Pasitarimas Lapių seniūnijoje

Sodininkai išsakė savo problemas
2013-05-09, KRS inf.

Šiandien į Lapių seniūniją spręsti sodininkų bendrijų problemų susirinko Kauno rajono mero pirmasis pavaduotojas Petras Mikelionis, Kauno rajono savivaldybės administracijos aplinkos skyriaus vedėjas Egidijus Katilius ir Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijų pirmininkas Eidigintas Germanavičius.

Susitikime taip pat dalyvavo Lapių seniūnas Rimantas Stankus, kurio seniūnijoje yra 38 sodų bendrijos, ir Domeikavos seniūnė Rūta Černiauskienė, kurios prižiūrimoje teritorijoje yra 12 sodų.

Seniūnai guodėsi, kad opiausios problemos sodų bendrijose kyla su buitinėmis atliekomis.… [SKAITYTI TOLIAU]

Nors žlunga sodininkų viltys, kovoti privalome

LR Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 pataisų, priimtų 2013 m. liepos mėn. 13 d., 6 straipsnio 1 dalyje numatyta kelių, esančių sodininkų bendrijų teritorijoje perdavimo tvarka ir šio straipsnio pastaboje nurodyta įstatymo įsigaliojimo data. Vyriausybė neparuošė poįstatyminių dokumentų, nors tai turėjo padaryti iki 2013m. sausio mėn. 1 d.

LR Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Algimantas Salamakinas pateikė minėto straipsnio įstatymo pataisą Nr. XIIP-318, kurioje kalbama apie 7 ir 8 dalių papildymą, 10 ir 11 pripažinimą netekusių galios (tai neesminiai pakeitimai ).… [SKAITYTI TOLIAU]

Raštas aplinkos apsaugos komitetui

Raštas 2013-04-28 išsiųstas LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui

Prašome Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo XIIP – 318 nesvarstyti dėl sekančių priežasčių:

  1. 6 straipsnio 1 punkte išbraukta pastaba: *Pastaba. 6 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančių vidaus kelių perdavimo ir bendrijos bendrojo naudojimo žemėje esančios vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir valymo sistemų išpirkimo įsigalioja 2013 m. sausio 1 d., kurios dėka įstatymo įsigaliojimas atidedamas neribotam laikui, nes Vyriausybė net neruošia atitinkamų teisės aktų dėl kelių ir vandens tinklų perdavimo savivaldybėms.
[SKAITYTI TOLIAU]

Aplinkos apsaugos komitete sodininkams aktualūs klausimai

2013 metų vasario 6 dieną įvyko LR Seimo aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame buvo aptarti sodininkams aktualūs klausimai. Pateikiamas posėdžio protokolo išrašas.

LR SEIMO APLINKOS APSAUGOS KOMITETO
POSĖDŽIO PROTOKOLO IŠRAŠAS
2013-02-06 Nr. 107-P-3
Vilnius

6. SVARSTYTA. Dėl sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatos įgyvendinimo (parlamentinė kontrolė).

NUTARTA. Prašyti Aplinkos ministerijos per tris mėnesius parengti poįstatyminius teisės aktus dėl Sodininkų bendrijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalies nuostatų, susijusių su kelių ir vandens infrastruktūros perdavimu, įgyvendinimo.… [SKAITYTI TOLIAU]

Renginys Elektrėnuose 2012-08-21

2012 m. rugpjūčio 21 d.  Elektrėnuose įvyko Kaišiadorių ir Elektrėnų sodininkų bendrijų pirmininkų pasitarimas.

Renginyje dalyvavo Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Eidigintas Germanavičius, Seimo narys Bronius Bradauskas, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktorius Arvydas Vyšniauskas.

Eidigintas Germanavičius sukvietė Elektrėnų ir Kaišiadorių sodų bendrijų pirmininkus į pasitarimą ir išaiškino naujuosius sodininkų bendrijų įstatymus. Pasak E. Germanavičiaus, nors sodininkų bendrijos apibūdinamos kaip aktyvaus poilsio ir gyvenimo sąlygų zonos, bet nuolatiniam gyvenimui sodų bendrijos dar nepritaikytos.… [SKAITYTI TOLIAU]