Kreipimasis į LR Seimą ir Vyriausybę

LSBA 2017-03-15 kreipėsi į LR Seimo Pirmininką V. Pranckietį ir LR Ministrą Pirmininką S. Skvernelį dėl “Sodininkų įstatymo”. Rašto tekstas pateikiamas.


2017-03-15 Nr. 17-6

Lietuvos Respublikos Seimo
Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. IX-1934 ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija (toliau – LSBA), siekdama užtikrinti sodininkų bendrijose gyvenančių Lietuvos piliečių ir teritorijų visapusę integraciją bei interesų gynimą, atkreipia Jūsų dėmesį į vykstančius procesus svarstant, derinant ir priimant teisės aktus, mažinančius sodininkų bendrijose gyvenančių asmenų socialinę atskirtį.

Pažymėtina, kad sodininkų bendrijose įsikūrę ir nuolatos gyvenantys Lietuvos piliečiai šiuo metu yra visiškai atskirti nuo visų vykstančių šalyje integracinių procesų, t.y. šios teritorijos nėra įtraukiamos rengiant savivaldybių teritorijų planavimo bei infrastruktūros plėtros planus, savivaldybės neskiria jokios paramos sodininkų bendrijų infrastruktūrai įrengti, gerinti ar prižiūrėti, sodininkų bendrijos neturi galimybės kreiptis dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos, ir pan. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir stebint esamą situaciją akivaizdu, kad piliečiams nuolatos gyvenantiems sodų bendrijų teritorijose ir mokantiems visus nustatytus mokesčius, nesudaroma galimybė integruotis i bendrą miesto ar rajono savivaldybės teritoriją kaip gyvenamajai vietovei ir naudotis tomis paslaugomis už kurių teikimo organizavimą yra atsakingos vietos savivaldybės.

Pažymėtina, kad po beveik keturis metus vykusių diskusijų su Aplinkos ministerija, Seimo Aplinkos komitetu, Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitetu, Seimo nariais bei darbo grupėse, kuriose dalyvavo visos sodininkų bendrijas atstovaujančios organizacijos, buvo surastas kompromisinis sprendimas dėl sodininkų bendrijose esančių kelių valdymo, priežiūros ir atnaujinimo, kuris nereikalautų papildomų biudžetinių lėšų ir spręstų atsakomybės klausimus dėl valstybinės žemės skirtos kelių įrengimui administravimo. Šių diskusijų ir pasitarimų pasekmėje Aplinkos ministerija parengė Sodininkų bendrijų įstatymo pakeitimo projektą „Dėl Lietuvos respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas“ (šiuo projektu siūloma sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje esančius kelius įtraukti į vietinės reikšmės kelių sąrašą), bei suderino su suinteresuotomis šalimis ir institucijomis. Deja, po ilgo ir daug pastangų reikalaujančio darbo ir išeičių ieškojimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Teisės departamentas, nesigilindamas į esamą situaciją ir nevertindamas Projektu siūlomo teisinio reglamentavimo perspektyvų, pateikė neigiamą išvadą minėtam projektui, kuri turės lemiamos įtakos svarstant šį Projektą Vyriausybės posėdyje.

Atsižvelgiant į tai, prašome Seimo ir Vyriausybės, atkreipti dėmesį į šio Projekto svarbą, priimant sprendimus Vyriausybėje dėl tolimesnės eigos, ir sudaryti galimybę jį svarstyti Seimo komitetuose, kurie yra susipažinę su esama situacija ir laukia kol Vyriausybė parengs ir pateiks šį įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Seimui.

Esant poreikiui, mūsų Asociacijos narys Žilvinas Klimka, galėtų dalyvauti pasitarimuose aptariant Projektą bei atsakyti į kylančius klausimus.

Pagarbiai,

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas
Juozas Ravinis

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.