LSBA valdybos veikla perduodant sodų kelius savivaldybėms

Įgyvendinant sodininkų kelių perdavimą savivaldybėms, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdyba dalyvavo:

• dviejuose LR Seimo pavedimu 2021-06-04 sudarytos darbo grupės nuotoliniuose posėdžiuose, kuriuose nagrinėtos kelių perdavimo procedūrinės problemos (atstovavo Valdimaras Guzaitis) (posėdžio protokolas);

• pasitarime dėl sodų bendrijose esančių kelių perdavimo savivaldybėms, kuriame nagrinėtos protokolų rezoliucinės dalys ir diskutuota dėl įgyvendinamų sprendimų (2021-07-21, LR susisiekimo ministerija) (pasitarimo protokolas);

• pasitarime dėl sodininkų bendrijų problemų (2020-09-29, LR Vyriausybės kanceliarija, atstovavo Valdimaras Guzaitis);

• LR Seimo narės Laimos Nagienės suorganizuotame pasitarime, kuriame priimtas aiškesnis sprendimas – organizuoti sodų kelių perdavimą savivaldybėms, įpareigojant Susisiekimo ir Žemės ūkio ministerijas ir kitas institucijas perduoti kelius kaip inžinerinius statinius, neformuojant ir neperduodant sklypų bei numatant lėšas sodų kelių daiktinių teisių suformavimui ir įregistravimui ateinančių metų biudžete (2021-11-03, LR Seimas, atstovavo Valdimaras Guzaitis) (pasitarimo protokolas).

Taip pat, 2020 metais įsigaliojus naujam Lietuvos sodininkų bendrijų įstatymui, Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos garbės pirmininkas Eidigintas Germanavičius, bendraudamas su LR Seimo nariais ir LR Vyriausybe bei jai pavaldžiomis ministerijomis (atlikdavo 1–3 telefoninius skambučius per savaitę, siųsdavo elektroninius laiškus bei ruošdavo kartu su asociacijos valdyba įvairius pasiūlymus) pasiekė, kad įstatymo nuostatos taptų svarbios ne tik sodininkams, bet ir būtų parengtos taip, kad aršiai nusistačiusios prieš sodo kelių perėmimą savivaldybės galėtų gauti reikiamas lėšas ir įsipareigotų vykdyti Lietuvos sodininkų bendrijų įstatymo nuostatas.

Valdybos pirmininkas Juozas Ravinis

 

Komentarai

LSBA valdybos veikla perduodant sodų kelius savivaldybėms — Komentarų: 1

  1. Ištvermės, kantrybės Eidigintui, Valdimarui, Juozui judinant ir krutinant įsisenėjusias problemas!
    Patarlė sako, kad lašas po lašo ir…
    Ateinančių metų kovo 10 d. kaip ir vėl numatomas garbių valdžios atstovų susitikimas mums svarbiais klausimais. Gal pavasarį, su gamtos prabudimu, įvyks koks prašviesėjimas ir jų galvose. Na turi vieną kartą baigtis Lietuvos piliečių diskriminavimas pagal jų deklaruotą gyvenamą vietą!
    Taip ir tebūnie!