[Forma] Balsavimo teisės perleidimo sutartis

Šia sutartimi balsavimo teisės perleidėjas (bendrijos nario statusą „nešiojantis“ asmuo), negalėdamas dalyvauti įvyksiančiame bendrijos narių susirinkime, perleidžia savo balsavimo teisę balsavimo teisės įgijėjui (dažniausiai savo šeimos nariui, nes tik vienas iš sklypo sodininkų gali būti nariu). Perleidžiant balsavimo teisę dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos įstatų pakeitimo, lėšų skolinimosi, bendrijos reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo, ši sutartis turi būti patvirtinta notaro.… Skaityti toliau →

[Forma] Pareiškimas pašalpos išmokėjimui

Pareiškimo pašalpos išmokėjimui forma pildoma pašalpą gaunančio bendrijos nario ir pateikiama bendrijos apskaitininkui. Pašalpų skyrimas bendrijos nariams svarstomas ir sprendžiamas bendrijos valdybos posėdžio metu už nario (ne darbo santykių forma) papildomai skirtą laiką, pastangas, triūsą, materialines išlaidas ir kitus nuopelnus sodininkų bendrijos labui.… Skaityti toliau →

[Forma] Prašymas medžiams kirsti

Prašymo medžiams kirsti forma užpidoma žemės sklypo savininko ar sodininkų bendrijos pirmininko (jei medžiai randasi ne privačiame sklype) ir pateikiama seniūnijai (savivaldybei), kad gauti leidimą kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus.… Skaityti toliau →