Sprendimas dėl infrastruktūros ir žemėtvarkos problemų

LR Seimo kaimo reikalų komitetas
LR Seimo aplinkos apsaugos komitetas

SPRENDIMAS DĖL INFRASTRUKTŪROS IR
ŽEMĖTVARKOS PROBLEMŲ SODININKŲ BENDRIJOSE

2011 m. balandžio 20 d. Nr. 110-S-7/107-S-5
Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų ir Aplinkos apsaugos komitetai,
išklausę Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijų, sodininkų bendrijų ir jų asociacijų atstovų nuomones dėl egzistuojančių problemų sodininkų bendrijose,
konstatavę, kad Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnyje ir Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnyje įtvirtinta, kad geriamojo vandens išgavimas, tiekimas ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas savivaldybių teritorijose yra savivaldybių institucijų pareiga, o savivaldybių tarybos vykdo vandens tiekimui skirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros savininkų arba savivaldybės (savivaldybių) kontroliuojamų įmonių, kurioms priklauso ši infrastruktūra, dalyvio teises ir pareigas,
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Seimo statuto (Žin., 1994, Nr. 15-249; 1999, Nr. 5 97) 62 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 58 straipsnio 1 dalies 5 punktu, n u s p r e n d ž i a:

1. Pasiūlyti Vyriausybei nustatyti tokį teisinį reglamentavimą, kad:

1.1. Nebūtų steigiamos naujos sodininkų bendrijos ir būtų nutrauktas nepagrįstas žemės ūkio paskirties žemės sklypų dalinimas bei chaotiškas gyvenamųjų namų kvartalų be infrastruktūros išdėstymas.

1.2. Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje būtų numatyta, kad už sodininkų bendrijos vidaus kelių, kai jie perduodami savivaldybių administracijoms, kadastrinių matavimų atlikimą ir įregistravimą Nekilnojamojo turto registre apmoka ne sodininkų bendrijos, o savivaldybės administracijos.

1.3. Sodininkų bendrijoms būtų suteikta teisė iš mėgėjiško sodo teritorijos išskirti individualiais žemės sklypais nesuskirstytas bendro naudojimo teritorijas (pvz., keliai, miškai, pelkės, vandens telkiniai ir t.t.), kurios nebūtų apmokestinamos žemės nuomos mokesčiu.

1.4. Sodininkų bendrijos bendro naudojimo žemės plotus turėtų teisę naudoti tik nuomos pagrindu arba jiems būtų leidžiama įsigyti nuosavybėn tik sodininkų bendrijos nuosavybės teise valdomiems statiniams eksploatuoti reikalingą valstybinę žemę (konkrečiai įvardijant žemės plotus, kurie reikalingi sodininkų bendrijos bendram naudojimui).

1.5. Būtų nustatyta tvarka, pagal kurią savivaldybės vykdytų sodininkų bendrijų viešąjį teritorijų administravimą tuo atveju, kai sodininkų bendrijos narių susirinkimas priima sprendimą sodininkų bendriją likviduoti.

1.6. Būtų sudaryta galimybė teritorijų planavimo dokumentų rengimo finansavimui panaudoti Europos Sąjungos paramos lėšas.

2. Pasiūlyti Vyriausybei iki 2011 m. liepos 1 d. pateikti Seimui Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo savivaldybės būtų įpareigotos užtikrinti, kad vandens tiekimo įmonės sudarytų sutartis su nuolatiniais gyventojais, turinčiais įrengtas nuotekų surinkimo duobes (taip pat ir sodų bendrijose) ir kad patys vandens tiekėjai konkurso būdu parinktų nuotekų transportavimo paslaugas teikiančias įmones bei užtikrintų nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą tomis pačiomis kainomis, kaip ir gyventojams, prisijungusiems prie vandentiekio ir nuotekų tinklų.

3. Pasiūlyti savivaldybėms:

3.1. Sodininkų bendrijų infrastruktūros plėtros klausimus spręsti rengiant teritorijų planavimo dokumentus, kuriuose pagal jų planavimo uždavinius ir tikslus nustatoma teritorijos vystymo koncepcija, sprendžiama susisiekimo, komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros plėtra.

3.2. Įvertinant tai, kad vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos priskiriamos bendrojo intereso paslaugoms, sudaryti sąlygas visiems gyventojams gauti šias paslaugas vienodomis sąlygomis ir kainomis, kaip tai numatyta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje ir 22 straipsnio 1 dalyje.

3.3. Rengiant savivaldybių ir jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius planus ar juos keičiant, įtraukti ir sprendinius dėl sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo teritorijų planavimo, prioritetą suteikiant bendrijoms, kurios yra pateikusios prašymus vystyti infrastruktūrą.

3.4. Finansuoti sodininkų bendrijose esančių vidaus kelių (inžinerinių statinių ir kelio juostų) kadastrinius matavimus.

4. Informaciją apie sprendimo įgyvendinimą pateikti Seimo Kaimo reikalų ir Aplinkos apsaugos komitetams iki 2011 m. rugsėjo 1 d.

Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Edmundas Pupinis

Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Jonas Šimėnas

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.