Panevėžio sodininkų bendrijos kviečiamos teikti prašymus paramai gauti

Panevėžio rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą rajono sodininkų bendrijoms teikti prašymus finansinei paramai gauti pagal Panevėžio rajono savivaldybės specialiąją sodininkų bendrijų rėmimo programą, patvirtintą Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos 2019 m. balandžio 4 d. sprendimu Nr. T-81. Paramai skirta 15 tūkst. eurų.

Panevėžio rajono sodininkų bendrijoms lėšos gali būti skiriamos šioms veikloms:
• naujų bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros apšvietimo tinklų, komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių ir kitų) projektavimo ir statybos bei esamų objektų remonto ir priežiūros išlaidoms iš dalies kompensuoti;
• bendrojo naudojimo objektų inventorizacijos ir teisinės registracijos išlaidoms iš dalies kompensuoti;
• kitoms išlaidoms, susijusioms su bendrojo naudojimo objektų statyba, remontu ir priežiūra, iš dalies kompensuoti.

Prašymus pateikusioms bendrijoms parama skiriama proporcingai jų patirtų išlaidų dydžiui, bet ne mažiau kaip 100 eurų ir ne daugiau kaip 50 proc. visų patirtų išlaidų.

Bendrijoms už darbus ar paslaugas kompensuojamos tik jų apmokėtos išlaidos. Apmokėjimas turi būti atliktas ne anksčiau kaip per 12 mėnesių iki savivaldybės paskelbtos paraiškų paramai gauti pateikimo dienos.

Dėl COVID-19 situacijos šalyje prašymai bus priimami elektroniniu paštu. Popierinius prašymo ir pridedamų dokumentų originalus reikės pristatyti tik vykstant pasirašyti finansinės paramos sutarties.

Prašymų priėmimo terminas, kaip ir praėjusiais metais, – nuo 2021 m. kovo 2 dienos iki 2021 m. balandžio 30 d. 15 val. Prašymus su pridedamais dokumentais siųsti el. pašto adresais: savivaldybe@panrs.lt ir andrius.garuckas@panrs.lt. Pasibaigus prašymų priėmimo terminui jie nebus priimami.

Visos teikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos sodininkų bendrijos pirmininko ar jo įgalioto asmens parašu.

Daugiau informacijos teirautis el. paštu andrius.garuckas@panrs.lt arba darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. telefonu 8 698 57 859.

Prašymo forma čia.

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintas specialiosios sodininkų bendrijų rėmimo programos aprašymas čia.
 

Komentarai nepriimami.