[i] Sąskaitos tvarkymas

Jau išmokome kurti ir redaguoti sąskaitą faktūrą. Kas toliau? Dabar aptarsime išplėstinius nustatymus, pateikiamus sąskaitos faktūros redagavimo puslapyje. Jų pagalba programa gali pranešti vartotojui apie išrašytą sąskaitą faktūrą, pridėti mokėjimus ir mokesčius bei pateikti visą sąskaitos faktūros įvykių istoriją (kas ypač svarbu, kai daugiau nei vienas asmuo tvarko sąskaitas).

Nuorodos mokėjimo įvedimui

Nuspaudus vieną aukščiau esančiame paveikslėlyje rodyklėmis nurodytų nuorodų, skilties „Sąskaitos faktūros būsena ir istorija“ viršutinėje dalyje pasirodys sritis su laukais, leidžiančiais įvesti mokėjimus ir mokesčius, atlikti koregavimus ir grąžinimus (žr. paveikslėlį žemiau).

Mokėjimų įvedimo skiltis

Įvykio tipas: šis išskleidžiamasis meniu leidžia pasirinkti įvedamą į sąskaitą įvykį:
Mokėjimas: pasirinkite šią parinktį, jei norite įrašyti į sąskaitą faktūrą vartotojo atliktą mokėjimą (bendra vartotojo mokėtina suma tuomet sumažės);
Mokestis: pasirinkite šią parinktį, jei norite pridėti prie sąskaitos faktūros (naujoje eilutėje) papildomą mokestį vartotojui (bendra vartotojo mokėtina suma padidės); jei į laukelį „PVM tarifas“ įvesite reikšmę, mokestis bus apmokestintas, ir sąskaitos apačioje, virš bendros sumos, atsiras apskaičiuotas PVM; papildomus mokesčius (pvz., skolos administravimo mokestis, bauda už pavėluotą apmokėjimą ir kt.) dažniau naudoja sodininkų bendrijos, užsiimančios ūkine-komercine veikla;
Koregavimas: pasirinkite šią parinktį, jei norite atlikti teigiamą arba neigiamą sąskaitos faktūros patikslinimą; į įvykio sumos laukelį (žr. žemiau) įvesta teigiama reikšmė vartotojo sąskaitą kredituos, o neigiama – debetuos (t. y. padidins mokesčių dydį ir bendra vartotojo mokėtina suma padidės);
Grąžinimas: kad tai atlikti, į įvykio sumos laukelį (žr. žemiau) įveskite sumą, kurią norite grąžinti vartotojui; primintina, kad sąskaita svetainėje nėra sinchronizuota su banko ar mokėjimo šliuzo sąskaita, todėl taip pat reikės atskirai grąžinti pinigus ir vartotojui.
Įvykio suma: įvedama į sąskaitą suma (skaičiais).
PVM tarifas: jei mokestis apmokestinamas, taikomo mokesčiui PVM dydis procentais (ženklo % nereikia).
Įvykio data ir laikas: data ir laikas, kuriuos norite susieti su šiuo įvykiu (laiką, kuriuo darote įrašą, galite pakeisti į faktinį įmokos laiką).
Įvykio pastaba: tai tekstas, pridedamas prie įrašomo įvykio; jei įvykis yra mokestis – pastabos tekstas taps mokesčio pavadinimu sąskaitos faktūros eilutės elemente.

Baigę pildyti įvykio informaciją, nepamirškite nuspausti mygtuko „Apdoroti mokestį / mokėjimą“! Įvesti įvykiai bus matomi „Sąskaitos faktūros būsena ir istorija“ skiltyje, o įvestas mokestis bus matomas virš sąskaitos eilutės elementų.

Įvestas mokestis yra matomas aukščiau eilutės elementų

Sąskaitos faktūros būsena ir istorija

Išsaugojus sukurtą sąskaitą faktūrą, virš jos pavadinimo pasirodys sąskaitos faktūros pakeitimų (įvykių) žurnalas. Pagal numatytuosius nustatymus jame bus matomi tik svarbiausi sąskaitos faktūros įvykiai (sąskaitos išrašymas, mokėjimai, mokesčiai ir t. t.).

Sąskaitos faktūros būsena ir istorija – svarbiausi žurnalo įrašai

Jei norite matyti visą įvykių sąrašą, paspauskite žurnalo poraštėje esančią nuorodą „Perjungti detalizuotą istoriją“ ir galėsite matyti visus žurnalo įrašus.

Sąskaitos faktūros būsena ir istorija – visi žurnalo įrašai

Išplėstinės parinktys skiltyje „Paskelbti“

Išsaugoję sąskaitą faktūrą ar išankstinę sąskaitą, skiltyje „Paskelbti“ pamatysite dar keletą naujų parinkčių.
Peržiūrėti internete: nuspaudus šią nuorodą, atskirame naršyklės lange pasirodys sąskaitos internetinė versija, kurios nuoroda yra siunčiama vartotojui. Kad matyti sąskaitos faktūros pavyzdį gyvai, nuspauskite šią nuorodą: https://sbasociacija.lt/demo/saskaita/?invoice_id=eacbdcfd7f00cd20d85a2e45853cad2f.
Peržiūrėti PDF: nuspaudus šią nuorodą, atskirame naršyklės lange pasirodys sąskaitos PDF versija, kurią galite išsaugoti ir (ar) atsispausdinti (siuntimui paštu).
Įvesti mokėjimą: ši parinktis leis į sąskaitą faktūrą rankiniu būdu įvesti mokėjimą (gauti per mokėjimo šliuzą mokėjimai yra įvedami automatiškai). Daugiau informacijos apie tai rasite skirsnyje „Rankinis mokėjimų ir mokesčių įvedimas“ (žr. žemiau).
Siųsti pranešimą: ši parinktis leis rankiniu būdu išsiųsti pranešimą vartotojui, kad jo sąskaita faktūra yra: išrašyta, dar neapmokėta arba jau apmokėta. Daugiau informacijos apie tai rasite skirsnyje „Pranešimai“ (žr. žemiau).
Perkelti sąsk. į šiukšlinę: sąskaita faktūra gali būti perkelta į šiukšlinę, iš kurios vėliau ją galima iškelti atgal arba visiškai ištrinti.
Pastaba: žymės langeliai „Paskelbti vėliau“ ir „Išankstinė sąskaita“ yra aptarti šiame puslapyje.

Išplėstinės parinktys skiltyje „Paskelbti“

Rankinis mokėjimų ir mokesčių įvedimas

Norint rankiniu būdu į sąskaitą faktūrą įvesti mokėjimą arba pridėti mokestį ar atlikti koregavimą, nuspauskite vieną iš dviejų sąskaitos faktūros redagavimo puslapyje esančių nuorodų. Pirmoji randasi antraštės „Redaguoti sąskaitą faktūrą“ dešinėje, o antroji, „Įvesti mokėjimą“, – šoninėje juostoje, skiltyje „Paskelbti“ (žr. aukščiau esantį paveikslėlį).

Pranešimai

Išsaugojus sąskaitą faktūrą ar išankstinę sąskaitą, galite išsiųsti vartotojui pranešimą, kad jo sąskaita faktūra yra: išrašyta, dar neapmokėta arba jau apmokėta. Nuspaudus nuorodą „Siųsti pranešimą“, esančią šoninėje juostoje, skiltyje „Paskelbti“, pranešimų sritis pasirodys žemiau sąskaitos faktūros pavadinimo.

Pranešimas vartotojui apie išrašytą sąskaitą faktūrą

Pranešimų skiltyje yra matomi sekantys laukai (žr. aukščiau esantį paveikslėlį):
Kam: laukelyje bus matomas el. pašto adresas, įvestas sukuriant sąskaitą faktūrą; čia galite įrašyti ir kitą el. pašto adresą, tuomet sąskaita bus siunčiama kitam adresatui;
Šablonas: čia galite pasirinkti šabloną pranešimo, kurį norite išsiųsti el. paštu; pasirinkus naują šabloną, pranešimo tema ir turinys automatiškai pasikeis;
Tema: jūsų pranešimo tema;
Pranešimas: jūsų pranešimo turinys.