Dėl elektros tarifų sodininkų bendrijoms

Energetikos ministerija buvo paklausta ar sodininkų bendrijos, kaip juridiniai asmenys, ir jose gyvenantys asmenys, jei nėra sudarę tiesioginių sutarčių su ESO, gaus Vyriausybės nustatytos kompensacijos už elektrą.
Pateikiame gautą atsakymą.

“Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 14 dalyje įtvirtinta, kad sodininkų, individualių automobilių garažų savininkų bendrijoms, perkančioms elektros energiją bendrijų narių bendroms reikmėms, taip pat daugiabučių gyvenamųjų namų arba bendrabučio tipo daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms arba minėtų namų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotiems atstovams, arba minėtų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriams, perkantiems elektros energiją daugiabučių gyvenamųjų namų bendroms reikmėms ir (ar) liftams, bendrabučio tipo daugiabučiams gyvenamiesiems namams (butams, kambariams, bendroms reikmėms ir (ar) liftams), taikomos tokios pačios elektros energijos kainos ir tarifai, kaip buitiniams vartotojams. Taigi, sodininkų bendrijų gyventojai turi galimybes gauti elektros energiją tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir kiti gyventojai (buitiniai elektros energijos vartotojai).
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 192 straipsnyje numatytos Vyriausybės kompensacijos už elektrą dar nėra taikomos ir bus pradėtos taikyti tik nuo šių metų liepos 1 d., t. y. pirmosios kompensacijos bus pradėtos taikyti už šių metų liepos mėnesį suvartotą elektros energiją.
Energetikos įstatymo 192 straipsnio 14 dalyje įtvirtinta, kad šio straipsnio nuostatos dėl kompensacijų taip pat taikomos asmenims, turintiems teisę į elektros energijos buitiniams vartotojams nustatytas kainas ir tarifus, kaip tai nustatyta Elektros energetikos įstatyme, išskyrus Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 12 dalyje nurodytus asmenis. Analogiška nuostata įtvirtinta ir Elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo ir administravimo tvarkos aprašo 2 3.1 papunktyje. Taigi, Vyriausybės nustatytos kompensacijos už elektrą bus taikomos ir kitiems Elektros energetikos įstatyme nurodytiems asmenims, turintiems teisę į elektros energijos buitiniams vartotojams nustatytas kainas ir tarifus, t. y. asmenims nurodytiems Elektros energetikos įstatymo 69 straipsnio 14 ir 15 dalyse, įskaitant sodininkų bendrijas.
Taip pat informuojame, kad šių metų birželio 14 d. vykusiame susitikime su nepriklausomais elektros energijos tiekėjais nepriklausomi tiekėjai buvo papildomai informuoti dėl poreikio taikyti Vyriausybės nustatytas kompensacijas kitiems Elektros energetikos įstatyme nurodytiems asmenims, turintiems teisę į elektros energijos buitiniams vartotojams nustatytas kainas ir tarifus, įskaitant sodininkų bendrijas.

Energetikos viceministrė Inga Žilienė”

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.