Raštas aplinkos apsaugos komitetui

Raštas 2013-04-28 išsiųstas LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui

Prašome Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo XIIP – 318 nesvarstyti dėl sekančių priežasčių:

  1. 6 straipsnio 1 punkte išbraukta pastaba: *Pastaba. 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo ir bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančios vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir valymo sistemų išpirkimo įsigalioja 2013 m. sausio 1 d., kurios dėka įstatymo įsigaliojimas atidedamas neribotam laikui, nes Vyriausybė net neruošia atitinkamų teisės aktų dėl kelių ir vandens tinklų perdavimo savivaldybėms.
  2. 6 straipsnio 1 punkte reikia įtraukti į perduodamų savivaldybėms objektų sąrašą ir sodininkų bendrijų teritorijoje bendro naudojimo žemėje esančius drenažinių sistemų vandens nubėgimo griovius (kanalus), kurie be kvalifikuotos drenažinių sistemų priežiūros baigia užakti.
  3. 3.Prieš svarstant šias įstatymo pataisas reikia pakeisti LR Kelių įstatymą 2002-10-03 Nr. IX – 1133 punktą, įvedant mėgėjų sodo vidaus kelio (gatvės) apibrėžimą ir 11 punkte įvesti mėgėjų sodo kelių (gatvių) kategoriją. Kelių įstatymo pakeitimo įstatymo projektą pateikiau seimo nariui R. Paliukui.
  4. 6 straipsnio 10 punkte sakoma, kad sodo teritorijoje vidaus tvarką nustato vidaus tvarkos taisyklės.Vidaus tvarkos taisykles ne visos sodininkų bendrijos turi, nes nepajėgia savo jėgomis jas paruošti. Iki 2003 m. galiojo Vyriausybės paruoštos tipinės vidaus tvarkos taisyklės ir sodininkų bendrijų įstatai, tačiau šiuo metu tai negalioja. Reikia, kad Vyriausybė paruoštu sodininkų bendrijų tipines vidaus tvarkos taisykles ir įstatus.
  5. Svarstant sodininkų bendrijų įstatymo pataisas reikia tobulinti 16 straipsnį – Susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Reikia numatyti ką daryti, kai renkant valdymo organą antrame susirinkime kandidatai nesurenka 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų, neaiški kandidatų, renkamų į valdymo organus iškėlimo ir registravimo tvarka.
  6. 17 straipsnis. Bendrijos valdymo organas, 4 straipsnyje numatyti, kad valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau, kaip 1/2 valdybos narių (dabar įstatyme numatyta 2/3).
  7. Įstatyme nenumatyta, kaip bendrijos administracija turi elgtis su bendrijos nariais, ar turinčiais bendrijoje sodo sklypus, kurie nesilaiko savo pareigų.
  8. 27 straipsnis. Bendrijos likvidavimas. Šiame straipsnyje turi būti numatyti visi bendrijos likvidavimo etapai, t. sk. ir savivaldybių funkcijos likviduotų sodininkų bendrijų atžvilgiu.
  9. 28 straipsnis. Valstybės institucijų ir savivaldybių santykiai su bendrijomis ir sodininkais. Šiame straipsnyje turi būti numatytos savivaldybių funkcijos, dėl administravimo ir pagalbos sodininkų bendrijoms. Šiame įstatyme terminas „gali padėti”, tai nieko neįpareigojanti sąvoka.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad svarstydami tik LR Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą XIIP – 318, kuriame net neminima, kad visiškai išbraukta iš 1 straipsnio pastaba, (tai daroma sąmoningai, kad 6 straipsnis nebūtų vykdomas). Priėmus šio į statymo vieno straipsnio pataisą, kitų straipsnių pataisų priėmimas įmanomas tik kitais metais.

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas

Eidigintas Germanavičius.

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.