Taisyklės ir sąlygos

I. Bendrosios nuostatos

1. Sodininkų bendrijos „Lantainiai“ (toliau – bendrija) svetainės https://sbasociacija.lt/lantainiai/ (toliau – svetainės) naudojimosi taisyklės (toliau – taisyklės) nustato naudojimosi svetaine sąlygas ir tvarką, kuria privalo vadovautis kiekvienas svetainės lankytojas (toliau – vartotojas).

2. Vartotojas, registruodamasis svetainėje, privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis, bendrijos privatumo politika ir įsipareigoja jų laikytis.

3. Svetainės savitarnos paslaugos – tai su vartotojo ir bendrijos tarpusavio santykiais ir bendrijos teikiamų paslaugų administravimu svetainėje susijusios paslaugos (toliau – svetainės paslaugos), kurios apima:
3.1. informaciją skirtą svetainės tinklaraščio skaitytojams (naujienos, pranešimai, skelbimai, kt.);
3.2. informaciją skirtą bendrijos nariams (narių susirinkimų protokolai, bendrijos valdybos nutarimai, kt.);
3.3. naujienlaiškio prenumeratą (naujausi tinklaraščio įrašai el. paštu ne dažniau kaip kartą per savaitę);
3.4. galimybę pateikti prašymus, užklausas;
3.5. galimybę el. paštu gauti sąskaitas, kad sumokėti bendrijos nario ir kitus susirinkimo nustatytus mokesčius bei įmokas per banką.

4. Bendrija turi teisę vienašališkai pakeisti taisykles apie tai paskelbdama svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo svetainėje dienos. Jei po taisyklių pakeitimo ar papildymo vartotojas nepatvirtina, kad sutinka su nauja taisyklių redakcija, vartotojas nebegali naudotis svetainės paslaugomis.

5. Svetainės savininkas yra sodininkų bendrija „Lantainiai“ (įmonės kodas: 160208373; adresas: Ąžuolų g. 25, Radikių k., LT-54375 Kauno r. sav.).

6. Su šiomis taisyklėmis galite susipažinti adresu: https://sbasociacija.lt/lantainiai/taisykles-ir-salygos/.
 

II. Vartotojo registracija ir identifikavimas

7. Asmuo, norėdamas naudotis svetainės paslaugomis, privalo prisiregistruoti (užpildyti pateikiamą formą), nurodydamas savo vartotojo vardą, el. pašto adresą ir savo sklypo bendrijoje adresą. Asmeniui jo nurodytu el. pašto adresu išsiunčiama nuoroda, kurią paspaudus registracija svetainėje yra patvirtinama, o jo sukurta paskyra aktyvuojama.

8. Sėkmingai prijungęs prie savo paskyros, vartotojas įgauna svetainės „Skaitytojo“ rolę ir dar negali pasiekti visos bendrijos nariams skirtos informacijos, nes iš vartotojo registracijos metu pateiktos informacijos nėra aišku ar vartotojas yra bendrijos narys, jo šeimos narys ar įgaliotinis.

9. Asmuo, norėdamas naudotis bendrijos nario privilegijomis, privalo užpildyti formą puslapyje „Sodininko registracija“. Svetainės administratorius, įvertinęs pateiktą formoje informaciją, gali pakeisti „Skaitytojo“ rolę į vartotojo pareigas bendrijoje atitinkančią, aukštesnes privilegijas svetainėje turinčią rolę – „Nario“, „Apskaitininko“, „Revizoriaus“, „Valdybos nario“ ar „Pirmininko“.
 

III. Vartotojo duomenų teisingumas

10. Registruodamasis svetainėje, vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl registracijos ir naudojimosi svetaine metu pateiktų duomenų teisingumo ir tikslumo. Vartotojas, teikdamas, redaguodamas ar kitaip tvarkydamas (savo ar kitų subjektų) duomenis svetainėje, užtikrina, kad turi teisę taip tvarkyti duomenis ir prisiima visą atsakomybę už dėl neteisėto tokių duomenų tvarkymo galinčius kilti bendrijai ir (ar) tretiesiems asmenims nuostolius.

11. Pasikeitus vartotojo registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, vartotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo pasikeitimo pakeisti (papildyti) savo registracijos metu nurodytus duomenis svetainėje.
 

IV. Vartotojo pareigos

12. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo vardą bei slaptažodį. Vartotojas įsipareigoja tretiesiems asmenims neatskleisti šių duomenų. Jeigu vartotojui naudojantis svetaine dėl įvykusio duomenų saugumo pažeidimo tapo žinomi trečiųjų asmenų duomenys, vartotojas turi ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti bendriją.

13. Bendrija neatsako, jeigu vartotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, vartotojo tapatybė pavagiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant vartotojo pateiktais asmens duomenimis, kai tai įvyko dėl paties vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip šių taisyklių ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė.

14. Jeigu bendrija abejoja vartotojo pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji gali sustabdyti šio vartotojų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Bendrija, patikslinusi vartotojo duomenis, apie tai informuoja vartotoją pranešimu svetainėje.
 

V. Svetainės veikimas

15. Bendrija turi teisę keisti, pildyti svetainės funkcionalumą ir siųsti vartotojui informacinius pranešimus apie pasikeitusias svetainės paslaugų sąlygas bei kitą su svetaine ar bendrijos veikla susijusią vartotojui būtiną žinoti informaciją.

16. Bendrija neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo svetainės veikimo, kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo bendrijos valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį svetainės veikimą. Bendrija visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų svetainės veiklos sutrikimų.
 

VI. Slapukai

17. Bendrija, siekdama padaryti vartotojo naudojimąsi svetaine greitesnį ir patogesnį, gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją bendrija naudoja vartotojui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.

18. Vartotojas gali atšaukti slapukų sutikimą, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros svetainės funkcijos gali neveikti. Plačiau susipažinti su svetainėje naudojamais slapukais galite čia: https://sbasociacija.lt/lantainiai/slapukai-ir-skriptai/.

19. Slapukai gali būti dviejų rūšių: ilgalaikiai ir vieno seanso. Ilgalaikiai slapukai vartotojo kompiuterio slapukų rinkmenoje išlieka net ir pasibaigus naršymo seansui. Jie gali būti naudojami, pavyzdžiui, norint atpažinti vartotoją kaip svetainės lankytoją, pritaikant svetainės turinį pagal vartotojo poreikius ar renkant statistinius duomenis. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vartotojui išėjus iš svetainės ar užvėrus naršyklę. Seanso slapukai gali būti naudojami norint aktyvinti tam tikras svetainės funkcijas, pavyzdžiui, užsisakant paslaugas, atliekant įvairias operacijas ir kt. Svetainės slapukai gali būti kuriami naudojantis kitų interneto svetainių analitikos paslaugų teikėjų paslaugomis, pvz. bendrovės „Google Inc.“ paslauga „Google Analytics“.
 

VII. Baigiamosios nuostatos

20. Visos teisės į svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminami, padaromi viešai prieinamais arba platinami be išankstinio raštiško bendrijos sutikimo.