Avatar

Apie Juozas Ravinis

LSBA valdybos pirmininkas. SB „Lantainiai“ valdybos pimininkas

Apie kelių perdavimo programą

Dabartinė padėtis dėl sodininkų bendrijų kelių perdavimo programos.

DĖL SODININKŲ BENDRIJŲ KELIŲ PERDAVIMO PROGRAMOS

Sodininkų įstatymo pakeitimo 12 str. 4 dalyje nustatyta, kad LR vyriausybė iki 2015 m. liepos 31 d. patvirtina Sodininkų bendrijų bendro naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą ir nustato bendrijos bendro naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo programą ir jų kadastrinių matavimų tvarką. Programą parengti buvo pavesta Aplinkos ministerijai.

AM Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentas šią programą parengė ir perdavė derinti (programa plačiau žiūrėti asociacijos tinklalapyje).… [SKAITYTI TOLIAU]

Sodininkų Memorandumas

2015 m. liepos 13 d. Lietuvos sodininkus vienijančios ir atstovaujančios organizacijos pasirašė Tarpusavio supratimo memorandumą dėl mėgėjų sodininkystės tolesnio puoselėjimo Lietuvoje.

LIETUVOS SODININKŲ DRAUGIJOS IR LIETUVOS SODININKŲ BENDRIJŲ ASOCIACIJOS TARPUSAVIO SUPRATIMO MEMORANDUMAS DĖL MĖGĖJŲ SODININKYSTĖS TOLESNIO PUOSELĖJIMO LIETUVOJE

2015 m. liepos 13 d.
Vilnius

Lietuvoje yra per 220 tūkst. sodininkų mėgėjų sklypų, kurie užima daugiau nei 21 tūkst. ha žemės plotą. Pirmasis 47 sklypelių kolektyvinis sodas „Rūta” 1949 m. įkurtas Kaune.… [SKAITYTI TOLIAU]