalavimai, o kaip žemės plotus, skirtus keliams, kuriuose būtų galimybė pravažiuoti greitosios pagalbos ir priešgaisrinės apsaugos tarnybos.

Kadangi Aplinkos komitetas grąžino pateiktą sodininkų įstatymo pataisą tobulinti, vyriausybės kancleris pasiūlė sodininkų klausimams spręsti pakeisti komitetą į Valstybės reformų ir savivaldybių komitetą, kadangi jis yra artimesnis ir labiau susijęs sodininkų problemomis. Buvo suformuotos užduotys Žemės ūkio ministerijai ir Susisiekiko ministerijai paruošti perdavimo aprašus, o Žemės ūkio ministerijai parengti projektą dėl žemės išpirkimo lengvatinėmis sąlygomis. Šie dokumentai svetainėje bus pateikti vėliau.
Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo problemų sprendimas atidėtas kitam pasitarimui.

Lietuvos Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas
Juozas Ravinis

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.