Sudaroma darbo grupė sodininkų reikalams spręsti

1-sis iš 5 įrašų serijoje Darbo grupės veikla

Įsakymas dėl darbo grupės sodininkų reikalams spręsti sudarymo

2013 m. birželio 20 d. Nr. D-1 -453
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2010, Nr. 125-6395), 10.3 punktu ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 2013 m.… Skaityti toliau →

Darbo grupės sudarymas

2-sis iš 5 įrašų serijoje Darbo grupės veikla

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL DARBO GRUPĖS SODININKŲ BENDRIJŲ
AKTUALIEMS KLAUSIMAMS SPRĘSTI SUDARYMO

2017 m. rugsėjo 5 d. Nr. D1-749
Vilnius

1. S u d a r a u šios sudėties darbo grupę sodininkų bendrijų aktualiems klausimams spręsti:
Martynas Norbutas – aplinkos viceministras, darbo grupės pirmininkas;
Marius Narmontas – Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento direktorius, darbo grupės pirmininko pavaduotojas;
Tomas Tukačiauskas – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas, darbo grupės sekretorius.… Skaityti toliau →

Darbo grupės 2017-09-28 posėdžio protokolas

3-sis iš 5 įrašų serijoje Darbo grupės veikla

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

2017 M. RUGSĖJO 28 D. ĮVYKUSIO DARBO GRUPĖS SODININKŲ BENDRIJŲ AKTUALIEMS KLAUSIMAMS SPRĘSTI POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. D4-
Vilnius

Posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 28 d. 13.30 val. Aplinkos ministerijos patalpose A. Juozapavičiaus g. 9.

Posėdžio pirmininkas – Martynas Norbutas, aplinkos viceministras;
Posėdžio sekretorius – Tomas Tukačiauskas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas;

Dalyvavo:
Darbo grupės narai: Vidmantas Bezaras, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas; Jurgita Milieškaitė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro geodezijos ir kartografijos skyriaus patarėja; Alina Šileikienė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Nekilnojamojo turto kadastro geodezijos ir kartografijos skyriaus vyriausioji specialistė; Gediminas Vaičionis, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas; Tautvydas Tamošiūnas, Kauno rajono savivaldybės Kelių ir transporto skyriaus vedėjo pavaduotojas; Jurga Žilikienė, Finansų ministerijos Biudžeto departamento Savivaldybių biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė; Violeta Stumbrienė, Aplinkos ministerijos Teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė; Monika Biraitė-Juodvalkienė, Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento direktoriaus pavaduotoja; Aloyzas Burba – Lietuvos sodininkų draugijos pirmininkas; Romasis Vaitiekūnas – Vilniaus susivienijimo „Sodai“ pirmininkas; Gediminas Vaitkevičius – Susisiekimo ministro patarėjas; Tomas Pilukas, Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės aviacijos politikos departamento vyresnysis patarėjas; Žilvinas Klimka – Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos valdybos narys.… Skaityti toliau →

Darbo grupės 2017-10-12 posėdžio protokolas

4-sis iš 5 įrašų serijoje Darbo grupės veikla

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

2017 M. SPALIO 12 D. ĮVYKUSIO DARBO GRUPĖS SODININKŲ BENDRIJŲ AKTUALIEMS KLAUSIMAMS SPRĘSTI POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2017 m. spalio 12 d. Nr. D4-
Vilnius

Posėdis įvyko 2017 m. spalio 12 d. 13.30 val. Aplinkos ministerijos patalpose A. Juozapavičiaus g. 9.

Posėdžio pirmininkas – Vidmantas Bezaras, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedėjas;
Posėdžio sekretorius – Tomas Tukačiauskas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas.… Skaityti toliau →

Darbo grupės 2017-10-26 posėdžio protokolas

5-sis iš 5 įrašų serijoje Darbo grupės veikla

Darbo grupės posėdis įvyko 2017 m. spalio 26 d. 13.30 val. LR aplinkos ministerijos patalpose (A. Juozapavičiaus g. 9). Pateikiamas protokolas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

2017 M. SPALIO 26 D. ĮVYKUSIO DARBO GRUPĖS SODININKŲ BENDRIJŲ AKTUALIEMS KLAUSIMAMS SPRĘSTI POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2017 m. spalio d. Nr. D4-
Vilnius

Posėdis įvyko 2017 m. spalio 26 d.… Skaityti toliau →