Ar sodininkų bendrijos gali reikalauti delspinigių?

Šis klausimas buvo iškeltas seminaro „Sodininkų bendrijų įstatymo pokyčiai nuo 2020-01-01“, įvykusio 2020-02-21, metu. Ir atsakymas į jį – gali, tačiau visuotinis bendrijos narių susirinkimas turi būti nustatęs netesybų (delspinigių, baudos) dydį bei terminą.

Civilinio kodekso (CK) 6.71 str. 3 d. sakoma: „Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t.“ Netesybos yra vienas iš prievolių užtikrinimo būdų (CK 6.70, 6.71 str.), todėl delspinigiai skaičiuojami pažeidus prievolės įvykdymo terminą bei skaičiuojami už kiekvieną prievolės įvykdymo termino praleidimo laiko tarpą (pvz., dieną, mėnesį, metus).

Dažnai atsitinka taip, kad asmuo, įsigijęs žemės sklypą sodininkų bendrijos (SB) teritorijoje, nepateikia savo kontaktinių duomenų bendrijai (pvz., gyvenamosios vietos adreso) ir nesusidomi dėl jam, kaip bendrasavininkiui, tenkančių bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir ekspoatacijos išlaidų padengimo. Tačiau bendraturčio pareiga padengti tokias išlaidas atsiranda jo daiktinės teisės į bendrą turtą pagrindu (CK 4.76 straipsnis). Todėl įsigiję sklypą bendrijoje asmenys turi pareigą mokėti įmokas, reikalingas bendrijos bendrojo naudojimo objektams įrengti ir išlaikyti.

Jeigu bendrijos visuotinio narių susirinkimo nutarime, bendrijos įstatuose ar vidaus tvarkos taisyklėse yra nustatytas tam tikro dydžio netesybų (delspinigių, baudos) dydis ir terminas, tai tokio nutarimo (ar sutarties) neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas jų negali ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos yra neprotingai didelės.

Daugiau apie teismų praktiką sodininkų bendrijų klausimais:
– dėl skolos priteisimo BYLA E2-374-434/2019 (SB ieškinys tenkintas visiškai),
– dėl skolos priteisimo BYLA E2-289-713/2019 (SB ieškinys tenkintas visiškai),
– dėl skolos priteisimo BYLA E2-156-1025/2016 (SB ieškinys tenkintas iš dalies),
– dėl skolos priteisimo BYLA 2-6852-877/2012 (SB ieškinys tenkintas iš dalies),
– dėl skolos priteisimo BYLA 3K-3-559-690/2016 (Lietuvos Aukščiausis Teismas kasaciniame teisme nutarė apeliacinės instancijos teismo nutartį [SB ieškinį tenkinti] palikti nepakeistą).

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.