Seminaras Domeikavoje 2009-10-23

Sodininkų bendrijoms aktualiausi klausimai, jų sprendimo būdai

Renginio organizatorius – Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija.
Domeikava, Kauno r.
2009 m. spalio 23 d.

Programa

13.00 – 13.15
Įžanga ir trumpa apžvalga apie sodininkų bendrijų asociacijos veiklą ir uždavinius.
Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Eidigintas Germanavičius

13.15 – 13.30
„Kaip apsaugoti save ir savo turtą. Saugios kaimynystės principai“
Kauno apskrities VPK Kauno r PK viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio viršininkas komisaras inspektorius Vytautas Krikščiūnas

13.30 – 13.50
Savivaldybės požiūris į sodininkų problemas.
Kauno r savivaldybės administracijos direktorius V. Bancevičičius.

13.50 – 14.00
“Sodininkų bendrijų teritorijų planavimas”
“Statybos teisės aktai ir dažniausiai pasitaikantys pažeidimai”
“Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo problemos sodininkų bendrijose”
„Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų plėtojimo užtikrinimas sodininkų bendrijose“
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas Alfredas Vaišnoras, ir aplinkosaugos inspektorius Giedrius Valiukevičius.

14.00 – 15.00
Žemėtvarkos klausimai.
VĮ Registras Kauno filialo skyr. vedėjas N. Janušauskas.

15.00 – 15.30
Domeikavos, Lapių ir Užliedžių seniūnai.

15.30 – 16.00
Diskusija. Seminaro apibendrinimas ir išvados.

Mokymai Kauno rajone

Mokymai apie buhalterinę apskaitą Kauno rajone

2009 m spalio 3 d 10 val. „Šatijų dvaro“ svečių namų konferencijų salėje vyko mokymai “Buhalterinė apskaita sodininkų bendrijose. Sodininkų įstatymo apžvalga.“

Mokymus, kaip numatytą paprojekčio veiklą organizavo Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija.
Renginyje dalyvavo Kauno rajono Lapių, Domeikavos ir Užledžių seniūnijų sodininkų bendrijų pirmininkai, buhalteriai bei aktyvūs sodininkai.

Apie buhalterinę apskaitą, dokumentų paruošimą bei tvarkymą pasakojo lektorė dėstytoja Daina Vaivadienė.

13 val. vyko kavos pertraukėlė

Antroje renginio dalyje Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas E.Germanavičius apžvelgė sodininkų įstatymą ir vykdomas įstatymo pataisas.

 

Mokymų metu sodininkai kėlė aktualius klausimus, gyvai domėjosi, aktyviai dalyvavo diskusijoje.

Seminaras 2009-09-18

Sodininkų bendrijų aktualiausi klausimai, jų sprendimo būdai

LRS Aplinkos apsaugos komitetas
Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija

Klaipėda,
2009 m. rugsėjo 18 d

Įžanga.
Jonas Šimėnas, Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas,
Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Eidigintas Germanavičius.

Trumpa apžvalga apie Lietuvos sodininkų asociacijos veiklą ir uždavinius.
(Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Eidigintas Germanavičius.

“Sodininkų bendrijų teritorijų planavimas.”
“Statybos teisės aktai ir dažniausiai pasitaikantys pažeidimai.”
“Vandens tiekimo ir nuotėkų šalinimo problemos sodininkų bendrijose.”
„Komunalinių atliekų tvarkymo sistemų plėtojimo užtikrinimas sodininkų bendrijose.“
“Sodininkų bendrijų galimybės pasinaudoti Europos Sąjungos finansavimu.“
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotojas Alfredas Šepštas,
Poveikio aplinkai vertinimo ir normatyvų skyriaus vedėja Jurgita Lengvytė.

„Valymo įrengimų statyba ir problemos sodininkų bendrijose.“
UAB “Traidenis”technikos direktorius V. Vinikaitis.

„Mėgėjiškų sodų teritorijų žemės sklypų kadastro duomenų nustatymas ir žymėjimas Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje“
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Nekilnojamojo turto kadastro skyriaus vedėjas Tomas Ladukas.

„Sodininkų bendrijų elektros tinklų perdavimo akcinei bendrovei „VST“ problemos ir jų sprendimo būdai“
AB “Vakarų skirstomieji tinklai” Teisės departamento vadovas Linaras Dargis.

Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Palangos ir Kretingos savivaldybių, sodininkų bendrijų pirmininkų pasisakymai.

Diskusija.

Apibendrinimas ir išvados.

SB „Vanagynė“ rinkiminis ataskaitinis susirinkimas

Šių metų gegužės 17 d. Kauno raj., Užliedžių sen., sodininkų bendrijoje „Vanagynė“ įvyko ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Buvo išrinkta 7 narių valdyba, valdybos pirmininku išrinktas Darius Tamošaitis. Aptarti aktualūs klausimai.

Susirinkimo darbe dalyvavo Užliedžių seniūnė Jūratė Truncienė ir Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Eidigintas Germanavičius.

Sodininkų bendrijų asociacija linki bendrijos pirmininkui Dariui Tamošaičiui ir valdybos nariams sėkmingo darbo.

Paprojekčio veikla

Paprojekčio numatomos veikla ir pasiekimai

Eil Nr.Veiklos pavadinimasVeiklos pasiekimasTrumpas veiklos aprašymas
1Mokymai Kauno regione.Pravesti 4 akademinių valandų mokymus, apmokyti 30-40 žmonių.Sodininkų   bendrijų pirmininkams, valdybų nariams, buhalteriams pravesti mokymus darbo su vyriausybinėmis organizacijomis, dokumentacijos vedimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo bei bioįvairovės išsaugojimo klausimais.
2Mokymai ElektrėnuosePravesti 4 akademinių valandų mokymus, apmokyti 15-20 žmonių.Sodininkų bendrijų pirmininkams, valdybų nariams, buhalteriams pravesti mokymus darbo su vyriausybinėmis organizacijomis, dokumentacijos vedimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo bei bioįvairovės išsaugojimo klausimais.
3Mokymai PanevėžyjePravesti 4 akademinių valandų mokymus, apmokyti 30-40 žmonių.Sodininkų bendrijų pirmininkams, valdybų nariams, buhalteriams pravesti mokymus darbo su vyriausybinėmis organizacijomis, dokumentacijos vedimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo bei bioįvairovės išsaugojimo klausimais
4Mokymai Klaipėdos regionePravesti 4 akademinių valandų mokymus, apmokyti 40-50 žmonių.Sodininkų bendrijų pirmininkams, valdybų nariams, buhalteriams pravesti mokymus darbo su vyriausybinėmis organizacijomis, dokumentacijos vedimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo bei bioįvairovės išsaugojimo klausimais.
5Seminaras Kauno regione.Pravesti 4 akademinių valandų mokymus, apmokyti 40-50 žmonių.Sodininkų bendrijų pirmininkams, valdybų nariams, buhalteriams pravesti mokymus darbo su vyriausybinėmis organizacijomis, dokumentacijos vedimo, buhalterinės apskaitos tvarkymo bei bioįvairovės išsaugojimo klausimais.
6Seminaras ElektrėnuosePravesti 4 akademinių valandų seminarą, dalyvių skaičius 15-20 žmonių.Sodininkų bendrijų pirmininkams, valdybų nariams, buhalteriams darbui su vyriausybinėmis organizacijomis, bioįvairovės išsaugojimo, gamtosaugos bei teisėtvarkos klausimais.
7Seminaras PanevėžyjePravesti 4 akademinių valandų seminarą, dalyvių skaičius 30-40 žmonių.Sodininkų bendrijų pirmininkams, valdybų nariams, buhalteriams darbui su vyriausybinėmis organizacijomis, bioįvairovės išsaugojimo, gamtosaugos bei teisėtvarkos klausimais.
8Seminaras Klaipėdos regionePravesti 4 akademinių valandų seminarą, dalyvių skaičius 40-50 žmonių.Sodininkų bendrijų pirmininkams, valdybų nariams, buhalteriams darbui su vyriausybinėmis organizacijomis, bioįvairovės išsaugojimo, gamtosaugos bei teisėtvarkos klausimais.
9Komandiruotė į Švedijos asociaciją ” Sodai kaip gyvenimo erdvė-veiklos centras Osterlen.5 dienų komandiruotė 5 Sodininkų bendrijų asociacijos nariamsPasisemti patirties paramos tvariai regioninei/vietinei plėtrai, bei bioįvairovės išsaugojimo klausimais. Išvystyti tarptautinius ryšius
10Sukurti Sodininkų bendrijų asociacijos materialinę bazę.Sukurta materialinė bazėĮsigyti baldus, kompiuterinę techniką, ryšių priemones, filmavimo-fotografavimo įrangą.
11Projekto informavimas ir viešinimasViešinimo straipsniai (3  vnt.) Stendai (2 vnt.) Lankstinukai (1000 vnt.) Brošiūra (400 vnt.)Viešinimo straipsniai spaudoje 3 vnt. ( Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos dienraščiuose.). Stendai, lankstinukai, brošiūros.
12Informacinės-konsultacinės tarnybos įsteigimas.Pertvarkyta ir išplėsta internetinė svetainė www.sbasociacija.lt Paskleista aktuali informacija sodininkų bendrijų nariams Respublikos mastuInternetinės svetainės www.sbasociacija.lt  pertvarkymas ir išplėtimas. Sistemingas internetinės svetainės atnaujinimas.
13Išorinis auditasAtliktas projekto vykdymo išorinis auditas.Parinkti audito įmonę apklausos būdu mažiausiai iš dviejų dalyvių.
14Projekto administravimasSistemingas ir skaidrus projekto administravimas, apskaitos vedimas, ataskaitų teikimas.