Darbo grupės 2017-09-28 posėdžio protokolas

3-sis iš 5 įrašų serijoje Darbo grupės veikla

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

2017 M. RUGSĖJO 28 D. ĮVYKUSIO DARBO GRUPĖS SODININKŲ BENDRIJŲ AKTUALIEMS KLAUSIMAMS SPRĘSTI POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. D4-
Vilnius

Posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 28 d. 13.30 val. Aplinkos ministerijos patalpose A. Juozapavičiaus g. 9.

Posėdžio pirmininkas – Martynas Norbutas, aplinkos viceministras;
Posėdžio sekretorius – Tomas Tukačiauskas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas;

Dalyvavo:
Darbo grupės narai: Vidmantas Bezaras, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas; Jurgita Milieškaitė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro geodezijos ir kartografijos skyriaus patarėja; Alina Šileikienė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro geodezijos ir kartografijos skyriaus vyriausioji specialistė; Gediminas Vaičionis, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas; Tautvydas Tamošiūnas, Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas; Jurga Žilikienė, Finansų ministerijos Biudžeto departamento Savivaldybių biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė; Violeta Stumbrienė, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė; Monika Biraitė-Juodvalkienė, Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento direktoriaus pavaduotoja; Aloyzas Burba – Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas; Romasis Vaitiekūnas – Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkas; Gediminas Vaitkevičius – Susisiekimo ministro patarėjas; Tomas Pilukas, Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento vyresnysis patarėjas; Žilvinas Klimka – Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdybos narys.

Darbo grupės sudarymas

2-sis iš 5 įrašų serijoje Darbo grupės veikla

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL DARBO GRUPĖS SODININKŲ BENDRIJŲ
AKTUALIEMS KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO

2017 m. rugsėjo 5 d. Nr. D1-749
Vilnius

1. S u d a r a u šios sudėties darbo grupę sodininkų bendrijų aktualiems klausimams spręsti:
Martynas Norbutas – aplinkos viceministras, darbo grupės pirmininkas;
Marius Narmontas – Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento direktorius, darbo grupės pirmininko pavaduotojas;
Tomas Tukačiauskas – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas, darbo grupės sekretorius.… [SKAITYTI TOLIAU]

Svarbus susitikimas

2017 m. gegužės 8 dieną Kauno rajono savivaldybėje įvyko Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdybos narių susitikimas su LR Seimo nariais Viktoru Pranckiečiu ir Kęstučiu Bacvinka. Susitikimas vyko LSB asociacijos valdybos narių iniciatyva.

SEIMO NARIŲ VIKTORO PRANCKIEČIO IR KĘSTUČIO BACVINKOS SUSITIKIMO SU LIETUVOS SODININKŲ BENDRIJŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS NARIAIS ATMINTINĖ

Laikas: 2017-05-08
Vieta: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, Kaunas.

Susitikimo dalyviai: LR seimo nariai Viktoras Pranckietis ir Kęstutis Bacvinka, LSBA pirmininkas Juozas Ravinis, LSBA garbės pirmininkas Eidigintas Germanavičius, padėjėja Jūratė Truncienė, Kauno rajono savivaldybės administracijos Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas laikinai einantis vedėjo pareigas Taudvydas Tamošiūnas, LSBA narys Žilvinas Klimka.… [SKAITYTI TOLIAU]

Seminaras Panevėžyje

Panevėžyje 2017-04-24 įvyko seminaras, kuriame buvo aptariami sodininkų klausimai, jų sprendimo būdai.

SEMINARAS „SODININKŲ BENDRIJOMS AKTUALŪS KLAUSIMAI, JŲ SPRENDIMO BŪDAI“ 

Panevėžys,
2017-04-24

Renginio organizatoriai:
Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija ir Panevėžio rajono savivaldybė.
Vieta: Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys.

Dalyviai – LSBA pirmininkas Juozas Ravinis, seimo narys Povilas Urbšys, seimo narės Guodos Burokienės padėjėja V. Mockevičienė, miesto ir rajono sodininkų bendrijų atstovai.

Apie LSBA veiklą 2016 metais pristatė pranešėjas LSBA pirmininkas Juozas Ravinis.… [SKAITYTI TOLIAU]

Seime įvyko pasitarimas sodininkų klausimais

2017 m. balandžio 19 d. Seime įvyko Seimo nario Kęstučio Bacvinkos organizuotas pasitarimas sodininkų bendrijų klausimais. Pateikiama santrauka.

2017 m. balandžio 19 d. Seimo nario Kęstučio Bacvinkos organizuotas pasitarimas Seime sodininkų bendrijų klausimais

Susirinkime dalyvavo:
Vida Ablingienė – Lietuvos savivaldybių asociacija, patarėja savivaldybių asociacijos klausimais
Vidmantas Bezaras – Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas; Marius Normantas – Aplinkos ministerijos Statybos teritorijų planavimo departamento direktorius;
Arvidas Zulonas – Vyriausybės Kaimo reikalų ir darnios plėtros skyriaus patarėjas;
Aušra Kalantaitė – Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento direktoriaus pavaduotoja;
Juozas Ravinis – Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas;
Romasis Vaitiekūnas – Vilniaus susivienijimas sodai pirmininkas;
Romualdas Šeštakauskas – Kauno susivienijimo „Sodai“ pirmininkas;
Valentinas Grumbinas – Seimo nario Roko Žilinsko padėjėjas
Jūratė Truncienė, Janina Gadliauskienė – Seimo nario Kęstučio Bacvinkos padėjėjos

Seimo narys Kęstutis Bacvinka, atkreipdamas dėmesį į tai, kad sodininkų bendrijų problemos keliamos ne pirmi metai ir dėl tam tikrų priežasčių nesprendžiamos, pakvietė visus pasisakyti.… [SKAITYTI TOLIAU]