LR Vyriausybė pradėjo rūpintis sodininkais

Gera žinia sodininkams – LR Vyriausybė susirūpino sodininkų bendrijose iškilusiomis problemomis ir bando jas spręsti.

2019 m. sausio 8 d. LR Vyriausybės kanclerio Algirdo Stončaičio organizuojamas pasitarimas, kuriame numatoma aptarti šiuos sodininkų bendrijoms aktualius klausimus:

1. Bendrojo naudojimo žemės sklypų išpirkimas lengvatinėmis sąlygomis.

2. Kelių (gatvių), esančių mėgėjų sodo teritorijose, perdavimas savivaldybėms valdyti, naudoti ir disponuoti.

3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas sodų bendrijų teritorijose.
Gera žinia sodininkams – LR Vyriausybė susirūpino sodininkų bendrijose iškilusiomis problemomis ir bando jas spręsti.… [SKAITYTI TOLIAU]

V. Pranckiečio susitikimo su Lapių gyventojais atmintinė

Gruodžio 14 dieną įvyko Seimo nario V. Pranskiečio susitikimas su Lapių seniūnijos gyventojais. Pateikiame šio susitikimo atmintinę.

SUSITIKIMO SU LAPIŲ SENIŪNIJOS GYVENTOJAIS ATMINTINĖ

Laikas: 2018 12 14
Vieta: Lapių seniūnija, A. Merkio g. 1, Lapės, Kauno r.
Susitikimo dalyviai: LR Seimo narys V. Pranckietis, Lapių seniūnijos gyventojai

Kelti klausimai.

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Juozas Ravinis, garbės pirmininkas Eidigintas Germanavičius, SB “Kanklės” pirmininkas Linas Vaicekavičius, tel. 861533055

E. Germanavičius informavo, kad nuolat seka Sodininkų bendrijų įstatymo svarstymo Seime ir Vyriausybėje klausimus.… [SKAITYTI TOLIAU]

Dėl žemės mokesčio

Žemės mokestis už einamuosius mokestinius metus turi būti sumokamas iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 15 dienos. Žemės mokesčio deklaracijos mokesčio mokėtojams pateikiamos iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 1 d.

Pažymėtina, jog 2017 m. baigėsi pereinamasis laikotarpis ir apmokestinamosios vertės padidėjimas lyginant su 2012 m. mokestine verte nebebus mažinamas, todėl mokestį reikės mokėti nuo visos žemės vertės. Taip pat 2018 m. nustoja galioti apribojimas, jog apmokestinant žemės ūkio paskirties žemę, žemės mokestis neturi viršyti 0,29 Eur už arą.… [SKAITYTI TOLIAU]

Darbo grupės 2017-10-26 posėdžio protokolas

5-sis iš 5 įrašų serijoje Darbo grupės veikla

Darbo grupės posėdis įvyko 2017 m. spalio 26 d. 13.30 val. LR aplinkos ministerijos patalpose (A. Juozapavičiaus g. 9). Pateikiamas protokolas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

2017 M. SPALIO 26 D. ĮVYKUSIO DARBO GRUPĖS SODININKŲ BENDRIJŲ AKTUALIEMS KLAUSIMAMS SPRĘSTI POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2017 m. spalio d. Nr. D4-
Vilnius

Posėdis įvyko 2017 m. spalio 26 d. 13.30 val. Aplinkos ministerijos patalpose A. Juozapavičiaus g. 9.… [SKAITYTI TOLIAU]

Darbo grupės 2017-10-12 posėdžio protokolas

4-sis iš 5 įrašų serijoje Darbo grupės veikla

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

2017 M. SPALIO 12 D. ĮVYKUSIO DARBO GRUPĖS SODININKŲ BENDRIJŲ AKTUALIEMS KLAUSIMAMS SPRĘSTI POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2017 m. spalio 12 d. Nr. D4-
Vilnius

Posėdis įvyko 2017 m. spalio 12 d. 13.30 val. Aplinkos ministerijos patalpose A. Juozapavičiaus g. 9.

Posėdžio pirmininkas – Vidmantas Bezaras, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas;
Posėdžio sekretorius – Tomas Tukačiauskas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas.