LR Kanclerio atsakymas

ŽŪ ministerija įforminto LR Vyriausybės kanclerio 2019-01-11 rezoliucija Nr. S-82 teikia nuomonę dėl sodininkų bendrijų teritorijose esančių sodo žemės sklypų.

DĖL PAVEDIMO VYKDYMO

Žemės ūkio ministerija vykdydama Ministro Pirmininko pavedimo, įforminto Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2019-01-11 rezoliucija Nr. S-82 (toliau – Pavedimas), 1.1 papunktį, teikia nuomonę dėl sodininkų bendrijų teritorijose esančių sodo žemės sklypų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka pagal sodo suplanavimo projekto sprendinius buvo numatyti skirti individualiam mėgėjų sodo sklypų naudojimui, tačiau sodininkų bendrijos nariams nebuvo skirti ar minėtų narių nebuvo įsigyti, tolesnio naudojimo galimybių.… [SKAITYTI TOLIAU]

Vyriausybės Kancleris įpareigoja

Vyriausybės Kancleris įpareigoja atsakingas institucijas spręsti sodininkų problemas.

VYRIAUSYBĖS KANCLERIS

Žemės ūkio ministerijai
Susisiekimo ministerijai
Aplinkos ministerijai
Teisingumo ministerijai
Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos 

Ministro Pirmininko pavedimu ir atsižvelgdamas į Vyriausybės kanceliarijoje 2019 m. sausio 8 d. vykusiame tarpinstituciniame pasitarime dėl sodininkų bendrijoms aktualių klausimų išsakytas nuomones, prašyčiau parengti ir pateikti pasiūlymus dėl šiame pasitarime priimtų nuostatų įgyvendinimo:

1. Žemės ūkio ministerijai:

1.1. kartu su Teisingumo ministerija, Nacionaline žemės tarnyba, Lietuvos savivaldybių asociacija ir suinteresuotomis sodininkų bendrijų asociacijomis išnagrinėti sodininkų bendrijų teritorijose likusių neprivatizuotų žemės sklypų tolesnio naudojimo teisinius klausimus ir per dvi savaites pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl jų sprendimo (Kauno susivienijimo „Sodai“ 2019-01-04 raštas Nr.… [SKAITYTI TOLIAU]

Svarstytas LR sodininkų bendrijų įstatymas

2017 m. rugpjūčio 28 d. įvykusiame susitikime su LR Seimo Pirmininku svarstytas Sodų bendrijų įstatymas.

SEIMO NARIŲ VIKTORO PRANCKIEČIO IR KĘSTUČIO BACVINKOS SUSITIKIMO
SU LSBA NARIAIS ATMINTINĖ

Laikas: 2017-08-28.
Vieta: Kauno rajono savivaldybė, Savanorių pr. 371, 400 kab., Kaunas

Susitikimo dalyviai: LR Seimo nariai V. Pranckietis ir K. Bacvinka, LSBA pirmininkas Juozas Ravinis, LSBA garbės pirmininkas Eidigintas Germanavičius, NŽT Kauno rajono skyriaus viršininkas Vytas Daubaras, Seimo narių padėjėja Jūratė Truncienė.

Svarstyta: Dėl Sodų bendrijų įstatymo.… [SKAITYTI TOLIAU]

Sudaroma darbo grupė sodininkų reikalams spręsti

1-sis iš 5 įrašų serijoje Darbo grupės veikla

Įsakymas dėl darbo grupės sodininkų reikalams spręsti sudarymo

2013 m. birželio 20 d. Nr. D-1 -453
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2010, Nr. 125-6395), 10.3 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 2013 m. gegužės 15 d. posėdžio protokolo Nr. 107-P-19 4 punktą:

1.… [SKAITYTI TOLIAU]