Pasitarimas su Klaipėdos r. sodininkais

Sodininkų bendrijų asociacijos ir
Klaipėdos r. sodininkų bendrijų pirmininkų pasitarimo
P R O T O K O L A S

Klaipėda
2008 m. birželio 6 d.

Š. m. birželio 6 d. Klaipėdoje, sodininkų bendrijos “Dituva” būstinėje įvyko Klaipėdos raj. sodų bendrijų pirmininkų pasitarimas. Dalyvavo: SB “Dituva” (6350 narių, gyvena 3000) pirmininkas V. Gedvila ir valdybos narys V. Sruogis, SB “Vaiteliai“ (3000 narių, gyvena 700) pirmininkė L. Kaniauskienė, SB “Aisė” (828 narių, gyvena 50) pirmininkė Z. Viličkienė, SB “Guboja” (800 narių, gyvena 300) pirmininkė V. Dapkūnienė, SB “Pakrantė” (430 narių, gyvena 150) pirmininkas A. Vaišvilas ir Sodininkų asociacijos pirmininkas E. Germanavičius.

Dienotvarkė:
1. Apsvarstyti papildomus Sodininkų įstatymo pataisų punktus.
2. Apie galimybes sodininkų bendrijose gerinti infrastruktūrą ( vandentiekis, nuotėkos, keliai ).

Nutarta:
1. Prašyti LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetą:
Papildyti ketvirtame skirsnyje: “Bendrijos valdymas” 14 skirsnyje “Bendrijos organai” išdėstyti sekančiai:
1. Bendrijos organai yra:
1) bendrijos narių susirinkimas;
2) įgaliotinių susirinkimas;
3) vienasmeniais – tik bendrijos pirmininkas arba kolegialus – bendrijos valdyba.

Didelėse sodininkų bendrijose būtina įvesti įgaliotinių valdymą, nes ruošiant visuotiną susirinkimą reikia numatyti susirinkimui vietą, kad tilptų dauguma sodininkų, nors nei pirmajame, nei antrajame susirinkimuose toks sodininkų skaičius nesusirenka. Susirinkimus SB “Dituva” ir SB “Vaiteliai” praveda Klaipėdos m. stadione.

16 straipsnyje „Susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka „ 7 punkte panaikinti visuotino narių sušaukimo pranešimą raštu.
Tas punktas realiai negali būti įgyvendintas, nes pranešant raštu reikia siųsti registruotus laiškusis du kartus, nes į pirmą susirinkimą niekada nesusirenka reikiamas sodininkų skaičius. Pranešimo tvarką turėtų pasirinkti pati sodininkų bendrija.

2. Paskutiniu metu sodininkų bendrijose pastoviai gyvena daug žmonių ir jų skaičius nuolat
didėja. Iškyla būtinybė spręsti vandentiekio, nuotekų, kelių statybos klausimus. Sodininkai savo jėgomis tai atlikti nepajėgūs, savivaldybės sodininkų problemų nesprendžia, motyvuodamos, kad tam neskiriamos lėšos.
Prašyti LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetą kelti klausimą atitinkamose instancijose, kad sodininkų bendrijos galėtų gauti infrastruktūros gerinimui ES lėšas, konkrečią pagalbą iš savivaldybių.

Susirinkimą vedė Sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas

Eidigintas Germanavičius.


Parašykite komentarą