Kreipimasis į darbo grupę

2013 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos narių susirinkimo protokolo priedas Nr. 2

LIETUVOS SODININKŲ BENDRIJŲ ASOCIACIJA

KREIPIMASIS

APLINKOS MINISTERIJOS DARBO GRUPEI KOMPLEKSIŠKAI NAGRINĖJANČIAI SODININKŲ BENDRIJŲ KELIAMUS KLAUSIMUS

1. Problema, kad nepakankamai apibrėžtas sodininkų bendrijos statusas. Bendrija, pagal parengtą projektą negali tiesiogiai gauti lėšų infrastruktūros gerinimui. Tai priklauso nuo konkrečios savivaldybės finansinių galimybių ir malonės.
Siūloma LR Vyriausybei paruošti reikalingus teisės aktų pakeitimus, kurie užtikrintų (pvz.: bendrijos turėtų gyvenvietės ar bendruomenės statusus), kad sodininkų bendrijos gautų tiesioginę ES paramą infrastruktūros, gyvenamosios ir poilsio aplinkos pagerinimui ir kitiems projektams įgyvendinti.

2. Problema, pagal ES direktyvas šalys narės (Lietuvoje savivaldybės), iki 2014 m. sausio 1 d., įpareigotos 95 procentus gyventojų aprūpinti geriamu vandeniu ir nuotekų sistemomis ( turėjo sudaryti specialiuosius planus kuriuose numatytos vamzdynų linijos ). Savivaldybės sodininkų bendrijų teritorijų visai nejungė ir minėti darbai nebuvo vykdomi ir nenumatomi vykdyti ateityje. Savivaldybės su sodininkų bendrijomis neaptarinėja vandens tiekimo ir nuotėkų statybos klausimų.

Siūloma paruošti reikalingus teisės aktų pakeitimus, kurie užtikrintų, kad būtų vykdomi ES teisės aktų reikalavimai.

3. Problema, sodininkų bendrijos yra ne tik poilsio, bet ir gyvenamoji teritorija, kurios gyventojai moka mokesčius į savivaldybių biudžetus, todėl visi reikalavimai ir teikiamos paslaugos turėtų būti vienodos kaip ir kitiems miestuose, gyvenvietėse ar kaimuose gyvenantiems piliečiams. Tačiau taip nėra. Seniūnijų veikla baigiasi prie sodininkų bendrijų tvora, joms visai neįdomu kokia yra tvarka, kokiame stovyje bendrijoje esamų kelių ir sklypų stovis, kiek gyvena žmonių nedeklaravusių gyvenamos vietos, kiek yra vaikų nelankančių mokyklas.

Siūloma paruošti reikalingus teisės aktų pakeitimus, kurie užtikrintų, kad nebūtų diskriminuojama viena iš LR piliečių grupė (sodininkų bendrijų gyventojai).

4. Problema, 2012 m .Registro tarnyba su Savivaldybių asociacija tvarkė adresus – keitė ar naujai suteikė gatvių pavadinimus ir sklypų numerius. Po šio pakeitimo Registro tarnybos , išduodančios sodininkų bendrijose asmenims apie turimo turto dokumentus adresuose nebenurodo sodininkų bendrijos pavadinimo o rašo tik kaimo pavadinimą pridėdami tik „s“ raidę. Lygtai prilygino kaimo ar miesto statusui, tačiau, kai reikia pateikti gatvių pavadinimo lenteles, aiškina, kas sodininkų bendrijoms jos neduodamos o kaimų ar miestų teritorijose pateikia savivaldybės. Naujai sukurtuose savivaldybių tinklalapiuose galima surasti pačią įvairiausią informaciją, tik juose nėra pažymėtų sodininkų bendrijų teritorijų. 2012 m. pabaigoje Respublikinė kelių direkcija buvo davusi nurodymą nuimti visus prie kelių pastatytus ženklus, rodančius sodininkų bendrijas, tačiau, padedant Susisiekimo ministerijai toks nurodymas buvo atšauktas. Respublikinės kelių direkcijos motyvavo tuo, kad sodininkų bendrijų teritorijos įstatymiškai neįteisintos, ir jos privalo statyti ženklus tik prie miestų ar kaimo gyvenviečių.

Siūloma paruošti reikalingus teisės aktų ir registro duomenų pakeitimus, kurie užtikrintų, kad būtų galima matyti sodininkų bendrijų teritorijas su jose esančiomis gatvėmis.

5. Problema, LR Žemės ūkio ministerija teikė materialinę pagalbą kaimuose gyvenantiems, kurių statinių stogai dengti šiferiu, o sodininkams, kurių teritorijos randasi kaimų ir miestų teritorijoje, tokia parama nepasiekiama.

Siūloma paruošti reikalingus teisės aktų pakeitimus, kurie užtikrintų, kad nebūtų diskriminuojama viena iš LR piliečių grupė (sodininkų bendrijų gyventojai).

6. Problema, LR nėra atsakingos institucijos, kuri turėtų informaciją apie sodininkų bendrijas: kiek jų yra, kiek atskirose bendrijose ir visumoje esamas sklypų skaičius, kiek sodininkų bendrijose yra valstybės nuomojamos žemės, nėra informacijos apie gyvenančius žmones, ir tt. Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos nuomone tokią informaciją turėtų turėti kiekviena savivaldybė, o informacijos visuma turėtų būti kaupiama vienoje iš Valstybinių organizacijų, kuri dar turėtų galimybes spręsti sodininkų keliamus klausimus.

Siūloma paruošti reikalingus teisės aktų pakeitimus, ar naujus teisės aktus kurie užtikrintų, kad sodininkų bendrijos gautų pagalbą iš kompetentingų ir turinčių galimybę operatyviai spręsti problemas valstybinių institucijų.

7. Problema, Panevėžio rajone sodininkų bendrijos “ Putinas”, “Diemedis”, “Stiklas “ir “ Linas “ yra užliejamoje Lėvsns upės teritorijoje kur yra įrengta polderinė sistema ( trys šachtiniai siurbliai, privedamieji kanalai, pylimas, drenažo sistema, vidaus keliai – vidutinė rinkos kaina virš 2 mln. lt.). Visą tą ūkį eksploatuoja minėtos sodininkų bendrijos, nes savivaldybė ir kitos organizacijos nusišalino ir visai nesidomi.

Siūloma minėtą polderinę sistemą perduoti Valstybinei institucijai, taip, kaip Valstybinėms institucijoms priklauso drenažo linijos kurių diametras virš 125 mm.

Teikiame tokias sodininkų bendrijų įstatymo pataisų metmenis:

1. 6 straipsnio 1 punkte reikia įtraukti į perduodamų savivaldybėms objektų sąrašą ir sodininkų bendrijų teritorijoje bendro naudojimo žemėje esančius drenažinių sistemų vandens nubėgimo griovius ( kanalus ), kurie be kvalifikuotos drenažinių sistemų priežiūros baigia užakti.

2. Prieš svarstant šias įstatymo pataisas reikia pakeisti LR Kelių įstatymą 2002-10-03 Nr. IX – 1113 3 punktą, įvedant mėgėjų sodo vidaus kelio ( gatvės ) apibrėžimą ir 11 punkte įvesti mėgėjų sodo kelių ( gatvių ) kategoriją. (pridedama).

3. 6 straipsnio 10 punkte sakoma, kad sodo teritorijoje vidaus tvarką nustato vidaus tvarkos taisyklės. Vidaus tvarkos taisykles ne visos sodininkų bendrijos turi, nes nepajėgia savo jėgomis jas paruošti. Iki 2003 m. galiojo Vyriausybės paruoštos tipinės vidaus tvarkos taisyklės ir sodininkų bendrijų įstatai, tačiau šiuo metu tai negalioja. Reikia paruošti tipinius sodininkų bendrijų įstatus ir vidaus tvarkos taisykles.

4. Svarstant sodininkų bendrijų įstatymo pataisas reikia tobulinti 16 straipsnį – Susirinkimo šaukimo ir organizavimo tvarka. Reikia numatyti ką daryti, kai renkant valdymo organą antrame susirinkime kandidatai nesurenka 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų, neaiški kandidatų, renkamų į valdymo organus iškėlimo ir registravimo tvarka.

5. 17 straipsnis. Bendrijos valdymo organas, 4 straipsnyje numatyti, kad valdybos posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau, kaip ½ valdybos narių ( dabar įstatyme numatyta 2/3 ).

1. Įstatyme nenumatyta, kaip bendrijos administracija turi elgtis su bendrijos nariais, ar turinčiais bendrijoje sodo sklypus, kurie nesilaiko savo pareigų.

2. 27 straipsnis. Bendrijos likvidavimas. Šiame straipsnyje turi būti numatyti visi bendrijos likvidavimo etapai, t. sk. ir savivaldybių funkcijos likviduotų sodininkų bendrijų atžvilgiu.

28 straipsnis. Valstybės institucijų ir savivaldybių santykiai su bendrijomis ir sodininkais. Šiame straipsnyje turi būti numatytos savivaldybių funkcijos, dėl administravimo ir pagalbos sodininkų bendrijoms. Esamame įstatyme terminas “ gali padėti”, tai nieko neįpareigojanti sąvoka.

Susirinkimo pirmininkas Eidigintas Germanavičius

„LSBA naujienos“ – naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę. Užsisakydami naujienlaiškį, sutinkate su mūsų Privatumo politika. Prenumeratos galima atsisakyti bet kuriuo metu.

Komentarai nepriimami.