Pavasarinis potvynis 2021

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dabartiniais turimais duomenimis šių metų pavasario potvyniui scenarijus tikėtina bus panašus į 2010 m. kilusį pavasarinį potvynį. Interaktyvius potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapius galima rasti ir peržiūrėti internetiniame puslapyje https://potvyniai.aplinka.lt/map.

Interaktyvius potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapis (galimo potvynio analizei)

Interaktyvius potvynių grėsmės ir rizikos žemėlapis (galimo potvynio analizei)

Potvynio poveikis ir padaryta žala priklauso nuo vandens tėkmės greičio, vandens lygio, potvynio trukmės, žemės paviršiaus, esamo grunto, esamos teritorijos infrastruktūros (pastatų, tiltų, kelių). Potvynio metu gali būti rimtai sužeisti ar net žūti žmonės (patekę į potvynio spąstus bandydami eiti, važiuoti ar plaukti per potvynio vandenį), gali būti suardyti transporto keliai, sutrikdytas vandens, elektros, dujų ir kitų paslaugų tiekimas, užterštos vandens tiekimo sistemos ir individualūs vandens šuliniai. Net ir nedidelis potvynio vandens lygis (pastatai apsemti 15–20 centimetrų) gali padaryti daugiatūkstantinius nuostolius namų ūkiui.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus specialistai įspėja, kad norėdami tinkamai pasirengti potvyniui, apsaugoti save ir savo turtą, gyventojai, ūkio subjektų, įstaigų vadovai, turėtų iš anksto tam pasiruošti.

Prieš prasidedant potvyniui

Geriausia žmonių apsaugos priemonė – jų evakavimas iš pavojingos vietovės. Patariame nėščioms moterims, ligoniams, senyvo amžiaus žmonėms, vaikams iš potvynio zonos išvykti į saugesnes vietas.
Jeigu nusprendėte likti potvynio zonoje, pradėkite rengtis galimam potvyniui:
• Įsigykite patikimą plaukiojimo priemonę (plaustą, valtį).
• Apsirūpinkite reikiama neperšlampama apranga (žvejų batais, gumine avalyne ir kt.).
• Parūpinkite ne mažiau kaip 10-čiai parų:
✓ Ilgai negendančių maisto produktų,
✓ Medikamentų,
✓ Geriamojo vandens,
✓ Degtukų, žvakių, žibalinių lempų, žibalo, žibintų, malkų,
✓ Mobiliojo ryšio telefoną ir atsarginius maitinimo elementus.
• Paruoškite gyvuliams, baldams paaukštinimus.
• Gerai izoliuokite visus elektros laidus, kad neįvyktų trumpasis jungimas.
• Iš rūsių išneškite daržoves, maisto atsargas, vertingus daiktus.
• Lengvesnius daiktus, kuriuos gali sugadinti vanduo, nuneškite į viršutinius aukštus, pastoges.
• Užsandarinkite šulinius, kad į juos nepatektų užterštas paviršinis vanduo.
• Apsaugokite sodybą nuo ledo lyčių, įkalkite apsauginius stulpus.
• Pažymėkite vėliavėlėmis ar kitais ženklais, kaip privažiuoti nuo pagrindinio kelio iki sodybos.
• Išvežkite iš užliejamų vietų trąšų ir pesticidų atsargas.
• Patikrinkite, kad garažuose, ūkiniuose pastatuose, sandėliukuose neliktų atvirų teršalų (chemikalų, tepalų ir kt.), kurie gali užteršti aplinką.
• Užsandarinkite naftos produktų saugyklas.
• Patepkite storu tepalo sluoksniu paliekamų įrenginių (mechanizmų) metalines detales, sutvirtinkite atskiras konstrukcijas.
• Apdrauskite savo ir šeimos narių gyvybę bei turtą.
• Jei nutarėte išvykti į saugesnę vietovę, prieš palikdami namus užsukite vandens, dujų sklendes, išjunkite elektrą, pasiimkite dokumentus, vertybes, būtiniausius daiktus, maisto atsargų, medikamentų, užrakinkite duris, uždarykite (užkalkite) langus. Kad būtų žinoma, kiek žmonių liko užtvindytoje teritorijoje, užsiregistruokite seniūnijoje.

Kilus potvyniui

Rekomenduojame evakuotis iš potvynio zonos.
Gyventojams, kurie nusprendė nesikelti iš savo gyvenamosios vietos, patariame:
• Palaikykite ryšį su kaimynais ir būkite pasiruošę vieni kitiems padėti.
• Jei apie namus jau kyla vanduo, lipkite į viršutinius aukštus, jeigu namas vienaukštis – įsitaisykite pastogėje esančiose patalpose.
• Mokėkite pagalbos ženklus:
✓ Iškeltas audeklo gabalas (naktį – žibinto šviesa) – reikalinga pagalba.
✓ Mosavimas audeklo gabalu (naktį – mirksinti žibinto šviesa) – reikalinga skubi pagalba.
• Brisdami užlietomis vietovėmis, kad neįsmuktumėte į vandens išplautą duobę, kelią tikrinkite kartimi.
• Jei tektų eiti keliese per užtvindytą vietovę, patartina susirišti virve.
• Jei įkristumėte į vandenį, nusimeskite sunkius drabužius ir apavą, bandykite įsikibti į netoliese plaukiojančius ar virš vandens kyšančius daiktus, kuo tvirčiau laikykitės ir laukite pagalbos.
• Padėkite laukiniams žvėreliams (stirnoms, lapėms, kiškiams), patekusiems per potvynį į bėdą. Iš pavienių sausumos salelių perkelkite juos į laukus.

Pasibaigus potvyniui

• Griežtai draudžiama liesti nutrūkusius laidus, patiems atlikti elektros tinklų ir elektros įrenginių remonto darbus, įjungti agregatus, stakles ir kitus įrengimus.

Daugiau patarimų kaip pasiruošti potvyniui ar kitoms galimoms ekstremalioms situacijoms galima rasti internetiniame puslapyje https://www.lt72.lt/.
 

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.