Panevėžio rajono sodininkų bendrijos kviečiamos teikti prašymus paramai gauti

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą rajono sodininkų bendrijoms teikti prašymus finansinei paramai gauti pagal Panevėžio rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. T-81.

Kaip ir praėjusiais metais numatyta paskirstyti 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų. Panevėžio rajono sodininkų bendrijoms lėšos gali būti skiriamos šioms veikloms: naujų bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros apšvietimo tinklų, komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių ir kitų) projektavimo ir statybos bei esamų objektų remonto ir priežiūros išlaidoms iš dalies kompensuoti; bendrojo naudojimo objektų inventorizacijos ir teisinės registracijos išlaidoms iš dalies kompensuoti; kitoms išlaidoms, susijusioms su bendrojo naudojimo objektų statyba, remontu ir priežiūra, iš dalies kompensuoti.

Parama prašymus pateikusioms bendrijoms skiriama proporcingai jų patirtų išlaidų dydžiui, bet ne mažiau kaip 100 eurų ir ne daugiau kaip 50 proc. visų patirtų išlaidų. Bendrijoms už darbus ar paslaugas kompensuojamos tik jų apmokėtos išlaidos. Apmokėjimas turi būti atliktas ne anksčiau kaip per 12 mėnesių iki savivaldybės paskelbtos paraiškų paramai gauti pateikimo dienos.

Prašymus su pridedamais dokumentais galima siųsti nuskenuotus el. paštu savivaldybe@panrs.lt ir andrius.garuckas@panrs.lt arba popierinius pristatyti į savivaldybės 207 kab. Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys.

Dėl detalesnės informacijos teirautis el. paštu andrius.garuckas@panrs.lt arba darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. telefonu 8 698 57 859. Prašymai priimami nuo 2023 m. kovo 1 d. iki 2023 m. balandžio 29 d. 15.00 val. imtinai. Pasibaigus prašymų priėmimo terminui jie nebus priimami.

Programos aprašymas ir prašymo forma (5 psl.)

___
Panevėžio rajono savivaldybės informacija
 

Komentarai nepriimami.