[i] Žemėlapiai

Sodininkų bendrijos (SB) žemėlapis yra svarbi ir informatyvi svetainės dalis. Be SB teritorijos plano, pateikto įprastiniu JPG vaizdo formatu, LSBA svetainių tinklas įgalina vartotojus generuoti interaktyvius vietovių žemėlapius dukterinėse (bendrijų) svetainėse iš duomenų, pateiktų tėvinėje LSBA svetainėje.

Kad sukurti (generuoti) savo bendrijos žemėlapį, pirmiausia reikia rasti savo bendrijos koordinates Maps.lt žemėlapyje (http://maps.lt/map/?lang=lt). Kad tai atlikti, minėtame žemėlapyje raskite savo sodininkų bendrijos teritoriją, jos centre nuspauskite dešinį pelės klavišą ir pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Gauti taško koordinates“ (žr. pav. žemiau).

Koordinačių radimas „Maps.lt“ žemėlapyje

Tuomet pasirodys jūsų dešiniu klavišu nuspausto taško (pvz., jūsų sodininkų bendrijos geografinio centro) koordinatės pagal LKS-94 ir WGS koordinačių sistemas (žr. pav. žemiau).

Koordinačių pasirinkimas„Maps.lt“ žemėlapyje

LKS-94 koordinačių sistemoje X koordinatė sudaryta iš 6 skaičių (pvz., 500379), o Y – iš 7 skaičių (pvz., 6093131), kur X reikšmė – tai atstumas metrais nuo 24° rytinio meridiano (linija jungianti ašigalius ir praeinanti vertikaliai netoli Kauno), o Y reikšmė – tai atstumas metrais nuo pusiaujo. Pradinė X reikšmė – 500000, o tai reiškia, kad taškas, nutolęs nuo 24° rytinio meridiano 1 kilometrą į rytus, turės X koordinatę lygią 501000, o į vakarus – 499000. Tuo tarpu, WGS koordinačių sistemoje yra naudojama taško geografinė platuma ir ilguma, išreikšta laipsniais ir jo dalimis dešimtainėje sistemoje (vietoje įprastų minučių ir sekundžių).

Nukopijavę (Ctrl + C) taško koordinates, galėsite jas įvesti (Ctrl + V) į laukelius, skirtus žemėlapių generavimui puslapio „Mano profilio redagavimas“ apačioje (žr. pav. žemiau). Žemėlapis nebus matomas, kol neužpildysite visų jo koordinačių laukelių. Pažymėtina, kad įvesti žemėlapių koordinates gali tik asociacijos narių esminiai vartotojai („⚓“), t. y. bendrijų pirmininkai.

Koordinačių įvedimas LSBA svetainės puslapyje „Nario redagavimas“

Koordinačių įvedimas LSBA svetainės puslapyje „Nario redagavimas“

Kad sukurti „Maps.lt“ žemėlapį, į puslapio „Mano profilio redagavimas“ apačioje esančius atitinkamus laukelius reikia įvesti savo sodininkų bendrijos geografinio centro X ir Y koordinates pagal LKS koordinačių sistemą, kur kiekvieną koordinatę sudaro 6 arba 7 ženklai. Įvedus abi koordinates ir atnaujinus puslapį, Jūsų bendrijos svetainės puslapyje „Žemėlapis“ pasirodys interaktyvus žemėlapis (žr. pavyzdį žemiau).


 

Kad sukurti „Wikimapia“ žemėlapį, į puslapio „Mano profilio redagavimas“ apačioje esančius atitinkamus laukelius reikia įvesti savo sodininkų bendrijos geografinio centro X ir Y koordinates pagal WGS koordinačių sistemą, kur kiekvieną koordinatę sudaro 9 ženklai (2 skaičiai prieš ir 6 skaičiai po taško, ne kablelio!). Įvedus abi koordinates ir atnaujinus puslapį, Jūsų bendrijos svetainės puslapyje „Žemėlapis“ pasirodys interaktyvus žemėlapis (žr. pavyzdį žemiau).


 

Kad sukurti „Esri.com“ žemėlapį, į puslapio „Mano profilio redagavimas“ apačioje esančius atitinkamus laukelius reikia įvesti keturias savo bendrijos žemėlapio aprėpties koordinates pagal WGS koordinačių sistemą, t. y. dvi X (žemėlapio vakarinės ir rytinės kraštinių) bei dvi Y (žemėlapio pietinės ir šiaurinės kraštinių) koordinates, kur kiekvieną koordinatę sudaro 7 ženklai (2 skaičiai prieš ir 4 skaičiai po taško, ne kablelio!). Įvedus visas keturias koordinates ir atnaujinus puslapį, Jūsų bendrijos svetainės puslapio „Apie bendriją“ apačioje pasirodys interaktyvus žemėlapis (žr. pavyzdį žemiau).