PAPROJEKTĮ BENDRAI FINANSUOJA ISLANDIJA, LICHTENŠTEINAS IR NORVEGIJA PAGAL EEE IR NORVEGIJOS FINANSINIUS MECHANIZMUS
PAPROJEKTĮ BENDRAI FINANSUOJA LIETUVA
PirAntTreKetPenŠešSek
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ĮSTATYMO NR. VIII-1764 6, 10, 13 IR 17 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2014 m. gruodžio 11 d. Nr. XII-1427
Vilnius


1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 6 straipsnį nauja 4 dalimi:
„4. Įrašant sodininkų bendrijai priskirtoje mėgėjų sodo teritorijoje esančio žemės sklypo kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą, įrašomas sodininkų bendrijos, kurioje yra tas žemės sklypas, pavadinimas ir kodas.“
2. Buvusią 6 straipsnio 4 dalį laikyti 5 dalimi.

2 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 10 straipsnį nauja 6 dalimi:
„6. Sodininkų bendrijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo Kadastro nuostatų nustatyta supaprastinta tvarka parengtus ir su žemėtvarkos skyriumi suderintus sodininkų bendrijai priskirtos mėgėjų sodo teritorijos ribų duomenis pateikia Kadastro tvarkytojui. Kadastro tvarkytojas sodininkų bendrijos pirmininko arba jo įgalioto asmens prašymu Kadastro nuostatų nustatyta tvarka pažymi sodininkų bendrijai priskirtos mėgėjų sodo teritorijos ribas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir nekilnojamojo turto kadastre padaro įrašus apie žemės sklypų buvimą toje sodininkų bendrijai priskirtoje mėgėjų sodo teritorijoje.“
2. Buvusias 10 straipsnio 6 ir 7 dalis laikyti atitinkamai 7 ir 8 dalimis.

3 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:
„2. Prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti pateikia nekilnojamojo daikto savininkas ar patikėjimo teise valdantis nekilnojamąjį daiktą asmuo, išskyrus šio Įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje ir Žemės įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatytus atvejus, kai nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys Kadastro nuostatuose nustatyta tvarka keičiami atitinkamai minėtuose straipsniuose nurodytų institucijų teikimu ar asmenų prašymu. Keičiant nekilnojamojo turto kadastre įrašytus žemės sklypų kadastro duomenis, kai Kadastro nuostatuose nustatyta tvarka įrašomas sodininkų bendrijos, kurioje yra mėgėjų sodo sklypas, pavadinimas ir kodas, prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti Kadastro nuostatų nustatyta tvarka gali pateikti sodininkų bendrijos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo.“

4 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas
1. Papildyti 17 straipsnio 2 dalį nauju 6 punktu:
„6) sodininkų bendrijoms priskirtų mėgėjų sodo teritorijų ribų, sodininkų bendrijų pavadinimų ir kodų;“.
2. Buvusius 17 straipsnio 2 dalies 6, 7, 8 ir 9 punktus laikyti atitinkamai 7, 8, 9 ir 10 punktais.
3. Papildyti 17 straipsnį 7 dalimi:
„7. Administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, kadastro blokų ir sodininkų bendrijoms priskirtų mėgėjų sodo teritorijų riboms pažymėti nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje reikalingų duomenų parengimo ir pateikimo Kadastro tvarkytojui tvarką nustato Kadastro nuostatai.“

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 4 dalį, įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.
2. Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje išdėstytos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 10 straipsnio 6 dalies nuostatos ir 4 straipsnio 1 dalyje išdėstytos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 2 dalies nuostatos dėl sodininkų bendrijų pavadinimų ir kodų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą taikomos ir nekilnojamojo turto kadastre įregistruotiems, ir naujai registruojamiems sodininkų bendrijoms priskirtose mėgėjų sodo teritorijose esantiems žemės sklypams.
3. Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje mėgėjų sodo teritorijos žymimos ir įrašai apie žemės sklypo buvimą konkrečioje sodininkų bendrijai priskirtoje mėgėjų sodo teritorijoje nekilnojamojo turto kadastre daromi sodininkų bendrijų lėšomis.
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliotos institucijos iki 2015 m. sausio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.


Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

 
 

 
 

vartotojai eu
sodospalvos.lt/
www.ManoBendrija.LT
credo

 
 

 
 

 
Orai, orų prognozė Vilniuje - Orai24.lt
Orai, orų prognozė Kaune - Orai24.lt
Orai, orų prognozė Klaipėdoje - Orai24.lt
Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos buveinės adresas: A. Merkio g. 1, Lapės, LT- 54078 Kauno r. sav.

Teisinė forma – asociacija, juridinio asmens kodas 160453369

Duomenys apie Lietuvos sodininkų bendrijų asociaciją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.


© 2007–2009 SODININKŲ BENDRIJŲ ASOCIACIJA


      interneto svetainių kūrimas, seo optimizavimas, reklama google facebook yandexinterneto svetainių kūrimas